Bojnický zámok

Rezort kultúry chce z európskych peňazí na obnovu pamiatok stovky miliónov eur

Partneri sekcie:

V čase, keď sa historické mesto Banská Štiavnica spamätáva z požiaru niekoľkých budov v centre, predkladá rezort kultúry na rokovanie vlády v stredu informatívny materiál o obnove národných kultúrnych pamiatok (NKP).

Nie je to optimistické čítanie, pretože  tzv. pamiatkový dlh sa na Slovensku kumuloval desiatky rokov a odhad jeho výšky je až 5,4 mld. eur. Rezort chce túto situáciu riešiť systémovo a zabezpečiť kvalitnú projektovú dokumentáciu a následne realizovať príkladnú obnovu vlajkových lodí zo slovenského pamiatkového fondu.

Ďalším alarmujúcim poznatkom je, že podiel pamiatok v narušenom stave sa neustále udržiava na úrovni cca 20 %, a podiel pamiatok v dezolátnom stave je stále cca 5 %.  Zároveň treba vziať do úvahy, že každoročne dochádza k zhoršovaniu sa stavebno-technického stavu NKP.

Materiál zdôrazňuje, že zlepšenie stavebnotechnického stavu NKP na Slovensku je dôležité aj z hľadiska zlepšenia ekonomickej situácie v regiónoch. Osobitne dôležité sú výhody v cestovnom ruchu, zamestnanosti a udržiavaní kultúrnej krajiny. V tejto súvislosti spomína negatívne dôsledky požiar hradu Krásna Hôrka v marci 2012 na cestovný ruch a zamestnanosť obyvateľov regiónu.

Rozsiahly požiar v Banskej Štiavnici zasiahol v rôznom rozsahu sedem budov v historickom centre mesta.
Rozsiahly požiar v Banskej Štiavnici zasiahol v rôznom rozsahu sedem budov v historickom centre mesta. | Zdroj: Marian Garai

Predbežná alokácia je 234 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), pričom obnova je umožnená pre lokality v mestských častiach ako aj vo vidieckych oblastiach v menej rozvinutom regióne.

V menej rozvinutom regióne (všetky kraje s výnimkou Bratislavského) je príspevok z EFRR vo výške 85% z celkových oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie je plne hradené zo štátneho rozpočtu pre subjekty oprávnené v zmysle financovania z európskych fondov.

Ministerstvo vypracovalo zoznam 24 pamiatok vo vlastníctve štátu  s celkovými odhadovanými nákladmi na obnovu v cenách roka 2022 vyše 220, 930 mil. eur.  Náklady na kaštiele sú niekoľko miliónov, na prvom mieste sú veľké opravy hradov a zámkov.

Bojnický zámok na hornej Nitre potrebuje 47, 4 mil. eur, Etnografické múzeum v Martine –  44,750 mil. eur, Zvolenský zámok – 39,750 mil. eur, Spišský hrad – 25 mil.  eur. K adeptom na obnovu patrí aj Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici s nákladom vyše 3 mil. eur.

Zvolenský zámok.
Zvolenský zámok. | Zdroj: Shutterstock