image 63325 25 v1
Galéria(18)

Novostavba v pamiatkovej zóne

Prelínanie dvoch svetov, toho starého i nového. V historicky hodnotnej časti mestskej pamiatkovej zóny býva nielen nutné, ale často aj podnetné využívanie už prítomných prvkov, ako aj pridávanie prvkov moderných. Koncept pracuje s miestnymi faktormi: slabými alebo silnými, vonkajšími alebo vnútornými. Vonkajšie problémy boli dané hlavne fyzickým umiestnením stavby, vnútorné konkrétnym stavebným programom.  

NT6 foto 001
NT6 foto 003
NT6 foto 004
NT6 foto 005
NT6 foto 008
NT6 foto 009
NT6 foto 012
NT6 foto 013

Bývalá samostatná osada Tejnka sa nachádza na trase pútnickej cesty medzi pražskou Loretou a kláštorom v Hájku. V osemdesiatych rokoch tu bola vyhlásená stavebná uzávera s tým, že celá štvrť mala byť odstránená buldozérmi. Dnes miestni obyvatelia svoje domy opravujú, a tak až na niektoré výnimky zostáva jej ráz zachovaný. Štvrť, ktorá pred sebou nemala žiadnu budúcnosť, pomaly začína objavovať svoju minulosť.

Dom sa nachádza v pokojnej časti obce Břevnov v Prahe 6. Parcela s príjazdovou komunikáciou na južnej strane je veľká cca 228 m2. Pôvodný objekt svojou štítovou stenou priamo hraničí s ulicou Nad Tejnkou. Táto južná hranica bola lemovaná oporným múrom. Ten vyrovnával rozdiel 1,8 m medzi vozovkou a zníženým prízemím domu a záhrady. K nemu sa pristavili vstupné schodisko a kôlňa s vonkajším septikom. Oporný múr vrátane oplotenia a objektu kôlne boli vplyvom nadmernej dopravnej záťaže nenapraviteľne poškodené. Pod zlý technický stav sa navyše podpísali vlhkosť a plesne.

Pôvodný dom bol postavený na počiatku 19. storočia, ďalšia dostavba prebehla v dvadsiatych rokoch 20. storočia navýšením budovy o ďalšie poschodie a krov. Os hrebeňa strechy je orientovaná severojužným smerom. Zámerom architektonického konceptu bolo vhodné a citlivé zasadenie novostavby do charakteristickej zóny s pomerne hustou formou zástavby, ale s drobnou mierkou jednotlivých stavieb. Výsledkom sa stala homogénna trojpodlažná budova vstavaná dovnútra historického objektu s navýšením strechy, s prístavbou pozdĺž ulice, so znížením dvornej časti a odizolovaním proti vode.

Návrh riešenia vychádza z dvoch hmôt, ktoré tvoria dom. Staršia časť tvorí vstup, vnútornú komunikáciu, sociálne a technické zázemie, izby, kuchyňu a jedáleň. Materiálovo je táto hmota oddelená bielou omietkou. Novšia hmota tvorí spoločenskú časť – obývaciu miestnosť s možnosťou parkovania na streche. Jej dominantným prvkom je pohľadový betón s priznaným povrchom po debnení z neohobľovaných drevených dosiek.

Téma masívneho stavania pokračuje taktiež v rámci historickej časti domu, a to formou monolitického vstavania stien, stropov a schodiska. Na to nadväzujú podlahy – s úpravou strojovo hladenej betónovej dosky. Vstupná hala vedie priamo do priestoru medzipodesty. Horné dve podlažia obsahujú izby a dve kúpeľne. Prízemie s jedálňou a kuchyňou smeruje do átria so záhradou. Všetky miestnosti sú prístupné z dlhej chodby, ktorá vedie pozdĺž západnej obvodovej steny.

Autor: SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, s. r. o.
Lokalita: Nad Tejnkou, Praha-Břevnov, ČR
Realizácia: 2013
Podlažná plocha: 301,00 m2

TEXT: Katarína Vankušová
FOTO: archív SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, s. r. o.