Hotel s jasným poznávacím znamením
Galéria(13)

Hotel s jasným poznávacím znamením

Najznámejšie hotely sa často pýšia počtom hviezdičiek alebo príslušnosťou k svetoznámej sieti. V nasledujúcom prípade však do popredia vystupuje iná prednosť – originálnosť. Na nároží ulíc Vysoká a Poštová v Bratislave sa možno stretnúť s novostavbou, popri ktorej asi nikto neprejde bez povšimnutia. Pôsobí totiž, akoby si na nej nechal filatelista zvečniť svoje cenné úlovky. V skutočnosti ide o nápad architektov z ATELIERU 3M Mariána Pokrivčáka a Moniky Štekláčovej, ktorí sa rozhodli, že hotel bude odrazom identity jednej z ulíc, na ktorých stojí.

Developer ako realizátor
História Austria Trend Hotela Bratislava sa začala písať už pomerne dávno. Hoci projektová dokumentácia bola hotová už v roku 2003, ďalšie tri roky trvalo, kým sa vysporiadali majetkovo-právne vzťahy. Projekt sa teda dočkal pokračovania až v roku 2006. Znie preto takmer neuveriteľne, že po počiatočných komplikáciách sa podarilo zrealizovať stavbu v priebehu 13 mesiacov, a to v sťažených podmienkach uprostred centra mesta.

„Na tejto akcii sa zišla výborná partia ľudí. S väčšinou z nich sme spolupracovali už na predchádzajúcich projektoch. Veľkú vďaku treba vysloviť najmä developerovi, ktorý sa súčasne zhostil úlohy generálneho dodávateľa. Považujeme to za dobrý model, pretože sa tak z procesu realizácie vytráca určitá byrokracia a alibizmus. Všetci sa snažili o čo najlepší výsledok stavby a robili pre to všetko,“ zdôrazňuje jeden z autorov riešenia, architekt Marián Pokrivčák. Na začiatku sa územie vymedzené na výstavbu hotela javilo ako pomerne stiesnené. Podľa názoru architektov prispievala k dojmu obmedzeného priestoru najmä predchádzajúca schátraná zástavba, ktorú bolo treba asanovať. Zostávajúce štítové fasády susedných budov, ktoré ohraničujú parcelu z dvoch strán, mierne sťažili tvarovanie hmoty objektu a rozmiestňovanie okien.

Pri tvorbe základného hmotového konceptu sa architekti nechali inšpirovať pôvodnou parceláciou v území, ako aj štruktúrou zástavby v okolí. Pri navrhovaní sa snažili zachovať starú parceláciu prostredníctvom rozčlenenia hmoty na dve časti, vzájomne prepojené zaskleným mostíkom, čo do výrazu stavby vnieslo výrazné uvoľnenie. Uprostred tohto rozčlenenia vznikla zasklená hotelová hala vo výške dvoch podlaží, otočená k budove priľahlého Tatracentra.

K hotelu sa pripája aj menší administratívny objekt s architektonickým odlíšením jeho funkčnej náplne. „Nechceli sme, aby na mieste vznikla hradba súvislej steny, ale snažili sme sa prostredníctvom variabilného stvárnenia fasád docieliť, aby objekt výrazovo prispel k premenlivosti celej ulice,“ hovorí architektka Monika Štekláčová.

Koncept nedbalej elegancie
Podnož hotela predstavuje zasklený dvojpodlažný parter, orientovaný tvárou k Poštovej. V súčasnosti sa tu nachádza prevádzka kníhkupectva a kaviareň. Pozdĺž Vysokej sa však parter pre menší odstup od vedľajšieho objektu koncipoval ako jednopodlažný. Medzi novým objektom hotela a nárožím Tatracentra otočeným k Poštovej ulici navrhli architekti malé námestie, čo z urbanistického hľadiska výrazne odľahčilo priestor. Toto riešenie zohráva významnú úlohu najmä vzhľadom na rušný charakter ulice kumulujúcej veľké množstvo ľudí z rozličných smerov, keďže pretína frekventovanú Obchodnú ulicu a podchodom sa spája s Hodžovým námestím. V letných mesiacoch sa tu uvažuje o zriadení letných terás ako súčasti kaviarní a oživení celého priestoru.

