Staré Mesto chce oživiť nábrežie Dunaja aj osobnú lodnú dopravu

Propeller
Zdroj: Shutterstock

Staré Mesto pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Kataríny Brunckovej zorganizovalo stretnutie. Hlavnou témou bolo oživenie nábrežia Dunaja a osobnej lodnej dopravy.

„Nábrežie si zaslúži väčšie prepojenie človeka s vodou. Miesto pri Propelleri by toto spojenie vedelo dokonale poskytnúť, napríklad terasovým prepojením nábrežia s riekou – podobne ako je to pri Eurovei,“ skonštatovala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová Staré Mesto. Témou konferencie bola aj revitalizácia osobného prístavu či budúcnosť projektu DunajBus.

Hlavnou prioritou stretnutia bolo otvorenie tém, ktoré súvisia s vodnou dopravou na Dunaji. Vypracovanie koncepcie rozvoja vodnej dopravy do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 vychádza aj z programového vyhlásenia vlády.

„Plánujeme vytvoriť pracovnú skupinu, kde by boli zastúpené všetky dotknuté strany – samospráva, štát aj podnikateľský sektor. Prioritou je revitalizácia osobného prístavu,“ uviedla Katarína Bruncková. Základné programové dokumenty sú už hotové, ešte hľadajú riešenie financovania.

Technický stav prístavu je v súčasnosti veľmi zlý. „Úroveň doplnkových služieb prístavu je slabá. Chýba aj infraštruktúra pre rekreačnú a športovú plavbu,“ dodal Tomáš Kalina z akciovej spoločnosti Verejné prístavy. Rozvoj komplikujú nevyrovnané majetkovo-právne vzťahy.

Korona dala stopku DunajBusu

Financovanie výrazne ovplyvnila aj pandémia. Zastavila tiež spustenie dlho očakávaného projektu DunajBus, ktorý by mal oživiť verejnú dopravu na Dunaji. Ide o linku osobnej vodnej kyvadlovej dopravy, ktorá spojí komunitu miest a obcí v rámci podunajského regiónu – od Gabčíkova až po Bratislavu.

„Projekt bol už stopercentne pripravený, ale prišiel COVID-19, a prostriedky, ktoré boli alokované v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vodná doprava sa presunuli na pandémiu. Na tomto fóre sa však ukázalo, že peniaze sa ešte dajú dočerpať do roku 2023. To je veľmi dobrá správa,“ povedal riaditeľ spoločnosti ProDanubia – Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji Gabriel Mészáros.

Tento projekt je na pôde samosprávy, štátu, ako aj verejnosti veľmi očakávaný. „Veľkým pozitívom je, že ľudia z lode vystúpia priamo v centre – v Starom Meste. Kým sa však projekt spustí, mali by sme si dať záležať na tom, aby bol udržateľný a z finančného hľadiska rentabilný, aby nezadlžoval štát ani samosprávu,“ uzavrela starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

SITA