image 100893 25 v1
Galéria(14)

Obytný dom Panoráma 4 v Košiciach

ADF Metropola východu sa preberá zo stavebnej letargie. Už viacero úspešných projektov potvrdilo trend rozvoja rezidenčného bývania v Košiciach. Sem patrí aj komplex Panoráma, vznikajúci na okraji východnej časti mesta, avšak len tri kilometre od jeho jadra. Štvrtá etapa novovznikajúcej štvrte, rovnako ako tie predchádzajúce, ponúka pôsobivé výhľady z jednej strany na mesto, z druhej (východnej) na Slanské vrchy, všetko v kontakte s prírodou okolitého lesa a lúk.

01
02
04 POHLADY priec a rez
05 SITUACIA AS  pre ASB
06
07 PODORYS 5NP upr 1 typicke podlazie ASB
08
03

Stavebný boom v našom druhom najväčšom meste by určite nemal zostať nepovšimnutý. Dnes preto navštívime jeden z viacerých úspešne zrealizovaných obytných súborov v poslednom období. Na vrchu Heringeš v nadväznosti na sídlisko Dargovských hrdinov, známejšie pod názvom Furča, rastie už niekoľko rokov vo viacerých etapách nová rezidenčná štvrť Panoráma. Mesto Košice sa od druhej polovice 20. storočia výrazne rozvinulo na západo-východnej kompozičnej osi a aj tento komplex pokračuje v tomto smere rozvoja.

Celkový pohľad na obytný dom Panoráma 4.

  Celkový pohľad na obytný dom Panoráma 4.

Štvrť na zelenej lúke

S výstavbou prvých domov v tejto lokalite sa začalo v marci 2011 a v rámci troch predošlých etáp bolo zrealizovaných 152 rodinných domov a 6 tzv. viladomov s celkovým počtom 139 bytov. Rešpektovaním a zhodnotením daností územia spolu s vyriešením podmieňujúcich faktorov bolo navrhnuté, aby vznikol nový samostatne fungujúci urbanistický celok s jasnou koncepciou. Hlavnú funkciu napĺňa rezidenčné bývanie so základným občianskym vybavením a časťami územia vyčlenenými na relax, šport či zábavu. Samotný architektonický návrh územia a jednotlivých objektov je podmienený svahovitosťou terénu, geológiou a jeho orientáciou s výhľadmi na mesto.

Ako vraví autor koncepcie aj jednotlivých objektov, architekt Jaroslav Král z kancelárie ADF, „… z tohto hľadiska, ako aj zo samotnej polohy územia vyvýšeného nad mestom sú podstatné uličné priehľady na mesto, ale aj výhľady na danú lokalitu z mesta.“ Priestorové usporiadanie bolo riešené s dôrazom na kontakt nových obyvateľov s existujúcim kvalitným prírodným prostredím, teda na maximálne prepojenie interiéru s exteriérom, čomu pomáhajú napríklad aj francúzske okná použité v tejto etape.

Už z úrovne partera sa črtá výhľad na Košice.

  Už z úrovne partera sa črtá výhľad na Košice.

S výhľadom na západ i na východ

Orientácia domov v obytnom súbore Panoráma-Heringeš zaručuje maximálne výhľady na mesto a okolitú krajinu a, naopak, aj výhľad na jeho územie. Jednotlivé objekty sa stávajú súčasťou východnej panorámy Košíc a časom by mali čiastočne splynúť s okolitou zeleňou. Aj pri príprave obytného domu Panoráma 4 sa kládol dôraz na orientáciu budovy. Byty orientované na juhozápad tak ponúkajú výhľady na Košickú kotlinu a povodie Hornádu, kým byty orientované na severovýchod zasa výhľady na údolie Torysy a hrebeň Slanských vrchov.

Detail na severovýchodnú stranu obytného domu.

  Detail na severovýchodnú stranu obytného domu.

Bytový dom s polyfunkciou ohraničuje a uzatvára územie obytného súboru zo severu a pred ním (z juhu) sa nachádza už zrealizovaná časť súboru s jeho predošlými etapami. Architektúra objektu bola poňatá ako jednoduchá čistá hmota kopírujúca terén a jeho morfológiu, vychádzajúca z priľahlej plochy námestíčka s parkom tvoreným zeleňou, kam sú orientované hlavné pešie ťahy. Sadové úpravy námestia dopĺňa aj mestský mobiliár a ohradené detské ihrisko.

