Park na Špici

image 84089 25 v2

Život v súlade s prírodou nie je Pardubiciam cudzí, v meste bol zrealizovaný ďalší projekt, ktorý umožňuje obyvateľom tráviť viac času vonku, medzi stromami, pri rieke, a to všetko v príjemne kultivovanom prostredí.

Mesto Pardubice zainvestovalo do spustnutého zanedbaného územia s pomocou fondov z Európskej únie a umožnilo vytvoriť park, ktorý je prívetivým miestom na trávenie voľného času obyvateľov všetkých vekových kategórií.

Pavilón nesú nad vodou opracované dubové kmene.

Lávka až k oblohe

Pri sútoku riek Labe a Chrudimky už kedysi park bol, časom však spustol a doslova čakal na nové, krajšie prebudenie. Architekti z ateliéru M1 z Prahy pracovali s obmedzeným rozpočtom, ale aj tak sa im podarilo vytvoriť atraktívne prostredie s prírodným charakterom, kde môžu obyvatelia Pardubíc relaxovať, športovať, pozorovať prírodu či nechať deti hrať sa. Areál je prístupný vďaka novej drevenej lávke vedúcej z centra mesta.

Elegantný, jednoduchý oblúk sa klenie do výšky najmä z dôvodu nevyhnutného plavebného profilu, ale bonusom tohto tvaru je pocit, ktorý je známy z lávok na Ďalekom východe či dokonca v Benátkach, keď človek stúpa smerom na vrchol k oblohe a naskytne sa mu výhľad ponad vrcholce stromov. Zaujímavým detailom je, že z najvyššieho miesta lávky je vidno vežu zámku, ktorá je základným orientačným bodom v okolí.

Smrekovcové väzníky majú trojkĺbový konštrukčný systém s rozpätím 44 metrov a svetlou šírkou 3 metre. Vďaka týmto rozmerom pôsobí lávka veľmi štíhlo, napokon, štíhly a úsporný bol aj jej realizačný rozpočet – 6,3 milióna českých korún bez DPH.

Interiér pavilónu prináša zázemie pre rôzne aktivity.

Atrakcie bez komercie

Park s obdĺžnikovým pôdorysom ponúka hneď niekoľko atrakcií, nejde však o žiadne komerčné zásahy, skôr o jemne doformulované prírodné prostredie s ľahkým návodom na využitie. Ide napríklad o dve „ohniská“, okolo ktorých sa môžu podľa architektov rozvíjať a sústrediť rôzne aktivity. Jedno je na špici polostrova s lávkou, schodmi zvažujúcimi sa k rieke Chrudimke a stavbou Lodenice. Protipólom mu je priestor jazera Čičák, nad hladinou ktorého sa vznáša nový drevený pavilón s jemným odkazom na podobné stavby v Japonsku. Napriek revitalizácii parku a výstavbe pavilónu ostalo na jazere nedotknuté hniezdisko vodného vtáctva.

Park Na Špici aktívne pracuje aj s vodným prvkom.

Park aj po ukončení prác a otvorení pre verejnosť ostal zónou ochrany prírody Natura 2000. Neďaleko pavilónu je detské ihrisko, ktorého prvky navrhovali architekti-sochári. Chceli deti preniesť do sveta mikrokozmu. Deti sú na ihrisku rovnako veľké ako chrobáky, hríby či kvetiny. Autori sa programovo vyhli štandardným katalógovým hracím prvkom, výsledkom je originálne ihrisko, kde sa nekladú medze fantázii.

Atraktívnou výhodou parku Na Špici je množstvo rôznych pobytových miest, ktoré sú v tesnom kontakte s vodou.

Chodníčky sa kľukatia popri brehu rieky, niekde cez široké stupne schodov ponúkajú možnosť dotknúť sa hladiny rieky. Na Labe je vytvorené plávajúce mólo a exteriérová sprcha, čím architekti naskicovali číru esenciu tradičnej plavárne na rieke.

Zázemie nad vodou

Trochu romantiky a zároveň prakticky využiteľných vnútorných priestorov vnáša do prostredia drevený pavilón. Konštrukciu tvoria opracované dubové kmene, ktoré stavbu nesú sčasti nad vodnou hladinou. Rákosová strecha prekrýva terasu a schováva drevený box, do ktorého architekti sústredili vykurované priestory a inštalácie.

Do prostredia pekne zapadá vďaka obkladu zo smrekovca. V pavilóne nájdu zázemie rodiny s deťmi, je tam klubovňa, toalety, kuchynka aj správca. Športové ihrisko má jemne zaoblený tvar vložený medzi vysoké stromy a trávnaté plochy. Pôvodné asfaltové ihrisko malo doslova obrie rozmery, architekti ho zmenšili a koncept herných plôch rozvrhli s ohľadom na existujúcu zeleň.

Situácia

Komunikačné trasy v parku citujú pôvodné asfaltové cesty, sú len materiálovo upravené a doplnené o lavičky a iné prvky na sedenie. Príjemným meditačným miestom je dláždená pobytová plocha na špičke ostrova, ktorú architekti pracovne nazvali Mys a doplnili ho výtvarným dielom Steblá. Ako uvádzajú architekti, potešením bol nielen dodržaný rozpočet (32,4 milióna Kč), pričom sa dokonca podarilo ušetriť dva milióny, ale aj fakt, že pôvodný spustnutý kúsok mesta sa stal vyhľadávaným miestom, kam mieria rodiny s deťmi, cyklisti aj bežci.

Rez drevenou lávkou / Pôdorys drevenej lávky

Park na Špici

Miesto: Sútok riek Labe a Chrudimky, Pardubice
Investor: Štatutárne mesto Pardubice
Autor: Atelier M1 architekti s. r. o., Praha
Autorský tím: Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek
Spolupráca: Ing. arch. Monika Čermáková, Ing. arch. Zuzana Hanušková, Ing. arch. Petr Venclovský
Konštrukčné riešenie lávky: Ing. Jan Fiala
Zeleň: Ing. Jan Hamerník
Dodávateľ stavby: Gardenline, s. r. o.
Náklady na stavbu: 29 588 118,- Kč bez DPH
Čas výstavby: apríl 2014 – december 2014

TEXT: Mária Nováková
Foto: dokumentácia a podklady: Atelier M1 architekti

Článok bol uverejnený v časopise ASB.