V súčasnosti štvorhviezdičkové zariadenie hotela prevádzkuje rakúska hotelová sieť Austria Trend Hotels & Resorts (člen Verkehrsbüro Group). Cieľovou skupinou prevádzkovateľa sú prevažne obchodníci či manažéri, čomu zodpovedá aj konečný interiérový koncept hotela. „Hotelová sieť vstúpila do procesu v čase, keď už bola rozbehnutá realizácia stavby. Nevlastní dizajn manuál, preto sme riešili všetko do posledného detailu, mnohé veci už za pochodu. Princi­piálne veľa pripomienok k výrazovému stvárneniu interiéru nemali, vyslovene si priali napríklad drevené podlahy v izbách,“ hovorí Monika Štekláčová.

Autorom išlo predovšetkým o vytvorenie nadčasového moderného hotela s atribútom nedbalej elegancie. Jeho hlavným poznávacím znamením sa však stali najmä neodmysliteľné poštové známky. Hravý detail oživil celkový dizajn stavby, ktorej hmotové riešenie pochádzalo ešte z obdobia projektovej dokumentácie spred šiestich rokov. S ideou poštovej známky sa súčasne objavil potenciálny priestor na uplatnenie výtvarného umenia.

„Nakoniec sme však zistili, že návrh a produkcia každej jednej známky by boli príliš drahé, a teda pre investora neprijateľné. Takisto sme pri myšlienke poštových známok počítali s možnosťou pravidelnej obmeny námetov, čo sa pri vysokých nákladoch javilo ako ďalšia nevýhoda,“ podotýka Monika Štekláčová.

Prototyp známky
Vytvorenie prototypu nadrozmernej poštovej známky nebol jednoduchý. Jednak sa za ním skrýva množstvo pokusov a omylov pri hľadaní správnych materiálov a ľudí, ktorí by boli schopní zvládnuť remeselnú stránku výroby do úplného detailu, jednak museli architekti sami investovať do výroby vzorovej známky, ktorú potom prezentovali klientovi, aby ho vôbec presvedčili o svojom nápade. Riešilo sa konštrukčné aj estetické hľadisko rámu vrátane kotvenia, veľkosti, rozmiestnenia jednotlivých skrutiek aj presnosti zuborezu rámovej časti.

Konštrukcia je veľmi subtílna, aby nepôsobila na fasáde rušivo. Samotné kotvy ukrývajú vo svojom reze tvar vrubu poštovej známky, ktorý sa potom uplatnil aj na iných detailoch hotelového zariadenia, napríklad na zábradliach. Fólia, ktorá sa použila na potlač námetov, musela dostatočne prepúšťať denné svetlo dovnútra izieb a zároveň ho neodrážať do ulice. Dôležité bolo dosiahnuť efekt poštovej známky bez toho, aby negatívne ovplyvnil celkovú atmosféru v interiéri či výhľad z izby. Napokon sa vybrala klasická perforovaná reklamná fólia, ktorá sa z jednej strany javí ako priehľadná. Vďaka tomu hotelový hosť pri pohľade von nevníma žiadnu vizuálnu bariéru. Ďalšou podmienkou bola čo najdlhšia životnosť materiálu, aby sa fólie nemuseli často meniť. Investorovi sa však možnosť striedania obrazov nakoniec zapáčila.

„Známky dodávajú stavbe celkom iný náboj aj novú marketingovú kvalitu, ale v podstate sa na fasáde vôbec nemuseli objaviť. Investor pre realizáciu tohto detailu prakticky ukrojil časť svojho zisku,“ pokračuje architektka. Postupom času sa obrázky na fasáde vystriedajú, vďaka čomu sa výraz domu bude určitým spôsobom meniť. Záleží len na prevádzkovateľovi, ako túto možnosť využije vo svoj prospech. Architekti si ako autori riešenia vyhradili právo odsúhlasiť motívy, ktoré sa na fasáde objavia. „Chceme tak zabrániť najmä vystavovaniu komerčných obsahov na ploche hotela. Reklama nás zaplavuje z každej strany, preto je dôležité vyberať neutrálne motívy, ktoré nebudú na nikoho robiť nátlak,“ dodáva Monika Štekláčová.

