Nekompromisná udržateľnosť budovy Nion ju zaradí medzi nemeckú elitu

Vo Frankfurte postavia prelomovú kancelársku vežu s príznačným názvom Nion. Zaradí sa medzi najudržateľnejšie budovy v Nemecku.

Inovatívna administratívna budova vyrastie na rozhraní frankfurtských štvrtí Europaviertel West a Europaviertel East. Ide o rušnú hybridnú časť mesta kombinujúcu rezidenčnú, administratívnu a voľnočasovú funkciu, ktorá sa od roku 2005 neustále rozvíja.

Po tom, čo tu developer Groß & Partner získal v septembri 2020 pozemky s rozlohou vyše 3-tisíc m2, vyhlásil v roku 2021 medzinárodnú architektonickú súťaž na kancelársku budovu, na ktorú vyzval osem architektonických ateliérov. Z nej vzišiel ako víťaz renomovaný ateliér UNStudio.

Zatiaľ čo zelené rohy budovy pútaju pohľady na ceste do centra Frankfurtu, fasáda je štruktúrovaná  svetlými a tmavými prvkami, aby sa hmota jasne diferencovala.
Zatiaľ čo zelené rohy budovy pútaju pohľady na ceste do centra Frankfurtu, fasáda je štruktúrovaná  svetlými a tmavými prvkami, aby sa hmota jasne diferencovala. | Zdroj: Moare

Koncom roka tak bol verejnosti predstavený nekompromisný koncept udržateľnosti, a to nielen vo využití tých najmodernejších technických riešení, ale aj pre architektonické stratégie, ktoré majú zlepšiť pasívny výkon budovy a podporiť šetrenie v oblasti energetických zdrojov. Projekt udržateľný z ekologického i sociálneho hľadiska zároveň sprevádza špecifický program podporujúci komunikáciu a výmenu zozbieraných poznatkov.

„Komplexný prístup k udržateľnosti a ESG stratégie boli pre nás od začiatku prvoradé. Veža ponúkne vysokú pridanú hodnotu nielen z architektonického, ale najmä z klimatického a ekologického hľadiska,“ vraví výkonný riaditeľ spoločnosti Groß & Partner Jürgen Groß.

Popri intenzívnej zeleni projekt využije nízkouhlíkovú modulárnu nosnú konštrukciu z prefabrikovaných komponentov a udržateľné, recyklovateľné a cirkulárne stavebné materiály
Popri intenzívnej zeleni projekt využije nízkouhlíkovú modulárnu nosnú konštrukciu z prefabrikovaných komponentov a udržateľné, recyklovateľné a cirkulárne stavebné materiály. | Zdroj: Moare

Architektonická kvalita

Komplex má pozostávať z dvoch prelínajúcich sa hmôt so skoseným severozápadným a juhovýchodným rohom, ktoré sú vo výrezoch akcentované sviežou zeleňou. Vertikálny priesečník vnútorného nárožia ich rozdeľuje na vežu a pódium, čo budove dodáva štíhlejší vzhľad.

Architektúra reaguje na okolité budovy a prominentnú polohu komplexu vedľa parku šikmými fasádnymi plochami, dynamicky kontrastujúcimi so skosenými rohmi. Šikminy rohov sa zužujú od siedmeho podlažia budovy, zachytávajú línie okolitej blokovej výstavby a zjednocujú rôzne mestské mierky.

Zatiaľ čo zelené rohy budovy pútajú pohľady na ceste do centra Frankfurtu, fasáda je štruktúrovaná svetlými a tmavými prvkami, aby sa hmota jasne diferencovala. O poloverejné využitie budovy sa postará rad obchodných a gastroprevádzok v parteri a na prvom poschodí, pred budovou zas vznikne verejne prístupný mestský priestor.

Dôsledné riešenie

Popri intenzívnej zeleni projekt využije nízkouhlíkovú modulárnu nosnú konštrukciu z prefabrikovaných komponentov a udržateľné, recyklovateľné a cirkulárne stavebné materiály. Na technickej úrovni bude Nion riadený inteligentným systémom, ktorý klimatizáciu a osvetlenie prispôsobí poveternostným podmienkam a skutočným potrebám užívateľov.

Budova bude integrovať fotovoltické fasády, manažment dažďovej vody, geotermálne vykurovanie a chladenie, LED osvetlenie, výťahy s rekuperáciou energie i nabíjacie stanice pre elektromobily s inteligentným záťažovým systémom. Solárny zisk bude minimalizovať 50 % uzavretej fasády. S použitím všetkých navrhovaných riešení budova získa certifikát DGNB Platinum.

Intenzívna zeleň

Popri stratégiách pasívneho dizajnu a najmodernejšej technológii integrovanej do budovy zohrá v komplexe Nion nezanedbateľnú úlohu už spomínaná intenzívna zeleň, sústredená najmä vertikálne vo výrezoch fasády, ale aj všade naokolo. Pozemky, na ktorých bude Nion postavený, sú integrálnou súčasťou mestského zeleného koridoru Europa-Alllee.

Na optimalizácii návrhu preto UNStudio spolupracovalo s krajinnými architektmi OKRA. Tí majú zabezpečiť, aby sa projekt, ak bude nakoniec zrealizovaný, stal neodmysliteľnou súčasťou frankfurtskej zelenej siete. Komplex Nion architekti navrhli s cieľom, aby sa aktívne podieľal na ekologickom zhodnotení okolitého prostredia tým, že zlepší mikroklímu a prispeje k biologickej diverzite, ako aj k pohode návštevníkov i užívateľov budovy.

Komplex Nion architekti navrhli s cieľom, aby sa aktívne podieľal na ekologickom zhodnotení okolitého prostredia tým, že zlepší mikroklímu a prispeje k biologickej diverzite.
Popri intenzívnej zeleni projekt využije nízkouhlíkovú modulárnu nosnú konštrukciu z prefabrikovaných komponentov a udržateľné, recyklovateľné a cirkulárne stavebné materiály
Zatiaľ čo zelené rohy budovy pútaju pohľady na ceste do centra Frankfurtu, fasáda je štruktúrovaná  svetlými a tmavými prvkami, aby sa hmota jasne diferencovala.
Nion, Frankfurt, Nemecko
Nion, Frankfurt, Nemecko
Vertikálna zeleň vo vonkajšom členení ukotvuje NION v panoráme mesta.
Nion, Frankfurt, Nemecko

Nion, Frankfurt, Nemecko

Developer: Groß & Partner
Architekt: UNStudio
Krajinný architekt: OKRA
Zastavaná plocha: 3 215 m2

Článok bol uverejnený v časopise ASB 1-2/2023