Partneri sekcie:

Administratíva a monument

Keď prichádzate autom od obce Báb, najskôr začnete vo zvlnenej krajine vnímať monumentálnu sochársku kompozíciu, vzápätí administratívnu budovu, ktorá s ňou farebne i tvarovo harmonizuje, potom celý výrobný areál. Aj výroba vzduchotechniky, kancelárie, technické zázemie a výtvarné dielo idú dokopy bez falošných tónov. Stačí maličkosť – osvietený investor a kvalitní tvorcovia.

Investorský zámer bol jasný. Výrobný areál v strede Rumanovej už nevyhovoval zvyšujúcemu sa objemu výroby spoločnosti Technov, a tak vyšli jej majitelia za hranice obce. „Počas jedenástich rokov sme tak rozšírili našu strojárenskú výrobu, že sme sa už nemali kam pohnúť,“ hovorí spolumajiteľ spoločnosti Technov, Jaroslav Laboš.

„Čoraz viac sa nám začali ozývať zahraničné firmy, ale kapacitne sme už neboli schopní im vyjsť v ústrety. Preto sme sa zhodli na výstavbe novej fabriky. Obávali sme sa, že keby sme nešli do ďalšieho vývoja, firma by začala stagnovať a nastala by fluktuácia zamestnancov. Máme totiž pomerne mladý tím, ktorý má okolo 140 zamestnancov, a keby nevideli posun, tak by sa rozutekali.“

Najprv sa začalo s výstavbou výrobného areálu, ktorý sa skladá z výrobného závodu, lakovne a skladu, potom sa zrealizovala administratívna budova a v budúcnosti sa uvažuje aj o vývojovom centre.

Pohľad na administratívnu budovu ktorej farebnosť určuje aj cortenový obklad.
Pohľad na administratívnu budovu ktorej farebnosť určuje aj cortenový obklad. |

„Myslíme na vlastný vývoj produktov, lebo ten by bol ďalšou významnou hybnou silou celej výroby,“ zdôrazňuje Jaroslav Laboš. „Pri mnohých veciach týkajúcich sa vývoja – napríklad pri tlmičoch zvuku – spolupracujeme s vysokými školami na Slovensku i v Brne, keby sme mali vlastný vývoj, všetko by bolo rýchlejšie. Čo sa týka výroby, chceli by sme ju v nových priestoroch odštartovať už na začiatku budúceho roka.“

Zaujímavosťou a zároveň výrazným identifikačným znakom administratívnej budovy a monumentálnej sochy je použitie cortenovej ocele. Tá evokuje strojárenské spracovanie plechu ako predmetu činnosti firmy a zároveň je moderným materiálom, pri ktorom netreba využívať náterové hmoty. Ak sú dlhšie vystavené poveternostným vplyvom, získava ich povrch stálu a esteticky pôsobivú „hrdzavú“ patinu.

Administratívna budova

Administratívna budova má dve nad­zemné podlažia a je osadená vo východnom svahu pri vstupe do areálu. Budova pokrýva administratívne potreby firmy a slúži aj ako zázemie pre zamestnancov výrobnej časti. Čelná fasáda s hlavným vstupom je celozasklená, ostatné fasády sú pokryté spomenutým cortenovým obkladom so solitérnymi oknami.

„Funkčne je budova rozdelená na východnú časť pre obchod, projekciu a administratívu a západnú časť so zázemím pre zamestnancov výroby a jedálňou,“ približuje objekt Ing. Ladislav Chatrnúch z architektonickej a inžinierskej kancelárie VISIA, v ktorej vznikol architektonický koncept a zhotovili sa všetky stupne projektu.

„Vo východnej časti budovy sa nachádza recepcia, veľkopriestorové kancelárie, kancelárie vedenia firmy, zasadacie miestnosti, showroom, príslušné hygienické vybavenie a kuchynka na každom poschodí. V západnej polovici budovy je jedáleň, hygienické zariadenie pre zamestnancov, ženské šatne na prvom a mužské šatne na druhom podlaží. V zadnej časti areálu sú výrobné a skladové priestory firmy vybavené najnovšou technológiou na výrobu v oblasti vzduchotechniky, napr. lakovňa alebo vysokoautomatizované CNC stroje, na ktoré sa odosielajú 3D modely do výroby.“

Stavba je situovaná v záreze svahu s výškou 7 m, čo architektov postavilo pred úlohu minimalizovať rozdiel medzi násypmi a výkopmi, a teda to znamenalo množstvo odvážanej či privážanej zeminy zo stavby. Osadenie v záreze preto nasimulovali v 3D modeli. Protihodnotou zvýšených nákladov na vytvorenie zárezu je znížené prehrievanie výrobných častí objektu.

„Sú menej exponované priamym slnkom a je evidentne cítiť vplyv chladenia okolitej zeminy,“ dodáva Ladislav Chatrnúch. „Priaznivý efekt očakávame od menšieho zaťaženia haly vetrom v jesennom a zimnom období.“

Pre zdravší priestor

Keďže sa výrobný závod Technov zaoberá aj výrobou vzduchotechnických potrubí a pridruženými komponentmi, nesmú tieto prvky chýbať ani v novom závode. Na dvoch nadzemných podlažiach, kde bude zázemie a administratíva, je navrhnutá a zrealizovaná vzduchotechnika formou podstropných rekuperačných jednotiek značky Carrier.

