Komplex Churchill II: masívny obor s nenápadnou tvárou

Partneri sekcie:

Administratívna budova Churchill II, ktorá bola dokončená minulý rok, nadväzuje na objekt Churchill I a definitívne tak uzatvára a dotvára námestie Winstona Churchilla.

Moderný kancelársky a retailový komplex Churchill Square vyrástol za posledné tri roky v centre Prahy v blízkosti hlavnej stanice. Komplex vznikol na dlho opomínanom pozemku, dopĺňa prerušenú mestskú štruktúru a ponúka okrem kancelárií tiež služby, obchodné i verejné priestory.

Pre novú budovu Churchill II je charakteristická tehlová fasáda s jednoduchým rastrom premietajúcim sa aj do interiéru. Svojou hmotovou kompozíciou dom nadväzuje na zástavbu ulice Italská, ktorá na nároží s ulicou Seifertova výškovo graduje. Tvorí tak čiastkovú protiváhu k výraznej hmote bývalého penzijného ústavu. Pri vzdialenejšom pohľade sa siluety oboch domov čiastočne prekrývajú a výškový akcent je menej výrazný.

Polyfunkčný komplex Churchill II.
Z átria je možné vyjsť priamo na Námestie Winstona Churchilla alebo do novovzniknutého priestoru medzi budovami Churchill I a Churchill II.
Kompozícia okien využíva jednoduché rastrovania s akcentami na nárožiach.
Hmota domu je členená tak, aby nepôsobila príliš masívne.
Jemný detail tehlovej fasády.
Tehlová fasáda plynule prechádza aj cez interiér domu.
Pôdorys 1. NP.
Pôdorys typického podlažia – 4. NP.

Kancelárie i nový verejný priestor

Budova je hmotovo aj priestorovo členená tak, aby využila potenciál pozemku na maximum, ale zároveň podporila a kultivovala okolitý verejný priestor. Parter objektu je prístupný verejnosti. Dve najnižšie podlažia domu sú plne priechodné skrz obchodnú pasáž, ktorú na vstupné átrium domu viaže široké schodisko.

Z átria je potom možné vyjsť buď priamo na námestie Winstona Churchilla, alebo na novo vzniknuté vedľajšie námestíčko medzi obomi administratívnymi objektmi. Pri prechode domom je možné nakúpiť v supermarkete, dať si dobrú kávu alebo zájsť na obed do reštaurácie. Všetky tieto priestory majú tiež kontakt s exteriérom, takže by mali vniesť život nielen dovnútra, ale aj do okolia budovy.

Vyššie poschodia budovy sú využívané výhradne ako kancelárie. Podzemné parkovanie je prepojené so susednou budovou a čiastočne využívané návštevníkmi supermarketu a verejnosťou.

Kompozícia okien využíva jednoduché rastrovania s akcentami na nárožiach.
Kompozícia okien využíva jednoduché rastrovania s akcentami na nárožiach. | Zdroj: Filip Šlapal

Tieňohra

Fasádna a celková kompozícia člení hmotu domu tak, aby nepôsobila príliš masívne, ale zároveň aby nezakrývala fakt, že ide o jeden architektonický a funkčný celok. Významnou charakteristikou je tehlová fasáda (prevetrávaný systém s rezanými tehlovými pásmi), ktorá plynule prechádza aj interiérom domu. Z rovnakých tehál v plnom rozmere sú potom tvorené aj plastické interiérové steny.

Kompozícia okenných otvorov využíva jednoduché rastrovanie s akcentami v nárožiach, pri vstupoch alebo na výškovo dominantnej hmote veže. Všetky okenné otvory sú lemované tmavými šambránami, ktoré sú buď v subtílnejšej forme zarovnané s tehlovou fasádou, alebo v širšom profile pred fasádu vystupujú.

Vystupujúce orámovanie vytvára tieňohru, ktorá spolu s kompozične meniacim sa smerom kladenia tehlových pásov dodáva domu jemnejší detail.

Tehlová fasáda plynule prechádza aj cez interiér domu.
Tehlová fasáda plynule prechádza aj cez interiér domu. | Zdroj: Filip Šlapal

Úbežníky

Siluetu domu oživujú terasy na jednotlivých strešných úrovniach, ktoré umožňujú nájomcom dosýta prežiť jedinečný výhľad na mesto. Jedinečnú atmosféru dotvárajú z výšky viditeľné koľaje s vlakmi prichádzajúcimi do hlavného mesta.

Z átria je možné vyjsť priamo na Námestie Winstona Churchilla alebo do novovzniknutého priestoru medzi budovami Churchill I a Churchill II.
Z átria je možné vyjsť priamo na Námestie Winstona Churchilla alebo do novovzniknutého priestoru medzi budovami Churchill I a Churchill II. | Zdroj: Filip Šlapal

CHURCHILL II

Miesto: Praha
Architekt: Jakub Cigler Architekti/ Jakub Cigler
Investor: Penta Real Estate
Úžitková plocha: 14 681 m2
Plocha pozemku: 3 922 m2
Počet poschodí: 2 podzemné poschodia, 8 nadzemných poschodí
Realizácia: 2020

Jolana Říhová (redakčná úprava)

Článok bol publikovaný v časopise ASB 4/2021.