Medissimo na brehu Veľkého Draždiaka

Medissimo na brehu Veľkého Draždiaka

Nemocnica Medissimo v bratislavskej Petržalke je významnou súkromnou investíciou v slovenskom zdravotníctve. Jej výstavba trvala približne dva roky; budova stojí v atraktívnom prostredí na brehu prírodného kúpaliska Veľký Draždiak a od mája tohto roku je prístupná platiacim klientom a pacientom. „Zámerom investora bolo vytvoriť takú architektúru, ktorá by vhodne reprezentovala vrcholový šport v Bratislave a poskytovala by zodpovedajúce priestory pre rehabilitačné a diagnostické stredisko,“ hovorí autor projektu Jaroslav Meheš.

Pohľad do zrkadla
Aký je teda výsledok? Každá stavba vyrastá v určitom kontexte, a preto najprv uveďme, že územie v pobrežnom páse umelého jazera Veľký Draždiak je rovinaté s miernym spádom k vodnej ploche. Pozemok je súčasťou širšie koncipovanej športovo-rekreačnej zóny tejto časti územia.V súčasnosti sa na pozemok vstupuje z prednej časti, čiže z obslužnej komunikácie nachádzajúcej sa okolo celého rekreačného pásu. Ten sa rozprestiera v šírke vyše 100 metrov a lemuje celú vodnú plochu. V týchto dňoch sa spolu s premostením Chorvátskeho ramena dopracúva projekt trvalej prístupovej komunikácie. Podľa architekta Meheša je na tento prístup, vrátane premostenia, už vydané územné rozhodnutie.

Špecifické územie na brehu jazera, ktoré je ako vodný živel nenahraditeľným prírodným fenoménom, vytvára atraktívnu kulisu. Zo všetkých troch terás nemocnice, ako aj izieb pre pacientov, vidieť upokojujúce prostredie najbližšieho okolia. „Je to aj vďaka celkovej koncepcii, v rámci ktorej sa takmer zo všetkých strán obstavala parcela a stred pozemku ostal voľný,“ hovorí architekt Meheš. „Neznehodnotil sa pozemok a súčasne sme docielili, že keď sa návštevník nachádza v ktorejkoľvek časti nemocnice, cez veľké zasklené plochy vidí jej architektúru. Inými slovami: akoby sa pozoroval v zrkadle. Pri návrhu monolitu by sme takýto pocit nemali.“

Funkčná náplň
Novostavba rehabilitačného a diagnostického strediska Medissimo slúži predovšetkým na prevenciu, včasné diagnostikovanie chorôb a mobilných disfunkcií, ako aj ich liečenie a celkovú rehabilitáciu. Súčasťou liečby je aj tzv. jednodňová chirurgia na špecifické formy porúch v dôsledku námahy a preťaženia organizmu.
V Medissime pracuje 49 kvalitných lekárov-špecialistov spolu s 84-členným zdravotníckym personálom.

Pacienti majú k dispozícii dve ambulancie všeobecných lekárov a 26 špecializovaných ambulancií, dve nadštandardne vybavené operačné sály, špičkovú jednotku intenzívnej starostlivosti a lôžkové oddelenie s 28 miestami v 18 izbách. Súčasťou je aj administratívna časť a lekáreň. V suteréne je sklad, vzduchotechnické zariadenia, klimatizačné zariadenia, transformačná stanica aj podzemné garáže. Je len prirodzené, že pri stavbe umiestnenej v tesnej blízkosti vodnej plochy narastala dôležitosť suterénu.

„V takej lokalite, kde máte v priepustnom štrkovom podloží v hĺbke 1,2 metra, teda v podstate na úrovni hladiny jazera, spodnú vodu, a všade, kde kopnete, narazíte na vodu, je jasné, že v takejto lokalite bola výstavba nemocnice nielen odvážna, ale i veľmi náročná,“ hovorí Jaroslav Meheš. „V suteréne sú totiž zakomponované všetky technológie. Prizvali sme preto tím odborníkov – kolektív hydrogeológov, s ktorými v súčasnosti dokončujeme už aj premostenie Chorvátskeho ramena.“

Kompozícia umocnená farebnosťou
Centrálna zasklená časť nemocnice v tvare valca je štvorpodlažnou dominantou, ktorá je viditeľná z osi blízkej Lietavskej ulice. Po oboch stranách má dve rovnako vysoké krídla, jedno ambulantné (vľavo od vstupu), druhé diagnostické a zároveň lôžkové (vpravo od vstupu). Zoskupenie objektov vytvára intímne tiché nádvorie s bohato vyrastenou zeleňou. Cez vstupnú, veľkoryso riešenú halu možno prejsť do relaxačnej záhrady, ktorá je v priamom kontakte s plážou vodnej plochy.

