image 63482 25 v1
Galéria(6)

Galéria v päťmetrovej hĺbke

Návšteva v nových podzemných priestoroch Východoslovenskej galérie je prechádzkou po stredovekých Košiciach. V päťmetrovej hĺbke doslova cítiť gotickú pamäť miesta, ktorá je priznaná v obvodovom murive. Stánok na prezentáciu najmä súčasného umenia tak metaforicky preklenul kultúrne vrstvy storočí.

MG 4878
Navysku na1.stranu
MG 4858
MG 4860
MG 4866

Rekonštrukcia výstavných priestorov Východoslovenskej galérie (VSG) v Košiciach sa začala v lete roku 2012 a jej cieľom bolo „vytvoriť galériu, ktorá bude priestorom na vzdelávanie, relax a zábavu, priestorom poskytujúcim kontempláciu a pohodlie v súčinnosti s vizuálnym zážitkom,“ dodáva vtedajšia riaditeľka tejto inštitúcie Mgr. Lena Lešková, počas pôsobenia ktorej sa rekonštrukcia aj ukončila, „potreba vytvorenia nového galerijného priestoru sa odvíjala od nedostatku výstavných priestorov v Košiciach, pričom dôležitú rolu zohrával aj fakt, že VSG tu chcela prezentovať zbierkový fond vo forme stálej expozície a zároveň veľkorysé projekty súčasného umenia.“ Predstava sa modelovala prostredníctvom konštruktívnej diskusie s architektom Štefanom Pacákom z projekčnej kancelárie KOPA a výsledkom je priestor, ktorý VSG doteraz nemala a v rámci Košíc nemá obdobu. Má charizmu „genia loci“ a v spojení s kvalitnou výstavou, akou je v súčasnosti rozsiahlo koncipovaná Košická moderna dvadsiatych rokov 20. storočia (potrvá až do 18. 5.), aj atmosféru kultúrneho zážitku.

Až do 18. 5. bude v zrekonštruovaných priestoroch galérie rozsiahlo koncipovaná výstava Košická moderna dvadsiatych rokov 20. storočia.

Dve etapy

Rekonštrukcia bola rozdelená do dvoch etáp. Prvá etapa bola dotovaná z Regionálneho operačného programu a zahŕňala rekonštrukciu historickej sály s unikátnou akustikou vhodnou na vytvorenie nahrávacieho štúdia pre komorné telesá či sólové nástroje. Tento zámer sa však podľa slov L. Leškovej z neznámych dôvodov nezrealizoval. Súčasťou rekonštrukcie historicky najstaršej časti budovy bolo úsilie odstrániť neodborné architektonické zásahy spôsobené počas posledných rekonštrukcií a vybaviť priestor najmodernejšou zabezpečovacou, ozvučovacou a prezentačnou technikou. Zrekonštruované je aj nádvorie galérie, ktoré zjednotilo priestory s nerovnakými výškami a ponúklo elegantnejšiu prevádzku. Cieľom druhej etapy, tzn. výstavby suterénnych priestorov pod budovou Východoslovenskej galérie, bolo vytvoriť výstavný priestor kompatibilný s možnosťami štandardných inštitúcií s podobným významom v Európe. Priestor, v ktorom by bolo možné na patričnej úrovni prezentovať autochtónne výtvarné umenie regiónu východného Slovenska, rovnako ako umenie medzinárodného kontextu. Jej vytvorenie bolo súčasťou projektov Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry.

Cieľom výstavby suterénnych priestorov pod budovou Východoslovenskej galérie bolo vytvoriť výstavný priestor kompatibilný s možnosťami štandardných inštitúcií s podobným významom v Európe.

Na základe prieskumu sa rozhodlo, že sa zachovajú zvyšky gotického muriva i novšie barokové základy ako ťažiskové prvky priestoru.

Sondami ku gotike

Druhej etape predchádzal kompletný archeologický prieskum, ktorý predĺžil termín výstavby. „V rámci hrubých terénnych úprav sa našli zvyšky drevených stavieb, keramika a v hĺbke piatich metrov aj gotické murivá domov a stredoveká studňa vo veľmi zachovalom stave,“ upozorňuje Štefan Pacák. Súčasťou výstavby galérie v podzemných priestoroch bola aj pilotáž jamy s následnou hydroizolačnou železobetónovou konštrukciou, aby nedošlo k zosuvom pôdy. Na základe prieskumu sa rozhodlo, že sa zachovajú zvyšky gotického muriva i novšie barokové základy ako ťažiskové prvky priestoru. „Rešpekt k vertikálnej vizuálnej kompozícii vytvára mohutný akustický dojem z podzemných priestorov v protiklade k historickému priestoru poschodia budovy, ktorého historická sála vytvára ideálne a ojedinelé podmienky na reálnu akustickú prezentáciu,“ hovorí Lena Lešková. „Oba priestory – suterénny i nadzemný – spája obsahová vyplnenosť: na jednej strane prelínanie, vrstvenie nástenných malieb barokových a klasicizujúcich, na druhej strane sochárska monumentalita gotických i barokových pozostatkov priznaného muriva.“ Východoslovenská galéria so svojím súčasným architektonickým výrazom, silnou identitou východoslovenského regiónu pripravila nadštandardné podmienky na sprostredkovanie umenia a vizuálnej kultúry náročnému domácemu i zahraničnému návštevníkovi. Úlohou v nasledujúcom období bude napĺňať priestory kvalitným programom, prostredníctvom ktorého sa preinvestované prostriedky budú iba zhodnocovať. 

Nové zrekonštruované priestory majú charizmu „genia loci“ a v spojení s kvalitnou výstavou aj atmosféru kultúrneho zážitku.

REKONŠTRUKCIA VÝSTAVNÝCH PRIESTOROV

Miesto: Východoslovenská galéria, Hlavná ul. 27, Košice
Investor: Košický samosprávny kraj
Generálny projektant: KOPA, s. r. o.
Autori: doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák
Začiatok rekonštrukcie: 7/2012
Ukončenie rekonštrukcie: 9/2013
Celkové investície: takmer 4 mil. eur

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: DANO VESELSKÝ

Článok bol zverejnený v časopise ASB.