Zmena oproti pôvodnému návrhu sa dotkla aj počtu známok, pretože z prvotne plánovaných 48 ich zredukovali na 24. Odstránili sa najmä veľkorozmerné známky a ďalšie, ktoré mali byť umiestnené vo vnútroblokoch. Poslednú úlohu predstavoval výber vhodného typu osvetlenia tak, aby známky vynikli aj v noci.

„Názory na túto stavbu sa rôznia, ale väčšinou sú kladné. Naším zámerom bolo vytvoriť akýsi mestský dom – jedinečný a neopakovateľný, viazaný na konkrétne miesto, ktorý by vniesol kúsok veselosti do mesta. Zároveň sme sa snažili vyhnúť jednoduchej celosklenej fasáde, ktorej uplatňovanie je v dnešných časoch pomerne sprofanované. Moderná architektúra nemusí byť chladná a neosobná, existujúca iba sama pre seba a pre architektov. Môže pôsobiť príjemne a oslovovať aj bežných ľudí,“ uzatvára Marián Pokrivčák.Situácia

Pôdorys typického podlažia

Rez objektom

Detail konštrukcie poštovej známky Austria Trend Hotela v Bratislave

Austria Trend Hotel Bratislava
Miesto: Vysoká ulica, Bratislava
Využitie: ubytovanie, administratíva
Autori: Ing. arch. Marián Pokrivčák, Ing. arch. Monika Štekláčová
HIP: Ing. Silvia Urbanovská
Spolupráca:
Ing. arch. Petra Janáčiová, Ing. arch. Katarína Kicková, Ing. arch. Alena Kubalcová, Ing. Peter Návrat,
Ing. arch. Tatiana Prónay, Ing. arch. Peter Sedláček,  Ing. Dušan Šefčík,
Investor: Koliba Slovakia Plus, s. r. o., ­Bratislava
Developer: BZ group, s. r. o., Bratislava
Prevádzkovateľ: AUSTRIA TREND hotel – hotelová časť,
Stavebné povolenie: 7/2008
Začiatok výstavby: 7/2008
Ukončenie výstavby: september 2009
Rozpočet: 28,2 mil. €
Plocha parcely: 5 871 m2
Zastavaná plocha: 2 956,05 m2
Obostavaný priestor: 78 207,61 m3
Počet hotelových izieb: 200
Počet nadzemných podlaží: hotel – 7, administratíva – 5
Počet podzemných podlaží: hotel – 2, administratíva – 1
Počet nadzemných parkovacích miest: 4
Počet parkovacích miest v garáži: 95
Generálny dodávateľ: BZ Ggroup, spol. s r. o.
Generálny projektant: ATELIER 3M, s. r. o.
Zhotoviteľ hrubej stavby: ASSYX, s. r. o.
Vonkajšie omietky: STO, s. r. o.
Obklady: Trespa, Gress
Hliníkové okná, svetlík: INGSTEEL, s. r. o.
Vykurovanie: BITTERA SERVIS, s. r. o.
Elektroinštalácie: ELEX, s. r. o.
Svietidlá: elis international, s. r. o.
Meranie a regulácia: STALPET, s. r. o.
Slaboprúdové rozvody: NETMONT, s. r. o.
Vzduchotechnika: ABC KLIMA, s. r. o.
Zdravotná technika, plynoinštalácie: BITTERA SERVIS, s. r. o.
Nábytok: Citadel, s. r. o.
Sanita: Villeroy & Boch
Nerezové (sklenené) zábradlia, nerezové konštrukcie: Technoliving, s. r. o.
Oceľové zábradlia: Svarogo, s. r. o.

Anna Salvová
Foto: Pavel Meluš
Grafická časť: ATELIER 3M

Článok bol uverejnený v časopise ASB.