NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2007

Po dvojročnej prestávke vypisuje v tomto roku Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR ôsmy ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2007. Súťaž je organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného a študentského dizajnu.

Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania súťaže.

Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 15. júna 2007.

Prihlásené práce posúdi 10 členná porota s medzinárodným zastúpením a udelí dve Národné ceny za dizajn – za produktový a komunikačný dizajn. Okrem toho budú udelené dve Ceny ministra školstva za študentské práce v oblasti produktového a komunikačného dizajnu. Zvláštna cena ministra hospodárstva je určená výrobcovi a Zvláštna cena ministra kultúry osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu. V súťaži bude udelených aj desať uznaní bez rozlíšenia poradia a kategórií.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 12. októbra 2007 v Bratislave za prítomnosti popredných štátnych predstaviteľov a bude súčasťou programu medzinárodnej konferencie CUMULUS, ktorá sa uskutoční prvýkrát na Slovensku. CUMULUS združuje všetky významné dizajnérske školy na svete a táto akcia priláka mnoho odborníkov v oblasti dizajnu.

Víťazné produkty predstaví Slovenské centrum dizajnu na samostatnej výstave vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit v  Bratislave a budú zdokumentované v  katalógu súťaže. Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej adrese www.scd.sk.

Súťažné kategórie v roku 2007:

Produktový dizajn:

  •  výrobok alebo zariadenie sériovo vyrábané, bez ohľadu na veľkosť série

Komunikačný dizajn:

  • produkt grafického dizajnu pre konkrétneho klienta a to – informačný systém, koordinovaný vizuálny štýl, logo alebo grafický dizajn periodika, typografia
  • produkt digitálnych technológií – grafický dizajn pre elektronické médiá (on-line alebo multimédiá), alebo obal produktu.

Študentský dizajn:

  • návrhy vytvorené ako semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v SR alebo počas stáže na vysokej škole v zahraničí. Návrh môže byť z oblasti produktového alebo komunikačného dizajnu.

Viac informácií na www.scd.sk.