Kernov dom – dominanta s novou tvárou

Kernov dom – dominanta s novou tvárou

Kedysi to bola súčasť mestských hradieb, neskôr meštiansky dom, v minulom storočí sa doň nasťahovala detská cukráreň, potom zase piváreň Kelt, no a teraz je tu exkluzívna reštaurácia Le Monde, administratívne priestory a luxusné byty. Rožný dom na Rybárskej bráne 8 v Bratislave, známejší ako Kernov dom, prešiel nielen ďalšou premenou funkcie, ale aj komplexnou rekonštrukciou a dostavbou. Hviezdoslavovo námestie získalo ďalšiu dominantu s novou tvárou.

Lukratívna poloha

Objekt vznikol postupným vývojom. Pôvodne na jeho mieste stál dvojpodlažný dom z 13. storočia, ktorý bol súčasťou hradbového opevnenia mesta. Ten koncom 18. storočia asanovali pri búraní stredovekých hradieb. Na jeho mieste postavili v roku 1845 v štýle meštianskeho empíru nový, štvorpodlažný dom. Jeho staviteľom bol Ignác Feigler starší a do povedomia sa zapísal ako Kernov dom. Podľa slov spoluautora rekonštrukcie Ing. arch. Vladimíra Vršanského odvtedy sa na dome neuskutočnili nijaké rozsiahle a významné úpravy. Rozličné drobné dispozičné zmeny vyvolala častá zmena vlastníkov a nájomníkov domu, ktorí si svoje priestory upravovali podľa potreby a podnikateľského zámeru.

Lokalizácia domu na rohu hlavnej pešej zóny mesta a Hviezdoslavovho námestia, v blízkosti budov Slovenského národného divadla, Reduty a vynoveného hotela Carlton, je jedna z najlepších v celom meste. Navyše výstup z podzemnej garáže Carlton pod Hviezdoslavovým námestím je takmer priamo pred hlavným vstupom. Takýmto komfortom dopravného prístupu sa môže pýšiť iba malá časť budov v historickom jadre.

Rekonštrukcia – hľadanie dialógu

Pred začiatkom rekonštrukcie sa zisťoval stavebnotechnický stav budovy. Ten ukázal, že objekt je staticky narušený. Aj preto sa zabezpečovali nosné konštrukcie tak, aby už ďalej nesadal, čo pravdepodobne spôsobila vlhkosť presakujúca z kanalizácie.

Koncepcia architektonického riešenia rekonštrukcie rešpektuje fakt, že dom je historická pamiatka. Je chránený nielen ako budova, ale aj v rámci celku historického jadra mesta. „Preto sme sa pri rekonštrukcii vážne zaoberali otázkami ochrany pamiatok a rešpektovali sme všetky doteraz nám známe regulatívy alebo odporúčania,“ hovorí pre ASB architekt Vršanský. „Realizovaný projekt je výsledkom konštruktívne hľadaných kompromisov medzi investorom, architektom a pracovníkmi príslušných pamiatkových organizácií. Toto hľadanie nebolo jednoduché, stálo nemálo času aj prostriedkov. Som však presvedčený, že výsledok ukázal, že takáto cesta vzájomnej kolegiálnej spolupráce bola užitočná.“

Celá rekonštrukcia do veľkej miery rešpektuje pôvodnú tvár budovy. Odhalené prvotné murivo či pozostatky mestských hradieb sa zachovajú tak, že ich prekryjú. Nebude ich síce vidieť, ale zostanú prítomné.

V návrhu rekonštrukcie objektu sa počítalo s úplným zachovaním existujúcich uličných fasád v ich najhodnotnejšej forme. Jedinou viditeľnou zmenou – symbolom, že dom prešiel komplexnou prestavbou v 21. Storočí, je markíza nad vstupom z Rybárskej brány a presvetlenie novovyužívaného podkrovia zasklenými tympanónmi. Na hlavnej fasáde je tympanón riešený ako súčasné výtvarné dielo. Autorom plastiky je akademický sochár Martin Lettrich v spolupráci s Palom Machom. V objekte je kompozičným jadrom dispozícií átrium zastrešené sklom, ktoré predtým malo podobu dvora s kamennými pavlačami. Zo strany dvora sa pôvodná strecha nahradila celosklenenou fasádou, za ktorou sú vložené dve úrovne novovyužívaného krovu.

