Nové divadlo Toma Pattersona

image 97104 25 v1

Svetoznámy festival shakespearovského divadla v kanadskom Stratforde dostane novú divadelnú budovu. Po 60 rokoch celkom zaslúžene.

Kanadské mesto Stratford leží zhruba na polceste medzi Torontom a Detroitom. Keď sa z neho v päťdesiatych rokoch minulého storočia odsťahoval železničný priemysel, zaspal v ňom život. Rodákovi a žurnalistovi Tomovi Pattersonovi napadlo, ako stagnujúce mestečko opäť oživiť. Podarilo sa mu zorganizovať letný festival Shakespea­rovského divadla.

Prvých pár rokov sa festival odohrával v betónovom amfiteátri pod stanom, v roku 1957 preň postavili divadelnú budovu s neobyčajným pozdĺžnym javiskom pripomínajúcim mólo. Kapacita polkruhového sedenia je až 1 800 ľudí, pričom nikto nesedí od javiska ďalej než 20 metrov. „Ľudia si naše divadlo zamilovali, ale na kaliber dnešných predstavení už nestačí,“ hovorí jeho riaditeľka Anita Gaffney. „A celá stavba je v dezolátnom stave, takže sa nedá rekonštruovať.“

  

Nové lákadlo

Na rad teda prišiel nový projekt. Zadanie znelo: „Máme sen postaviť novú budovu, ktorá bude klenotom na rieke Avon a krásou sa vyrovná najkrajším divadlám sveta,“ hovorí umelecký režisér festivalu Antoni Cimolino. Nie najskromnejšie zadanie sa podujal pretvoriť do reality Siamak Hariri z Hariri Pontarini Architects, ktorého návrh sa spomedzi desiatok oslovených štúdií porote pozdával najviac. V pláne mal vytvoriť stavbu, ktorá pritiahne ľudí do mesta, na festival a k rieke Avon.

Nové divadlo spojené s komunitným centrom je otvorené, preslnené a viacúčelové.

  Nové divadlo spojené s komunitným centrom je otvorené, preslnené a viacúčelové.

Tak ako pôvodná budova, aj nové divadlo bude stáť uprostred parku na brehu spomínanej rieky Avon, ktorá tu vytvára príjemné jazero Victoria. Jednou z priorít architekta bolo zachovať spojenie s prírodou a reflektovať zvlnený charakter brehu v návrhu. Okolo centrálneho javiska tak vzniklo rozvoľnené foyer plné dodatočných priestorov na menšie podujatia a recitály. (Keďže počas zvyšku roka stratfordský festival aj pôvodnú budovu prenajíma klubom a záujmovým krúžkom seniorov, multifunkčnosť je prirodzene namieste.) K priestorom pribudne aj fórum, „laboratórium“ a kaviareň.

Prepojenie s jazerom Victoria a riekou Avon sa prejavuje aj vo zvlnení fasády nového divadla.

 Prepojenie s jazerom Victoria a riekou Avon sa prejavuje aj vo zvlnení fasády nového divadla.

Počas dňa má budova divadla podnecovať na príjemné prechádzky v parku a posedenie v tieni, v podvečer prichádza na rad jej funkcia „lákadla“ na umelecké podujatia. Zvnútra osvetlená presklená fasáda s bronzovým rastrom profilov sa prejaví ako „zvodný šperk, magnetická predohra k pôžitku z divadelných predstavení vnútri,“ opisuje ju jej autor Siamak Hariri.

Elegantný interiér stále poskytuje intímny kontakt s jazerom.

  Elegantný interiér stále poskytuje intímny kontakt s jazerom.

Pocta Pattersonovi

Divadlo samotné takisto dostane novú tvár, aj keď si, samozrejme, zachová unikátny pozdĺžny tvar svojho javiska. Prudší sklon hľadiska zabezpečí výbornú krivku viditeľnosti a zaoblený podhľad z tmavého dreveného obkladu vytvorí v sále pocit intimity. Vhodná akustika aj klimatizácia bude zabezpečená cez špeciálne navrhnuté medzery v tomto obklade. Ďalšie akustické prvky sa objavia na technických lávkach nad javiskom.

Rezopohľad cez nevšednú pozdĺžnu javiskovú plochu.

  Rezopohľad cez nevšednú pozdĺžnu javiskovú plochu.

Otázkou je, či sa budova navrhnutá prednostne tak, aby bola vizuálne atraktívna, vyhne technickým nedostatkom, ktoré by pobyt v nej mohli znepríjemňovať. Predsa len, v Kanade treba rátať so zimnou údržbou a vykurovaním tejto presklenej konštrukcie. Možno bude zaujímavé sledovať, ako tieto problémy architekt zvládne. Otvorenie nového divadla je plánované na začiatok letnej sezóny 2019.

Tom Patterson Theatre

Miesto: Stratford, Ontario, Kanada
Autori: Hariri Pontarini Architects
Hlavný architekt: Siamak Hariri
Plánovaný začiatok výstavby: 2017
Rozloha: 7 000 m2

 

text: Korina Krchniaková, Podklady: V2COM, Vizualizácie: Hariri Pontarini Architects

Článok bol uverejnený v časopise ASB 10/2017.