„Tá distribuuje vzduch cez anemostatové výustky, ako aj cez prívody do pléna boxov kanálových jednotiek chladenia, ktoré je navrhnuté systémom VRV,“ hovorí Ing. Ľubomír Belovič, manažér obchodného oddelenia spoločnosti KLIMAK, s. r. o.

Pohľad z interiéru administratívnej budovy.
Pohľad z interiéru administratívnej budovy. |

„Samozrejmosťou je odvetranie sociálnych zariadení a kuchyne. Z pohľadu architektúry sú v administratívnych priestoroch všetky rozvody a distribučné elementy priznané v jednotnej čiernej farbe, pričom budú v kontraste s drevenými podhľadmi, ktoré spolu s výhľadom na okolie tvoria príjemné pracovné a tvorivé prostredie pre budúcich zamestnancov. Vo výrobnej hale je zrealizované vetranie a vykurovanie v jednom teplovzdušnými plynovými jednotkami Mandík s primiešavaním čerstvého vzduchu s odvodom pomocou strešných ventilátorov. Chladenie výrobnej haly zatiaľ nie je riešené vzhľadom na pomerne dobre orientovanú a izolovanú halu, samozrejme, počas zabehnutej prevádzky môže nastať potreba znižovania teploty v hale, ktorá bude riešená individuálne. Posledným objektom je lakovňa, kde je vetranie a vykurovanie riešené obdobne ako vo výrobnej hale. Samotná lakovacia linka bude mať navrhnutý vlastný jedinečný systém odvetrávania.“

Socha Dotyk

Nestáva sa často, aby súkromný podnikateľ, a to ešte zo strojárenského segmentu, vyčlenil financie z investičných nákladov aj na výtvarné dielo. „Majiteľovi však pred budovou čosi chýbalo, navyše, poznali sme sa aj z predchádzajúcej spolupráce,“ vysvetľuje uznávaný nitriansky výtvarník Karol Felix, ktorý bol doteraz na slovenskej výtvarnej scéne známy najmä ako maliar, grafik a tvorca známok. Sochu s výškou 8 metrov realizoval priamo vo fabrike, kde našiel aj ochotných a zručných spolupracovníkov – zváračov.

Sochársky monument od Karola Felixa vo večernej atmosfére.
Sochársky monument od Karola Felixa vo večernej atmosfére. |

„S majiteľom sme sa zhodli na abstraktnom tvare, ktorý by bol čo najjednoduchší až archetypálny. Výsledkom je kompozícia, ktorá vychádza z mojich malieb či grafík. Moje plošné diela evokuje socha aj svojou hnedou farebnosťou, ktorú zdôrazňuje práve corténový materiál. Ten prepája výraz sochy s neďalekým objektom administratívnej budovy.“

Socha sa neoficiálne volá Dotyk. On a ona. On hrdo vztýčený a pozerajúci sa s nadhľadom na okolie, ona s náročnejším rotujúcim tvarom, ktorý má evokovať jemnejšie krivky. Ona sa ho dotýka akoby koncom svojho tela a spolu vytvárajú elegantnú líniu v priestore. Tak, ako sa počas ročných období mení krajina, mení sa aj ich výraz. Sú postavené na meter vysokom podstavci, v ktorom je vo fľaši skryté autorské tajomstvo – návrhy a skice sochy ako posolstvo budúcim generáciám.

„Socha má aj logický proporčný systém – šírka jedného segmentu je 50 cm, šírka podstavca je meter, na dĺžku má objekt 4 metre, na výšku 8 metrov,“ dodáva Karol Felix. „Pre mňa to bola veľká výzva, lebo doteraz som sochu nerobil, ale zároveň aj veľká zábava a vždy som sa sem tešil. Chytilo ma to a už mám pripravené skice na ďalšie sochy…“

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA TECHNOV
Miesto: Rumanová, okres Nitra
Investor: Technov, s. r. o.
Autor architektonického návrhu: VISIA, s. r.o.
Architekti: Ing. arch. Andrej Zábrodský, autor konceptu
Ing. Ladislav Chatrnúch, Ing. Peter Turček, Ing. Roman Hanák, Ing. arch. Patrik Morvay
Generálny dodávateľ: Keraming, a. s., Trenčín
Dodávateľ fásadnych stien: AL doors spol. s r. o.
Dodávateľ pancierových podláh: REAL FLOOR, spol s r. o.
Vzduchotechnika: KLIMAK, s.r.o.
Realizácia: 6/2016 – 12/2017
Investícia: 22 mil. €
Úžitková plocha AB: 1 294 m2
Úžitková plocha výrobnej haly: 4 548 m2
Úžitková plocha lakovne a skladu: 1 816 m2
Zastavaná plocha celého areálu: 8 085 m2
TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: MIRO POCHYBA, KAROL FELIX
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: VISIA
KategórieKancelárie