Detail na juhozápadnú stranu obytného domu.

  Detail na juhozápadnú stranu obytného domu.

Hra tvarov v parteri

Už na prvý pohľad zaujme zvlnený zasklený parter budovy vystupujúci do priestoru námestia, v ktorom by mala vzniknúť kaviareň, doplnený zaujímavou betónovo-drevenou pergolou, ktorú v budúcnosti obrastie zeleň. Samotný bytový dom je šesťpodlažný bez podpivničenia, rozčlenený na hlavnú obdĺžnikovú hmotu doplnenú štyrmi vystupujúcimi štvorpodlažnými objemami osadenými na stĺpoch. Hlavná hmota leží na podnoži 1. nadzemného podlažia, sčasti garáží, ktorá je čiastočne zapustená do terénu, čo vytvára optický dojem jej ľahkého „vznášania sa“ nad terénom.

Obytný dom a kryté parkovacie státia na severovýchodnej strane.

  Obytný dom a kryté parkovacie státia na severovýchodnej strane.

Byty majú priestranné líniové balkóny s pôsobivými výhľadmi na juhozápad s členením posuvnými paravánmi a medzibytovými stienkami. Objekt má ploché strechy a na ustúpenom šiestom podlaží sa nachádzajú panoramatické byty s pochôdznymi terasami. Súčasťou bytového domu je celkovo 74 bytov situovaných na druhom až šiestom nadzemnom podlaží v jedno- až štvorizbovom členení. Kobky a vnútorné garážové státia sa nachádzajú na prvom nadzemnom podlaží. Vonkajšie parkovacie miesta sú prekryté ľahkým dreveným zastrešením.

Obytný dom a parkovacie miesta na juhovýchodnej strane.

  Obytný dom a parkovacie miesta na juhovýchodnej strane.

Nová vybavenosť i ďalšia etapa

Samotný obytný dom ešte nie je ukončujúcim objektom územia Panoráma-Heringeš. V najbližšom čase sa plánuje v nadväznosti na námestie pred objektom výstavba supermarketu s cukrárňou. Do objektu sa bude vchádzať z úrovne námestia na druhé nadzemné podlažie, z ktorého sa eskalátorom dostanete na úroveň supermarketu s pridruženými prevádzkami lekárne a predaja tlače. V susedstve obytného súboru sa plánuje aj výstavba polyfunkčnej budovy s nákupným centrom a ostatnými službami, ktorá bude prirodzene prepojená s exitujúcim projektom.

Mestský mobiliár a detské ihrisko pri obytnom dome.

  Mestský mobiliár a detské ihrisko pri obytnom dome.

Ako uvádza Zdenka Perekstová, projektová manažérka developera územia MM Invest Košice, v súčasnosti sa pripravuje aj piata etapa komplexu, ktorá rozšíri túto novú obytnú štvrť smerom na juh. „V pláne je výstavba ďalších dvoch obytných domov so 134 bytmi s predpokladaným začiatkom výstavby na jeseň 2018, resp. na jar 2019. Tak, ako pri predošlých projektoch je našou snahou vytvoriť pre budúcich majiteľov príjemné prostredie s dostatkom zelene, relaxačných a oddychových zón v rámci uzavretého areálu. Prízemie budovy je rovnako určené na prevádzky občianskeho vybavenia, ktoré sú orientované na osvetlené námestie so sadovými úpravami, chodníkmi, detským ihriskom a mobiliárom, ktoré sú súčasťou celého obytného súboru.“

Situácia projektu 4. etapy projektu Panoráma.

  Situácia projektu 4. etapy projektu Panoráma.

Obytný dom Panoráma 4

Miesto: Borievková ulica, Košice
Investor a developer: MM Invest Košice, s. r. o.
Autor návrhu: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, ADF, s. r. o.
Hlavný projektant: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, ADF, s. r. o.
Výstavba: 9/2015 – 9/2017
Počet bytov: 74
Úžitková plocha: 6 977 m2
Zastavaná plocha: 2 349 m2
Parkovacie miesta: 121
Generálny dodávateľ: Mion Building Company, s. r. o.

 

TEXT: Ivor Švihran
DOKUMENTÁCIA: MM Invest Košice, s. r. o.
FOTO: Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise ASB 4/2018.