Hojdačka, Krnov
Galéria(7)

Krnov ožil výstavou krajinnej architektúry

Partneri sekcie:

Landscape festival sa zrodil v rokoch 2013 a 2014 v Prahe, ale konal sa už aj v Opave, Ostrave a Plzni. A práve na svoje pôsobenie v Sliezsku nadviazal tohtoročným septembrovým deviatym ročníkom, v ktorom obrátil svoju pozornosť na krajinu Krnova.

Projekt organizovaný Galériou Jaroslava Fragnera usiluje o osvetu a medziodborový dialóg nielen českých, ale aj medzinárodných odborníkov, umelcov, politikov a širokej verejnosti.

Formou architektonických intervencií a umeleckých inštalácií, výstav, happeningov a odborného programu chcel festival zdôrazniť význam verejného priestoru a zelene pre mesto. Vyhľadal degradované a diskutabilné plochy, ktoré majú potenciál stať sa novými centrami kultúrneho a spoločenského života. Tieto miesta sa snažil oživiť, kultivovať a načrtnúť ich budúci možný rozvoj.

Základnou ideou Landscape festivalu je zvýšenie povedomia o rozsahu, zmysle a význame odboru krajinnej architektúry vo vzťahu k súčasnej architektúre, umeniu a verejnému priestoru.

Lavička, Krnov
Detail hojdačky
HOUPACKA 34A1807a min
Tři kruhy
LAVICKA 34A1840 min
Hojdačka, Krnov

Pravidelne a cielene sa koná okrem Prahy i v ďalších mestách Českej republiky nielen preto, aby skúšal nové prostredia, ale aj preto, aby bol ambasádorom tém krajinnej architektúry a umenia vo verejnom priestore i mimo veľkých miest.

Prvýkrát v Krnove

Deviaty ročník Landscape festivalu sa konal po prvýkrát v Krnove, po tretíkrát sa tak vrátil do Moravsko-sliezskeho kraja. Okrem historického centra viedol napríklad k areálu športovísk pri sokolovni, do okolia krnovských riek, na Sídlisko pod Cvilínem, ale i na samotný vrch Cvilín.

Trasa festivalu previedla návštevníkov Krnovom tak, aby upozornila na výnimočné množstvo parkov a ďalšie typy mestskej zelene a podčiarkla ich architektonický, krajinný, prírodný a rekreačný potenciál.

Návštevníci mohli na rôznych miestach mesta objavovať umelecké inštalácie a architektonické intervencie napríklad Jana Tyrpekla, Patrika Hábla, Veroniky Richterovej, Martina Zeta, Jakuba Rajnocha, Tomáša Tepera, Petra Valera, Petra Bulavu, Ladislava Plíhala, Lukáše Výtiska, studia Archwerk, Ateliéru 38 alebo U/U architektov.

Lavička, Krnov
Lavička | Zdroj: Jan Langer

Detail hojdačky

„V uplynulých rokoch sme začali s prípravou viacerých projektov, ktoré majú dva spoločné menovatele: verejný priestor a krajinu. Kladieme si hneď niekoľko cieľov. Chceme vytvoriť lepšie prostredie na život našim občanom, chovať sa šetrnejšie k životnému prostrediu, podporiť lokálnu ekonomiku a vrátiť do verejného priestoru umenie,“ uviedol pred konaním festivalu starosta Krnova Tomáš Hradil.

Detail hojdačky
Detail hojdačky | Zdroj: Jan Langer

Najvyššie postavený muž Krnova ešte dodal: Teším sa, že po dlhých mesiacoch zákazov a obmedzení Krnov na mnohých miestach ožil. Som hrdý na to, že tento ročník hostilo naše mesto.“

„Site-specific“ inštalácie

Autori Lukáš Výtisk a Ola Sikora z ateliéru Idealist studio vytvorili na vrchu Cvilín netradičný mobiliár v tvare kruhu. Tri drevené objekty rámujú tri pohľady do krajiny a umožňujú návštevníkom na chvíľu spočinúť v kruhu a kochať sa ničím nerušenými výhľadmi.

Architekt Jan Tyrpekl sa venoval téme sociálneho dištancovania behom pandémie. Navrhol „Long social distance“ hojdačku, ktorá aj napriek veľkej vzdialenosti medzi hojdajúcimi sa návštevníkmi umožňuje veľký zážitok. Autorovi sa tak podarilo pomocou objemnej samonosnej konštrukcie z drevených lát premeniť nevýhodu na prednosť.

HOUPACKA 34A1807a min
Hojdačka | Zdroj: Jan Langer

Štandardné tvaroslovie mestského mobiliára mení lavička SQUID z pera architektov Martina Gsandtnera a Ondřeja Pokoja, ktorá oživila parkovú plochu pri krnovskom kine Mír. Polymorfná forma vychádza z flexibilného tvaru morského organizmu. Ponúkla komfortné miesto na ležanie, sedenie a ďalšie aktivity, čím kultivuje verejný priestor v okolí kina Mír.

Systém konštrukcie z profilovaných rezov eliminuje spotrebu materiálu a umožňuje kontrolovať poréznosť tvaru. Výroba lavičky, ktorej sa ujala spoločnosť Natureon Czech Design, vyžadovala použitie súčasných technológií, ako „low-poly modeling“, parametrické projektovanie a CNC frézovanie.

Tři kruhy
Tři kruhy | Zdroj: Jan Langer

Sprievodný program

Okrem „site-specific“ inštalácií prebehlo v rámci festivalu sochárske sympózium zamerané na park pri autobusovej stanici, landartový workshop študentov krajinnej architektúry z ČZU konaný na vrchu Cvilín a architektonický workshop študentov z Fakulty architektúry VUT a štúdia Archwerk na Hlavnom námestí.

V rámci jesenného programu sa konala napríklad Letná škola architektúry študentov z Fakulty architektúry VUT, debata mestských architektov (15. septembra 2021) alebo súťaž mladých záhradníkov pod názvom Lipová ratolesť. Súčasťou festivalu bolo aj niekoľko výstav.

Jolana Říhová
Článok vyšiel v časopise ASB 4/2021.