Slovenský dizajnér bol ocenený na prestížnej súťaži v Miláne

image 73287 25 v2

Na prestížnej dizajnérskej súťaži A' Award and Competitions za rok 2014 v Miláne uspel slovenský dizajnér Anton Stolár. V kategórii umenie, remeslá a ready-made dizajn získal so svojím konferenčným stolíkom „La Colline Venus“ tretie miesto.

Stolár vytvoril androgýnny objekt, ktorý symbolizuje komunikáciu medzi mužom a ženou. Konštrukcia stolíka totiž spája mužský a ženský princíp spôsobom kombinovania mäkkých eliptických foriem so surovosťou pôvodných stavebných – outdoorových a prírodných materiálov, ako aj hotových predmetov. Mach a sklenený dekandér, ktoré sa nachádzajú v jednom ohnisku elipsy stolíka, sú navzájom unikátne prepojené – dekandér slúži na jeho zavlažovanie.

Unikátny dizajn objektu bol posudzovaný tromi nezávislými porotami: akademickou, profesionálnou a zástupcami cieľovej skupiny. Projekt bol hodnotený anonymne, z viacerých aspektov: ergonomického, funkčného, technického, prezentačného, inovatívneho, úžitkového a technologického. Každý aspekt pritom hodnotila iná porota. Anton Stolár momentálne pôsobí na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene.

Cieľom A’Design Award and Competitions je podporiť tvorbu v rôznych oblastiach dizajnu a propagovať kvalitu najlepších návrhov, ich konštrukčné riešenie a celkovú koncepciu. Súťaž Design Award udeľuje ceny každoročne na medzinárodnej úrovni a vo viacerých kategóriách, pričom oslovuje široké publikum orientované na dizajn.

O dizajnérovi:
Ing. Anton Stolár, ArtD., vyštudoval priemyselný dizajn na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Aktuálne zostavuje habilitačnú prácu zameranú na prezentáciu projektov v dizajne a architektúre. Vo svojom vyše 20-ročnom pôsobení na akademickej pôde bol ovplynený rôznymi vizuálnymi médiami. Od grafického dizajnu cez interaktívne médiá až po maľbu, sochu, priemyselný a interiérový dizajn.

Skúma potencionalitu rôznych technológií spracovania materiálov a hľadá možnosti ich intermediálneho prepojenia. Nemá vyhranený a ustálený rukopis. Kreatívny prístup k téme je u autora dôležitejší ako skúsenosťou unavená precízne spracovaná forma.

Vyhýba sa rutine. Formu výpovede podriaďuje nosnej idei a momentálnej nálade. Antona Stolára zaujímajú témy životných paradoxov, neriešiteľných situácií, spájanie sémanticky konfliktných materílov. Momentálne je plne sústredený na teóriu – pripravuje monografiu a učebnicu. Momentálne pracuje na prototype kyvadlovej stoličko-hojdačky. Principiálne nový spôsob hojdania má v pláne aplikovať aj na iné typy sedacieho nábytku, najskôr napríklad detskú stoličku pre neposedné deti Vrtieľku. Prezentované práce mal napríklad na spoločných výstavách v Japonsku, Nórsku, Kórei, Španielsku, Nemecku a Českej republike.

Výber z jeho prác si predstavujeme aj v tomto príspevku.

Artificial scream

Prepojené dva motívy – 10 000 x zväčšený rez mozgom a motív integrovaného obvodu. Tým, že je to zhotovené ako odtlačok, ako „vykopávka“, sa dielo dostáva do polohy archetypu – akási minulosť, ktorá nás len čaká.

Rozmer 120 x 40 cm, materiál biely cement – dielo sa nachádza v súkromnej zbierke.

Entrópia

Christus ako lezúň a entrópia ako princíp, ktorý ho vyživuje a deštruuje zároveň (bodky časom odpadnú) – vyjadrenie toho, že ideme tam, kde neprídeme. Ilustrácia tepelnej smrti vesmíru.
Technika: mix tempera, tuš, kovový odpad. Inštalácia 1,5 x 1,5 m je vystavená v Galérii Elektráreň, Poprad.

Príbeh preglejky

Kaleidoskop vyrobený z nájdenej obalovej preglejky, vnútri ktorej je za hrsť vecičiek, ktoré v živote  stretla.

Materiál: drevo, zrkadlo, nájdené predmety. Rozmer 40 x 15 x 15 cm, nachádza sa v súkromnej zbierke.

Text: Anna Martausová v spolupráci s Ing. Antonom Stolárom, ArtD.
Foto: archív Antona Stolára
Zdroj: www.whatisadesignaward.com, Anton Stolár

KategórieInteriérový dizajn