Pohľad na fasádu novej cetrály Západoslovenskej energetiky
Galéria(4)

Nová centrála ZSE je odhalená: Chceme priniesť jednoduchú hmotu, ktorá upokojí priestor v okolí, hovorí architekt Tomáš Čechvala

Bratislavský downtown získa ďalšiu výnimočnú stavbu. Reč je o novej centrále Západoslovenskej energetiky (ZSE), ktorá vyplní dnešný brownfield medzi projektami Metropolis a Sky Park Offices. Finálna podoba nového sídla nebola dlhodobo nikde komunikovaná, redakcia ASB tak prináša exkluzívny pohľad na reprezentatívnejšie sídlo ZSE, ktoré vzniklo z pera architektov Čechvala Architects.

Nový prírastok v downtowne

O prvej zmienke transformácie brownfieldu na Bottovej ulici sme informovali ešte v októbri roku 2023. Spoločnosť Immocap odhalila budúcu podobu rezidenčného domu, ktorá vzišla z pera českých architektov CHYBIK + KRISTOF. Projekt sa stal aj akýmsi ochrancom bývalej Design Factory. Dom bude totiž postavený priamo nad zámočníckou dielnou, ktorá je jedným z posledných reliktov poukazujúcich na históriu lokality.

Prudké búranie okolitých stavieb z roku 2008 ale ustála aj centrála Západoslovenskej energetiky na Čuleňovej ulici, neďaleko Design Factory. Sídlo ZSE je však výrazne v protiklade s aktuálnymi cieľmi lídra v energetickom segmente. Stavba je zastaraná, nespĺňa požadované štandardy a v neposlednom rade, ide o absolútne nereprezentatívny objekt.

Vznikla tak spolupráca s developerom Immocap, pričom prvé výsledky sme videli práve v októbri minulého roku. Okrem bytového domu a rekonštrukcie Design Factory tu pribudne aj nová, moderná centrála ZSE. Zámer sa pripravoval v novej polohe medzi projektami Metropolis a Sky Park Offices, čo znamená, že Západoslovenská energetika definitívne opustí starý komplex budov, ktorý obývala roky.

Nová centrála ZSE spoločne s bytovým domom
Nová centrála ZSE spoločne s bytovým domom a bývalou Design Factory | Zdroj: Immocap

Prvé informácie zverejnila spoločnosť Immocap v júni minulého roka, pričom v tomto období bola definitívna podoba budovy neznáma. Developer oznámil vznik konceptu s nízkou uhlíkovou stopou už počas výstavby, pričom nový objekt mal byť technologicky jedinečný s vysokou energetickou hospodárnosťou. 

Nové sídlo ZSE opísal developer ako kompletne uhlíkovo neutrálnu budovu, ktorá má priniesť oproti porovnateľným budovám až o 70 percent vyššiu úsporu prevádzkových nákladov v kancelárskych a obchodných priestoroch. Immocap tiež oznámil, že chce využiť najnovšie technológie, vďaka čomu bol projekt definovaný aj ako jedinečný ekologický koncept.

Pravidelný emailový prehľad informácií zo sveta developmentu a architektúry.

Prihlásiť sa na newsletter ASB

Jednoduchá hmota sa rovná atraktívna architektúra

V súťaži o najvhodnejšie riešenie pre nové sídlo ZSE zase uspela kancelária Čechvala Architects – na projekte sa podieľajú architekti Tomáš Čechvala, Filip Galko a František Ščury. Víťazný návrh však nebol publikovaný v žiadnom médiu, redakcia ASB tak prináša exkluzívne a komplexné informácie k modernej centrále od samotného architektonického štúdia, developera, ale aj Západoslovenskej energetiky či spoločnosti iO Partners, ktorá celú transakciu zastrešila .