Prevádzky v najvyššej kategórii

Funkčné využitie domu je adekvátne jeho lokalite v meste. Všetky prevádzky sú kvalitatívne v najvyššej kategórii. V dome sú reštauračné priestory (suterén Klub, prízemie a prvé poschodie Le Monde), kancelárske priestory (druhé a tretie poschodie) a byty (štvrté a piate poschodie). Nadštandardné je aj technické vybavenie, a to aj napriek tomu, že všetky potrebné zariadenia a rozvody sa museli umiestniť do existujúcej historickej budovy. Samozrejmosťou je klimatizácia a štruktúrované kabeláže.

Oproti pôvodnému stavu sa po rekonštrukcii využíva aj vhodne zaklenutý suterén. Bude slúžiť ako exkluzívny klub. Vchádza sa doň novým schodiskom cez vstupnú časť Aperítv baru priamo z chodníka na Rybárskej bráne. Okrem toho sú v suteréne umiestnené najnutnejšie skladové priestory a zázemie personálu. V druhom suteréne, ktorého vybudovanie umožnila realizácia statickej stabilizácie objektu mikropilótami, je umiestnená strojovňa chladenia a vzduchotechniky.

Hlavná časť prízemia, kde sa nachádza reštaurácia Le Monde, má centrálny vstup z Hviezdoslavovho námestia. Jeho súčasťou je aj pôsobivý a pre Bratislavu unikátny kamenný portikus. Balkón na prvom poschodí nad hlavným vstupom ponúka neopakovateľný výhľad na Hviezdoslavovo námestie.

Zo strany Rybárskej brány je druhý vstup do administratívnej časti a byty. Vertikálnu komunikáciu pre administratívu a byty zabezpečuje novovybudovaný osobný výťah a pôvodné reprezentačné kamenné schodisko. Pre administratívu sú určené druhé a tretie poschodie. V tvare pôvodnej strechy na štvrtom a piatom poschodí sú umiestnené tri luxusné byty. Hlavné obývacie priestory bytov na štvrtom poschodí sú presvetlené zasklenými tympanónmi. Pri rekonštrukcii sa nezabudlo ani na bronzovú pamätnú tabuľu osadenú na nároží Rybárskej brány, ktorá pripomína stretnutie Vladimíra Clementisa s Indirou Gándhíovou a Džaváharlálom Néhrúm.

Pôdorys prízemiaPôdorys 4. poschodia
Výsledok? Vynovený Kernov dom priznáva svoju minulosť, citlivo sleduje kontext prostredia a zároveň má odvahu predstaviť moderný výraz a využíva špičkové technologické riešenia. Mozaika starej Bratislavy sa tak zaplnila o pôsobivé farebné sklíčko vo svojej rozmanitej mozaike.

Názov stavby: Kernov dom – rekonštrukcia a dostavba objektu       
Miesto stavby: Rybárska brána č. 8, Bratislava I-Staré Mesto
Investor: Damascene, s. r. o., Bratislava
Generálny projektant: Ateliér obchodu a cestovného ruchu s. r. o.
Architekti: Ing. arch. Vladimír Vršanský, Ing. arch. Pavol Senecký
HIP: Ing. Gabriel Mádel
Realizácia: máj 2003 – október 2005
Generálny dodávateľ: BOLTON s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
Dodávatelia:
Techmontstav s. r. o., Bratislava (zdravotechnika, vykurovanie, plynofikácia)
Klimavex a. s., Košice (VZT, MaR)
Golden Electric s. r. o., Lipovník (silno- a slaboprúd)

(pet)
Foto: AOCR s. r. o.