Samostatnou prevádzkou je administratívna budova, ktorá je funkčne oddelená od ostatnej časti (dôsledok systematického zónovania na oddychovú časť a časť pre návštevníkov), no svojim tvarom prirodzene kompozične uzatvára celý areál.

Architektonickú kompozíciu umocňuje aj nevšedné farebné stvárnenie fasád.

„Pri samotnom návrhu a popri štúdiu nových objektov nemocníc, ktoré sme aj osobne navštívili, sme si uvedomovali, že musíme upustiť od tradičnej bielej farby,“ približuje Jaroslav Meheš.

„Psychológia pacienta, pre ktorého je objekt postavený, je zložitá a krehká. Nie nadarmo sa hovorí, že i samotná sila myšlienky a vôľa vie vyliečiť. Pri voľbe farebnosti sme stavili na červenú, ktorá je spolu s komplementárnou zelenou, teda farbou okolia, farbou života. Vhodnou voľbou štruktúry v súvislosti s hĺbkou a prekrytím lazúr sme dosiahli neopakovateľný a originálny výraz. Autorsky a realizačne sa tejto náročnej úlohy zhostil akademický maliar Mário Flaugnatti. Jeho dlhoročné skúsenosti v oblasti reštaurovania historických objektov a s tým spojené znalosti technológií vyústili do originálnej podoby, ktorú si nechal aj certifikovať.“

Z lôžkových častí, z častí apartmánov a podlažia riaditeľstva je pôsobivý výhľad na vodnú plochu. Z prízemia hlavnej haly možno vojsť do vonkajšej oddychovej časti so zeleňou, ktorá plynule prechádza do pláže rozprestierajúcej sa okolo vodnej plochy.

Je len prirodzené, že veľká časť financií stavby odtiekla do technológií, ktoré sú v prípade zdravotníckeho zariadenia vždy veľmi náročné. Investor sa snažil, aby sa vo vybavení nemocnice objavilo to najlepšie, no aj napriek odlivu financií na technologické vybavenie je s výsledkom spokojný aj architekt.

„Ľudia, ktorí boli od začiatku pri tvorbe architektonického riešenia a celej koncepcie, tak nakoniec mohli skonštatovať, že sa oproti pôvodnému konceptu len veľmi málo menilo,“ dodáva Jaroslav Meheš. „A som veľmi rád, pretože zvyčajne to tak nebýva a architektúra prežíva i naďalej svoj osud v mnohých prestavbách a dostavbách, ktoré zväčša znehodnotia pôvodný zámer.“

Novostavba rehabilitačného a diagnostického strediska vrcholového športu
Miesto: Bratislava V, Petržalka
Investor: SI – REAL, s. r. o.
Autor: Ing. arch. Jaroslav Meheš
Spoluautor: Ing. arch. Dana Janíčková
Začiatok výstavby: 2006
Ukončenie výstavby: 2009
Celkové investície: približne 30 mil. eur (vyše 900 mil. Sk)
Generálny dodávateľ: Skanska, a. s.
Plocha pozemku: 9 087 m2
Zastavaná plocha: 2 677,00 m2
Úžitková plocha:
1. PP 4 312,67 m2
1. NP 2 433,41 m2  + 228 m2 (admin.)
2. NP 2 311,45 m2  + 358 m2 (admin.)
3. NP 755,26 m2  + 358 m2 (admin.)
4. NP 691,03 m2  + 358 m2 (admin.)
5. NP 46,85 m2  + 358 m2 (admin.)

Počet nadzemných podlaží v jednotlivých objektoch:
ambulantná časť: 2
rádiodiagnostické oddelenie a funkčná diagnostika, lôžková časť: 2
centrálna časť – lôžková a izby lekárov: 4
Počet podzemných podlaží: 1
Čiastočne samostatne stojaca administratívna budova – riaditeľstvo rehabilitačného zariadenia: 5
Lekáreň: 1

Ľudo Petránsky
Foto: Jaroslav Meheš, Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

KategórieZdravotníctvoZnačky