„Architektonické riešenie novej centrály ZSE neprináša „ďalší” výrazný zásah do územia,” začína svoje rozprávanie architekt Tomáš Čechvala. Podľa neho bolo cieľom architektov priniesť jednoduchú hmotu, ktorá upokojí priestor v bezprostrednom okolí. „O to väčší dôraz kladieme na detailnosť architektonického riešenia. Farebnosť, použité materiály spolu s plastickým stvárnením fasád umožňujú budove „meniť náladu“ počas dňa. A tým je atraktívna aj napriek svojmu jednoduchému tvarosloviu,” hovorí architekt o návrhu.

Pohľad na fasádu novej cetrály Západoslovenskej energetiky
Pohľad na fasádu a komunitnú terasu novej centrály Západoslovenskej energetiky |

„Významný krok vpred v rámci nášho kontextu je technologické riešenie budovy. Označenie „prvá uhlíkovo neutrálna budova” vo svojej triede hovorí za veľa,” konštatuje fakty Tomáš Čechvala, ktorý verí, že práve vďaka takémuto prístupu bude budova prinášať konštantnú kvalitu.  

Architekt nám rovnako priblížil rozdiel budovy od ďalších, už existujúcich stavieb v okolí: „Objekt sa od nich paradoxne vyčleňuje tým, že je prísne ergonomický, jednoduchý a úprimný vo vzťahu k svojej funkcií.” Oproti stavbám podobného charakteru je podľa Tomáša Čechvalu návrh odlišný súladom technologického konceptu a architektonického riešenia.

Nastáva tak otázka spôsobu prepojenia novej centrály ZSE s plánovaným bytovým domom a historickou zámočníckou dielňou. „Projekty sú prepojené verejným priestorom – zeleným vnútroblokom, na ktorého riešení spolupracujeme aj s mestom, resp. Útvarom hlavného architekta. Tento priestor musí splniť dôležitú úlohu, a to prepojiť vhodným spôsobom terén pred budovami projektu Sky Park a novú zónu na nábreží Dunaja,” uzatvoril pre redakciu ASB Tomáš Čechvala. 

Ďalšie detaily boli zase uvedené v dokumentácii pri predložení projektu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v závere roka 2023. Nová centrála má disponovať výškou do 32 metrov, nachádzať sa tu má aj detské centrum, gastroprevádzka, zákaznícke centrum či služby pre cyklistov.

Strešné podlažie budovy je ustúpené a slúžiť má pre pobytovú funkciu zamestnancov – navrhnutá je tu terasa. Administratívna plocha bude o veľkosti 4 100 metrov štvorcových, pričom ZSE počíta v budove so 750 zamestancami. Spoločne by tu malo vzniknúť 433 parkovacích miest, situovaných v podzemí.

Prvá, uhlíkovo neutrálna budova na Slovensku

Svoje vyjadrenie nám poskytol aj Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap. Podľa neho nová centrála ZSE skrášli vznikajúcu zónu v bratislavskom downtowne esteticky aj funkčne. „Pripravované sídlo Západoslovenskej energetiky, ktoré navrhlo štúdio Čechvala Architects, ide ambiciózne v ústrety plánu znižovať uhlíkovú stopu pri našich projektoch,” dopĺňa. 

Podľa Martina Šramka vďaka inžinierom a špecialistom z Immocapu vznikne prvá, uhlíkovo neutrálna budova v prevádzke na Slovensku, ktorá doplní celú zónu. „Priestor pre prácu na jednej strane a nadštandardné bývanie na druhej strane prepojí dostatok zelene, ktorá bude dostupná nielen pre užívateľov týchto dvoch budov, ale ponúkne aj miesto na oddych či stretnutia pre širokú verejnosť,” vysvetlil. Zelenú dušu nového sídla ZSE podľa neho doplní aj bohaté množstvo kvetov a stromov. 

