Pavilón súčasného umenia – Danubiana

Pohľad zo strany Dunaja z navrhovaného móla.

Nezisková organizácia „Danubiana – Centrum moderného umenia“ sa rozhodla dostavať prednú časť pôvodného návrhu múzea Danubiana, konkrétne objekt pavilónu súčasného umenia. V jeho výstavných sálach budú v budúcnosti prezentované diela mladých slovenských výtvarných umelcov.

Po úspešnej realizácii a otvorení veľkej dostavby múzea, ktorá bola v roku 2014 ocenená hlavnou cenou v súťaži Stavba roka, sa medziročná návštevnosť múzea neustále zvyšovala a v roku 2018 sa priblížila k úrovni 50 000 návštevníkov ročne. Strata komfortu pri prehliadke výstav a rozšírenie ponuky vystavených artefaktov pre domácich i zahraničných turistov sú preto ďalšími dôvodmi dostavby Danubiany.

Nadväznosť na Danubianu

Pavilón súčasného umenia je samostatným objektom, kompozične však prirodzene nadväzuje na geometriu lineárne radených objemov pavilónov s trvalou expozíciou múzea Danubiana. Výškovo a objemovo je koncipovaný tak, aby prirodzene ukončil hmotovú kompozíciu komplexu múzea.

Špecifické zameranie nových výstavných priestorov na súčasné umenie sa však odráža v odlišnom materiálovom riešení exteriéru aj interiérov.

Neprehliadnite: Rozhovor s architektom – Danubiana nás motivovala k originalite

„Namiesto betónových panelov sa v novom pavilóne ako hlavný fasádny materiál použije hliníkový profilovaný plech v dvoch kontrastných odtieňoch,“ približuje spoluautor projektu Ing. arch. Ján Kukuľa. „V interiéroch dominujú podlahy z dubových kefovaných dosiek a tmavé stropy s priznanými inštaláciami, ktoré kontrastujú s bielymi stenami pre výtvarné diela.“

Interiér expozičných priestorov
Interiér expozičných priestorov |

Dve výškové úrovne

Z dispozičného hľadiska nadväzuje návrh pavilónu na súčasnú koncepciu vnútorných priestorov trvalej expozície a využíva priamy vizuálny kontakt návštevníka s vodnou hladinou rieky Dunaj.

Orientácia na severovýchodnú stranu zároveň umožňuje minimalizovať nežiaduce účinky prehrievania vnútorných priestorov vplyvom priameho slnečného žiarenia.

„Vstup do pavilónu je z návodnej strany cez navrhovanú drevenú terasu, ktorej súčasťou je aj vyhliadkové mólo nad vodnou hladinou,“ dodáva architekt Ján Kukuľa.

„Na terasu nadväzuje vstupný priestor s recepciou, šatňou a sociálnym zázemím. Hlavné expozičné priestory sú navrhnuté v dvoch výškových úrovniach ako séria výstavných sál radených lineárne pozdĺž toku rieky. V zadnej časti sa nachádza depozit pre umelecké diela so samostatným zásobovacím vstupom z exteriéru.“

Hoci bude nový pavilón súčasného umenia integrálnou súčasťou múzea Danubiana, navrhnutá dispozícia umožňuje aj jeho samostatnú prevádzku. Právoplatné stavebné povolenie bolo vydané v marci tohto roka, priestory pavilónu by mali byť otvorené koncom roka 2019.

Celkový pohľad z prístupovej komunikácie.
Celkový pohľad z prístupovej komunikácie. |
Miesto: Danubiana Meulensteen Art Museum, Vodné dielo Gabčíkovo, stupeň Čunovo
Architekti: Atelier 008, s. r. o.
Ing.arch. Ján Kukuľa,
Ing. Peter Šajgalík
Investor: Danubiana – Centrum moderného umenia, n. o.
Realizácia: 04/2019 – 11/2019
Úžitková plocha: 451 m2
Celková podlažná plocha: 513 m2
Výška investície: 500 000 €

Text: Ľudovít Petránsky
Vizualizácie, projektová dokumentácia: Atelier 008

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 4/2019.

KategórieKultúra