Súťaž na obnovu kúpeľov Grössling

Mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy prichádzajú so zámerom obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling. Ich ambíciou je pridať k nej nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak celý priestor verejnosti.

Mestské kúpele Grössling sú ikonickou stavbou Bratislavy. Budova z roku 1895 zažila najväčší rozkvet v roku 1914, keď k rekreačným a vaňovým kúpeľom pribudla plavecká časť a ďalšie rekreačné kapacity. Už vtedy kúpele slúžili mešťanom okrem očistnej a športovej funkcie aj ako dôležité miesto stretnutí.

Práve obdobie po roku 1914 sa považuje za najvýznamnejšie a obnovou sa má vrátiť jeho hodnota. Okrem obnovy kúpeľnej časti plánuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) do oddelenej časti objektu presťahovať časť bratislavskej mestskej knižnice a vytvoriť tak úplne verejnú inštitúciu, ktorá bude prístupná pre všetkých.

Medzinárodná spolupráca

„Pri prípravách súťaže, ktoré trvali približne rok, dal Metropolitný inštitút Bratislavy vypracovať technickú dokumentáciu budovy, 3D zameranie, statický posudok, vlhkostný posudok a s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave pripravil podklady na pamiatkovú obnovu,“ povedal Gábor Bindics z Metropolitného inštitútu Bratislavy, poukázal tiež na stredoeurópske mestské kúpele vo Viedni, Berlíne či Budapešti, ktoré majú podobnú tradíciu ako Bratislava.

„Vychádzame zo zámeru zachrániť a ponúknuť budúcim návštevníkom Grösslingu niečo unikátne bratislavské,“ pokračuje Gábor Bindics, „na základe kultúrno-spoločenských súvislostí sme sa rozhodli pre spoluprácu s odborníkmi z budapeštianskej mestskej firmy Budapest Gyógyvizei és Hévizei Zrt., ktorá spravuje kúpeľné zariadenia v Budapešti.“

Mestské kúpele Grössling v roku 2020.
Mestské kúpele Grössling v roku 2020. | Zdroj: Jakub Čaprnka

Najprv park, potom rekonštrukcia

Zadanie súťaže počíta v kúpeľoch s kapacitou bazénových plôch pre približne 145 osôb a pre ďalších 70 osôb v saunových plochách. V súťaži sa počíta so zachovaním a revitalizovaním existujúcich sedacích a plaveckého bazéna aj s doplnením o rekreačný interiérový a exteriérový bazén.

Hlavnou myšlienkou obnovy Grösslingu je ponorenie sa – do bratislavskej kúpeľnej atmosféry, do relaxu, ale aj do kníh v pokojnom priestore knižnice. Pobočka mestskej knižnice ponúkne program umeleckej rezidencie, ktorý privíta spisovateľov aj prekladateľov.

Kaviareň sa stane otvoreným priestorom so zónou pre deti a čitárňou dennej tlače a knižných noviniek. Súčasťou konceptu je aj obnova okolia budovy a revitalizácia parku na Medenej ulici. Víťaza súťaže vyberie medzinárodná porota v dvojkolovej súťaži návrhov.

Členmi poroty sú Henrieta Moravčíková, teoretička architektúry, Lászlo Kovács z budapeštianskych kúpeľov, Iľja Skoček predseda Slovenskej komory architektov, český architekt Adam Halíř a Peter Lényi z MIB.

Vyhodnotenie prvého kola prebehne v júni a definitívny víťaz bude známy koncom leta 2020. Začiatok revitalizácie parku sa plánuje na jeseň roku 2021 a rekonštrukcia objektu sa predpokladá na jar 2022.

Axonometria. 1
Axonometria.  |

S účasťou verejnosti

Z procesu obnovy a rekonštrukcie objektu nechce MIB vynechať ani širokú verejnosť, a keď to okolnosti v súvislosti s epidémiou koronavírusu dovolia, je naplánovaný participatívny proces s obyvateľmi, ktorý napríklad pomôže nastaviť zloženie kultúrnych aktivít, ktoré sa budú diať v priestoroch kúpeľov.

Počas prípravy súťaže sa okrem historických a technických podkladov začalo aj s čistením a konzervovaním budovy, aby sa nezhoršil jej technický stav. Počas týchto prác sa odhalili takmer všetky vrstvy histórie kúpeľov. V objekte sa našli staré keramické obklady z rokov 1895, 1914, 1929, 1942 a 1972.

Práve na základe týchto farieb a vzorov sa začala budovať identita nového Grösslingu. Kúpele Grössling priťahujú rôznych odborníkov aj umelcov. Metropolitný inštitút Bratislavy pri oživovaní budovy a histórie kúpeľov spolupracuje s typografom Ondrejom Jóbom, ktorý vytvoril písmo kúpeľov Grössling na základe starých fotografií.

V spolupráci s projektom Čierne diery na záchranu technických pamiatok vznikla umelecká grafika, dokumentujúca atmosféru kúpeľov, od Adely Režnej. Niekoľko venovaných kusov získajú súťažiaci postupujúci do druhého kola architektonickej súťaže.

Zdroj: MIB
Foto: MIB (historické), Jakub Čaprnka (súčasnosť)
Redakčná úprava: Ľudovít Petránsky

Článok bol uverejnený v časopise ASB 4/2020.

KategórieObchody a služby