1706001036627
Vstup do nového sídla Západoslovenskej energetiky | Zdroj: Čechvala Architects

Z vyjadrenia Gabriela Suska, projektového manažéra divízie pre technické záležitosti ZSE, vyplýva, že pri návrhu projektu bola prioritou najmä vysoká energetická hospodárnosť v kombinácii s premysleným energetickým konceptom. „Nezanedbateľnou súčasťou úspešného riešenia je zároveň s tým predpoklad, že zamestnanec sa v práci cíti komfortne a má k dispozícii štandard moderných administratívnych budov,” hovorí.

Spoločnosť ZSE chce byť podľa neho aj naďalej atraktívnym zamestnávateľom. „Preto je blahobyt zamestnancov jedným z kritérií budúceho interiéru,” dodáva Gabriel Susko. Ten ďalej vysvetlil, že presun do nových priestorov bude mať zásadný dopad na kvalitu pracovného prostredia veľkej časti zamestnancov. ZSE sa tak zaujíma o ich názor a preferencie už v tejto etape. 

„Rozhodli sme sa už v nadchádzajúcich týždňoch zapojiť ich do interného prieskumu, ktorého cieľom je porozumieť rôznym štýlom práce, spôsobu dochádzania do práce, pracovným potrebám a nevyhnutným interakciám jednotlivých tímov, vzájomnému stretávaniu sa, kultúre a ďalším zvykom v ZSE,” znejú plány Západoslovenskej energetiky. 

Svoje stanovisko nám poskytol aj Ján Bošácky, Head of Data v spoločnosti iO Partners, ktorá celú transakciu sprostredkovala. „Máme veľkú radosť, že v Bratislave vznikne projekt, ktorý posunie latku kvality a energetickej úspornosti ešte vyššie. V celom procese, od identifikovania potrieb spoločnosti ZSE až po nastavenie stratégie a spolupráce s developerom sme boli presvedčení, že vzniknie niečo výnimočné,“ povedal svoje pocity.

Podľa neho sa podarilo vytvoriť zaujímavú spoluprácu, ktorá na našom trhu nemá obdobu. „Ja osobne verím, že táto spolupráca bude precedentom pre ďalšie podobné projekty, kde sa maximalizuje nielen hodnota nehnuteľnosti, ale taktiež spoločenský prínos s ohľadom na budúcnosť,“ uzavrel Ján Bošácky.

Ako vyplýva z dokumentácie EIA, celkové náklady na výstavbu by sa mali pohybovať na úrovni 55 miliónov eur. Začiatok výstavby sa ale predpokladá až v prvom kvartály roku 2027 s dokončením v druhej polovici roka 2029.

Z brownfieldu kompaktný celok

Nová centrála ZSE, spolu so zrekonštruovanou zámočníckou dielňou a bytovým domom vytvorí jeden kompaktný kus ulice a transformuje zanedbaný brownfield. Ako sa ukazuje, spolupráca Západoslovenskej energetiky a spoločnosti Immocap prináša ovocie. V Bratislave vzniknú dva funkčné a architektonicky kvalitné developmenty, ktoré so sebou prinesú štýlové mestské bývanie, technologický vyspelý priestor pre prácu, ale aj odkaz na industriálnu minulosť. A to všetko v obkolesení ďalších megaprojektov.

Architektonická prezentácia firmy Západoslovenskej energeticky tak bude konečne na úrovni. Staré budovy nahradí inovatívna centrála, ktorá sa v neustále zahusťujúcom sa downtowne nestratí. Práve naopak. Svojím vysokým technologickým štandardom a premyslenou architektúrou nastaví latku aj pre ostatné developmenty, ktorých tu v budúcnosti vznikne ešte niekoľko. 

Nová centrála ZSE spoločne s bytovým domom
Pohľad na fasádu novej cetrály Západoslovenskej energetiky
1706001036627
Pohľad na interiér novej centrály Západoslovenskej energetiky

Nová centrála Západoslovenskej energetiky

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Developer: Immocap
Architekt: Čechvala Architetcts
Realizácia: 1Q/2027 – 3Q/2029
Rozpočet: 55 miliónov eur
Stav: V príprave