Vizualizácia: Severné krídlo Mestská Tržnica Nitra

Mestská tržnica v Nitre prechádza obnovou. Radnica chce zvýrazniť jej pamiatkovú hodnotu

Partneri sekcie:

Zanedbané a chátrajúce priestory Mestskej tržnice v Nitre, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, postupne rekonštruujú. Tretiu etapu spustili vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Nitrianska radnica prišla pred niekoľkými rokmi s nápadom kultivovať priestory tržnice a okrem trhov ponúknuť ľuďom možnosť kultúrneho vyžitia v priestoroch historickej budovy, ktorú poznačili zub času i doterajší necitlivý prístup.

Mesto tu chce vytvoriť možnosť posedenia v kaviarňach či reštauráciách či priestor na organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, ktoré v meste chýbajú. Realizácii tohto zámeru bude predchádzať čiastočná rekonštrukcia a revitalizácia priestorov tržnice. Hlavnou témou obnovy je debarierizácia, revitalizácia nádvoria a budovy i samotného trhoviska.

V meste pod Zoborom pripravili III. etapu obnovy tržnice, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rezortu kultúry. Suma 12-tisíc eur pochádza z programu Obnovme si svoj dom a bude použitá na vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie k obnove fasády a získanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu vlhkostnej sanácie budovy.

Vizualizácia: Severné krídlo Mestská Tržnica Nitra
Vizualizácia: Mestská Tržnica Nitra | Zdroj: ORA Architekti

Zvýraznia pamiatkovú hodnotu

Budova bola postavená podľa projektu J. Lyku v rokoch 1889 – 1890 a v minulosti ju využívali ako vojenské kasárne. V roku 1930 priestor kasární upravili na nové mestské trhovisko. Dnes patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Obnova sa vykonáva so zámerom zachovať jedinečnú architektúru bývalých kasární a zvýrazniť pamiatkovú hodnotu čiastočnou rekonštrukciou, ktorá má viesť k regenerácii pôvodnej podoby.

„Začínali sme v roku 2019 s prípravnou dokumentáciou, ktorá zahrňovala rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu o celkovej obnove tržnice, vlhkostný posudok, archívny a architektonicko-historický výskum. Do dnešného dňa sme realizovali vlhkostný posudok a inventarizáciu pamiatkovo hodnotných okien na budove tržnice. Naším zámerom je ponechať budove funkciu tržnice, avšak so zvýraznením jej pamiatkovej hodnoty, pretože ide o národnú pamiatku, ktorá sa navyše radí medzi top 200 budov na Slovensku,“ vysvetľuje Tomáš Holúbek, hovorca Nitry.

Okrem inventarizácie okien už začali aj s ich obnovou. Celkovo má tržnica 175 okien, radnica hovorí zatiaľ o obnove štyridsiatich. Firmu, ktorá bude historickú obnovu realizovať, vysúťažili za takmer 149-tisíc eur s DPH.

Vzhľadom na to, že budova je národnou kultúrnou pamiatkou s historickou hodnotou, existujúce okná musia prejsť umelecko-remeselnou obnovou, alebo môžu byť vymenené iba za presné repliky. „Pre predstavu o finančnej náročnosti takejto výmeny – umelecko-remeselná obnova jedného okna vyjde na 3 100 eur a replika okna stojí približne 2 500 eur,“ približuje Holúbek.

Mestská Tržnica v Nitre.
Mestská Tržnica v Nitre. | Zdroj: Google Maps

Očistia a zjednotia nádvorie

Medzi stanovené priority patria aj hygienické požiadavky. Na konštrukcii prestrešenia nádvoria tržnice pribudnú siete proti holubom. „Toto opatrenie nám pomôže priestor vyčistiť, a to aj vizuálne. Predajcovia už nebudú musieť v takej veľkej miere používať prístrešky, nádvorie sa prevzdušní a vizuálne sa zvýrazní pamiatková hodnota tržnice,“ hovorí Holúbek.

Ďalším cieľom pri revitalizácii tržnice je vytvoriť jednotný dizajn predajných stánkov a stolov. Trhovisko sa má zmeniť na variabilný priestor. Pribudne pódium, detská zóna, zeleň a drobná architektúra. Statickú dopravu z plochy nádvoria vylúčia.

Budova ako národná kultúrna pamiatka vyžaduje stanoviská Krajského pamiatkového úradu, radnica preto postupuje podľa pokynov pamiatkarov, ktorí žiadajú odstránenie nepovolených pevných prístreškov, ktoré sú uchytené na krídlach pamiatkovej budovy z nádvoria a nariaďujú nahradiť ich kazetovými markízami.

Ďalej požadujú odstránenie reklamy a reklamných pútačov z pamiatkovej budovy a zníženie vizuálneho smogu v priestoroch historickej budovy. Mesto už vysúťažilo firmu, ktorá bude vykonávať búracie práce na 1.poschodí.

„Zámerom je priestor zväčšiť a vytvoriť tak otvorený priestor pre tvorivé dielne a občasné trhy,“ informuje hovorca mesta. Prebehlo aj verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na vynovenie gastrozóny. Ide o časť severného krídla zo strany Štúrovej ulice, konkrétne o prízemie, kde je aj z hľadiska zavlhnutia najhorší stav.

Víťazom sú ORA Architekti. Náklady na celkovú rekonštrukciu objektu podľa hovorcu zatiaľ nevedia odhadnúť. „To je nesmierne ťažko odhadnúť. Máme projektovú dokumentáciu na odvlhčenie celej budovy, s tým chceme začať. Predpokladaná suma len na odvlhčenie je 1 200 000 eur,“ dopĺňa hovorca Nitry. Financie na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Mestskej tržnice v Nitre chce mesto získať najmä z plánu obnovy.