image 63409 25 v1
Galéria(12)

Ničí interiérový dizajn náš domov?

Návrh interiéru obytnej jednotky sa dnes bežne označuje za nadbytočný luxus. Dokonca existujú názory, že teplo domova začína byť ohrozené najnovším trendom využívania skla a kovu. Napriek obmedzenej životnosti, vhodnej skôr do priestorov učených pre verejnosť, totiž tieto materiály ovplyvňujú interiér aj v rámci bežnej domácnosti. Prostredie pritom vždy formovalo nielen vkus, ale aj to, ako sa správame a čo si myslíme, čo cítime.

1  4
6  3
1  2
1  3
4  3
9
3
4

Vzhľadom na malú mierku, od ktorej sa odvíja návrh obytného priestoru, možno súčasnú tvorbu interiéru rozdeliť medzi tri tvoriace skupiny: zákazkoví profesionáli, veľkovýrobne nábytku a nadšení jednotlivci. Zatiaľ čo počet členov posledných dvoch rastie, prvá skupina sa dostáva do úzadia a zväčšuje sa priepasť medzi ňou a užívateľmi z radov širšej verejnosti.Je otázne, či ide len o dočasný následok chybnej vzájomnej komunikácie, alebo či tento jav predznamenáva koniec spolupráce.

V prvom rade je vhodné objasniť, čím sa vyčleňuje práca odborníka od ostatných: je to postup pri navrhovaní. Skúsený bytový architekt dokáže za krátku chvíľu spoznať priestor, rozoznať jeho zákonitosti, prechody a pôsobenie svetla. Kvalitný návrh dáva interiéru schopnosť žiť, vyvíjať sa, starnúť. Dobrý architekt zapojí do procesu hravou formou kus psychológie tak, aby vyhovel všetkým potrebám klienta, a zároveň mu umožnil vnímať svet z nového uhla pohľadu a všetkými zmyslami.
V spojitosti s rastúcou popularitou internetu vzrastá aj popularita blogov, stránok a fór venujúcich sa kreatívnym návodom na vylepšenie bývania. Z pestrej ponuky inšpirácií si každý vyberie to svoje a vnútorné priestory tak nadobudnú osobitú atmosféru, na ktorú si netreba zvykať. Takéto krátkodobé oživenie veľa nestojí a môže s ľahkosťou držať krok s najnovšími vychytávkami. Priestor sa však týmto nestane automaticky plnohodnotným, pretože skutočne podarený interiér nikdy neomrzí, nič nepredstiera a je jednoduchý, prehľadný a elegantný. Ideálna je preto kombinácia trvalo kľúčových prvkov navrhnutých odborníkom v spolupôsobení s hravosťou, humorom a zveličením naivného úžitkového umenia.

Nie je nemožné si predstaviť, že aktívna spolupráca bytového architekta a klienta dokáže vytvoriť malé svojbytné dielo, v ktorom je zhmotnený konkrétny príbeh jednej osoby/rodiny, kde sa pretavili pocity, zážitky či spomienky. Prvý krok pri odstraňovaní súdobého bezvýrazového „podnikateľského baroka“ musí spraviť laická i odborná spoločnosť. Užívatelia by mohli prejaviť väčšiu dôveru a záujem o odborné služby a odborníci zasa nemôžu nečinne čakať na príležitosť prejaviť sa. Ich realizácia by mala mať takú silu, ktorá sama privedie ľudí k myšlienke: „Tak toto doma musím mať!“

TEXT: Katarína Vankušová
FOTO: ilustračné fotografie ako ukážka práce interiérového designéra – ateliér Malina Design