Slovenský mrakodrap v Dubaji

image 71485 25 v1

Diplomový projekt Zuzany Keruľovej nastavil latku pre študentov poriadne vysoko. Táto diplomová práca získala odmenu PRO NOVUS v rámci Ceny prof. Jozefa Lacka v roku 2014. Škola architektúry v Dubaji je výnimočný a mimoriadne precízne zvládnutý projekt, pričom mladá architektka mala na zreteli aj technické detaily.

Kvalitné študentské projekty, ktoré okrem v svojej alma mater zaujali dokonca aj v zahraničí, sú vždy vďačným zdrojom skvelých podkladov pre článok. Nie sú okresané mantinelmi investorovho rozpočtu, takže práca býva skutočne komplexnou prezentáciou vývoja od prvých skíc až po finálne detailne spracované vizualizácie. Tak, ako je to v prípade diplomového projektu architektky Zuzany Keruľovej, ktorá aktuálne pôsobí v Nórsku.

Mrakodrap slovenskej študentky s originálnym výrazom je odvážne zasadený medzi ostatné výškové objekty.

Arabeskový plášť

Zuzana Keruľová priniesla medzi dubajské mrakodrapy závan sviežosti a elegantných, priam sa natíska v pozitívnom zmysle povedať, že viditeľne ženskou rukou tvarovaných kriviek. Jemná práca s arabeskovým plášťom je kompozične vyvážená jednoduchým usporiadaním podlaží prísne podriadeným svojej funkcii. Sympatické na mrakodrape je, že ho architektka nechala „dýchať“ vypustením častí podlaží, a vytvorila tak zaujímavé exteriérové plochy v rámci samotnej budovy.

Vertikálne členenie funkcií, ekologický koncept budovy.

Mesiac v splne

Architektka o svojej práci uviedla: „Zadanie diplomovej práce bolo pre mňa veľkou výzvou a tiež náročnou témou. Základná filozofia vychádza z primárnych tvarov a línií. Inšpirácia zahŕňa arabskú kultúru a tradície. Tvar mesiaca v splne je klasickým znakom, ktorý vytvoril tvarovú transformáciu hmoty v horizontálnej a vertikálnej rovine. Rozdelením na dve časti dostatočne separuje hlavné funkcie budovy. Snažila som sa vytvoriť koncept, ktorý je včlenený do okolitej zástavby, je tvarovo jednoduchý, ale dominuje ornamentným fasádnym prvkom. Ďalším cieľom bolo vytvoriť prevádzkovo funkčnú budovu, ktorá spĺňa všetky kritériá a vytvoriť príjemné študijné a pracovné prostredie. Taktiež bolo potrebné vyriešiť otázky systému komunikácií, konštrukcie, dispozície a ekológie.“

Kreatívna výzva

Môžeme azda prezradiť, že keď sme v redakcii komunikovali s vedúcou tejto diplomovej práce, architektkou Evou Oravcovou z Fakulty architektúry STU v Bratislave, neskrývala svoje nadšenie. Projekt zhodnotila takto: „Zadaním záverečného projektu diplomantky bolo vypracovanie architektonickej štúdie na tému medzinárodnej architektonickej súťaže, vypísanej [AC-CA]™.org – Architecture School Tower [DUBAI]. Očakávaný bol návrh výškového objektu, ktorý bude svojou formou, výrazom odrážať súčasné trendy vo výstavbe tohto veľkomesta, ako aj jeho kultúru. Funkčne mal objekt obsahovať prioritne medzinárodnú školu architektúry, prenajímateľné priestory administratívy, stretávacie a spoločenské priestory, verejne prístupné služby.

Objekt mal súčasne zohľadňovať environmentálne a ekologické princípy tvorby a s tým súvisiace použitie alternatívnych stavebných technológií a materiálov. Diplomantkou predložený návrh je kvalitným variantom možného riešenia, v ktorom zaujímavým a novátorským spôsobom komplexne vyriešila náročné zadanie netradičného vertikálneho členenia ‚tradičných‘ funkcií školy a súčasne ponúkla architektonicky, hmotovo, kompozične a dizajnovo atraktívny výškový objekt, ktorého návrh bol v tomto prostredí kreatívnou výzvou. Zadanie zvládla bravúrne a ňou navrhnutý objekt je svojím výrazom ojedinelý, vyniká svojou progresiou, jednoduchosťou až gracióznosťou a použitými eko-aspektmi.“

Čelný pohľad na perforovanú fasádu.

Zuzana Keruľová k tomu dodala: „Som veľmi rada, že budova školy architektúry spĺňa aj predstavy ostatných a nečakala som takýto medzinárodný úspech, preto musím hlavne poďakovať mojej konzultantke Ing. arch. Eve Oravcovej za veľkú podporu a pomoc pri riešení návrhu diplomovej práce.“ Neostáva iné, len doplniť, že projekt získal ocenenie aj v medzinárodnej súťaži študentských projektov ­Arch2O Students Week 6, kde bol z prihlásených 825 projektov (z 23 krajín sveta) vybraný medzi 6 top-projektov (finalistov).

text: Mária Nováková

Dokumentácia: Zuzana Keruľová

Článok bol zverejnený v časopise ASB.

Komentáre