image 68247 25 v1
Galéria(6)

Elektrárňa Piešťany

Partneri sekcie:

Bývalá mestská mazutová elektráreň je národná kultúrna pamiatka patriaca Západoslovenskej energetike, a.s. (ZSE), ktorá sa ju v roku 2009 rozhodla revitalizovať pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Víťazný projekt študentskej architektonickej súťaže vypísanej v roku 2008 od autorov Michal Ganobjak a Vladimír Hain pod vedením Doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave získal okrem šance na realizáciu aj široké medzinárodné uznanie na výstavách v zahraničí. Projekt realizoval tím architektonického štúdia ADOM. M Studio (Ing. arch. Martin Paško a Ing. arch. Zuzana Zacharová).

ELEKTRARNA PN 2014 08 7450 LR 2 PS 024 FB
ELEKTRARNA PN 2014 08 7412 LR PS 023 FB
ELEKTRARNA PN 2014 08 8830 LR PS 008 FB
03 EP  2009  vizualizacia
02 EP  2008 povodny stav

Photo: Copyright © 2014 Pato Safko. All Rights Reserved.

Stavba roka 2014 partneri - Glasmax_logo_nove
celosklenená bodová fasáda

V návrhu je budova starej elektrárne konzervovaná a čiastočne adaptovaná na nové využitie, a to pre ,,múzeum posledného dňa“ typu „hands-on-science“. Hlavným a najdôležitejším princípom navrhovaného zásahu boli minimálne zmeny do pôvodnej konštrukcie, zachovanie všetkých pôvodných charakteristických znakov, štruktúry a interiérových technických prvkov a citlivá adaptácia na novú prevádzku. Doplnené nové konštrukcie sú neinvazívne a reverzibilné. Odstraňujú sa len niektoré časti priečok a múrov pre potreby prepojenia priestorov, ktoré však nenarúšajú pôvodný charakter ani statiku objektu. V návrhu sa rešpektujú a prezentujú všetky stavebné etapy s minimálnymi zásahmi do historicky výpovedného interiéru a zároveň sa adaptujú na nové požiadavky.

Photo: Copyright © 2014 Pato Safko. All Rights Reserved.

Photo: Copyright © 2014 Pato Safko. All Rights Reserved.

Pri návrhu rekonštrukcie sa vychádzalo zo zákona 555. o energetickej hospodárnosti a budov. V tomto prípade bola na základe podrobného výskumu ako optimálna vyhodnotená vzduchotechnika v kombinácii s využitím vlastností prirodzenej cirkulácie a solárnych ziskov cez presklenú fasádu. Vytvorilo sa veľké átrium, na princípe zádveria, vďaka ktorému sa môže otvárať veľká generátorová hala bez veľkých tepelných strát a prirodzene vymieňať veľký objem vzduchu v rámci expozície resp. prestávok počas kultúrnych podujatí. Sklo átria účinne zabraňuje prenikaniu infračerveného žiarenia dnu a čiastočne, pochôdzna a čiastočne vegetačná strecha je zabezpečená viacvrstvovou tepelnou izoláciou.

Photo: Copyright © 2014 Pato Safko. All Rights Reserved.

Photo: Copyright © 2014 Pato Safko. All Rights Reserved.

ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY
rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky
Piešťany,  Staničná 51

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Ganobjak, Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. arch. Zuzana Zacharová, Ing. arch. Martin Paško    
Projektant architektonickej časti: Ing. Ján Mikuš, ADOM.M STUDIO s. r.o   (úprava 08. 09. 2014)
Projektant pamiatkovej obnovy: doc. Ing. Eva Kráľová, PhD.  (úprava 08. 09. 2014)                                             
Projektant – statika stavby: Ing. Jozef Mráz   
Hlavný zhotoviteľ: ADOM.M STUDIO, s. r. o.  
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Ďurčan  
Stavebník: Nadácia EON ZSE  a. s.   
Dozorná činnosť: Peter Urban, Jozef Urda      
Celkové investičné náklady bez DPH: 2,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,1 mil. €
Lehota výstavby: 04/2012 – 05/2014  

Pôvodný stav

Text: Ľudovít Petránsky

Foto: Paťo Safko