image 98352 25 v4
Galéria(40)

Drevenica, ktorá znovu ožila

Partneri sekcie:

V auguste 2012 kúpil investor chátrajúcu pamiatkovo chránenú drevenicu uprostred dedinskej pamiatkovej rezervácie v obci Krátká. Podrobný prieskum ukázal zúfalý technický stav veľkej väčšiny konštrukcií. Bol spôsobený jednak vekom stavby, jednak minimálnym rozsahom udržiavacích prác počas veľmi dlhého obdobia. Výmena degradovaných prvkov bola nevyhnutná.

puvodni foto 03
puvodni foto 04
puvodni foto 05
puvodni foto 01
puvodni foto 02
pudorys patra
pudorys prizemi
IMGP6631

Rozsah potrebných úprav bol pritom taký veľký, že by objekt podľa pamiatkarov nenávratne stratil pôvodnú autentickosť, takže ho zbavili pamiatkovej ochrany. Napriek tomu sa investor a architekti (Martina Sladká a Vít Sladký) pri realizácii novej zrubovej stavby snažili o maximálne zachovanie pôvodného hmotového a materiálového riešenia. Rešpektovali aj konštrukčné princípy a používané prvky typické pre daný región.

Prvé prišlo na rad búranie

Celá rekonštrukcia (ak je vôbec možné nazvať opravy v takom rozsahu ešte rekonštrukciou) sa začala postupným rozoberaním všetkých degradovaných prvkov. Paradoxne bolo možné ponechať zrubové trámy na severnej stene, ktoré nedegradovali vďaka rozpadajúcim sa podmurovkám.

Existujúca drevená konštrukcia v tejto časti bola do vytvorenia nového podmurovania iba podopretá. Konštrukcia drevenej prístavby pri južnej fasáde však bola v takom zlom technickom stave, že sa musela kompletne odstrániť.

Zlikvidovala sa aj strešná krytina, tvorená vrstvami eternitových šablón, falcovaného plechu, asfaltovej lepenky a pôvodného zhnitého dreveného šindľa. K likvidáciám ale realizátori nepristupovali plošne. Drevené trámy krovu či prvky murovaných a kamenných konštrukcií (podmurovky, základy, steny chlieva, klenba pivnice a pod.), ktoré boli ešte využiteľné, boli očistené, uskladnené, a ak to bolo vhodné, aj použité na výstavbu nových konštrukcií.

Aj pôvodné výplne stavebných otvorov rozobrali a uskladnili veľmi citlivo – tak, aby neskôr poslúžili ako vzor pri výrobe replík. Podobne to bolo aj s pôvodným kovaním.

Začína sa nanovo

Po rozobraní všetkých nepoužiteľných konštrukcií prišlo na rad vybudovanie nových základov, zvislých murovaných konštrukcií a niektorých drevených častí stien. Na prízemí vznikol trámový strop s dreveným záklopom a celú stavbu uzavrel drevený krov, ktorého tvar zodpovedá pôvodnému riešeniu. Koniec koncov ako v prípade všetkých nových konštrukcií navrhnutých na pôvodnom pôdoryse a v pôvodných objemoch.

Pri budovaní a omietaní murovaných obvodových konštrukcií sa využilo ručné spracovanie bez použitia rohových alebo ukončovacích profilov. Steny pôvodnej drevenej prístavby pri južnej fasáde a západný štít boli obložené dreveným obkladom so zvislých dosák, aby sa vzhľad čo najviac priblížil pôvodnému riešeniu. Ako krytina sa na strechu vrátil drevený šindeľ, ktorý tu bol použitý ako prvý.

Drevené zrubové konštrukcie na obrázkoch budú zvonka ešte dotvarované, vyškárované a vybielené vápnom. Nemiestne výrazná novota drobnej dedinskej stavby tým bude žiaducim spôsobom zatlačená do úzadia.

Ráčte vstúpiť!

Funkčné využitie nového objektu zostáva nezmenené, opäť ide o rodinný dom. Preto i nová dispozícia objektu vychádza z pôvodného členenia. Zmenený bol iba vstup do objektu, zádverie sa totiž vybudovalo na mieste bývalej drevenej prístavby.

Zmenou prešiel i pôvodný chliev. Je v ňom umiestnená kúpeľňa a WC. Zmenou vstupu sa uvoľnila pôvodná predsieň, kde je po novom situované schodisko s masívnymi drevenými stupňami, umožňujúce komfortnejší prístup do podkrovia.

Dôrazné udržiavanie autenticity sa, samozrejme, podpísalo na niektorých úžitkových parametroch objektu. Napríklad, normové požiadavky na oslnenie a osvetlenie vnútorných priestorov nie sú splnené, pretože veľkosť stavebných otvorov sa nezmenila a rešpektuje pôvodný vzhľad, takže aj osvetlenie a oslnenie zostali pôvodné.

Inak je však vnútorná dispozícia prispôsobená súčasným potrebám, no rešpektuje tradičné schémy. Interiér tvorený z veľkej časti výraznými konštrukčnými prvkami dopĺňajú netradičné drobnosti v snahe vyhnúť sa obom extrémom – autentickému historizujúcemu interiéru aj tomu súčasnému, modernému, postavenému na kontraste.

 

Na konečnej podobe sa vo výraznej miere podieľali skúsenosť, citlivý a pokorný prístup všetkých remeselníkov, podporené neobyčajne osvieteným prístupom investora, ochotného vložiť dôveru do všetkých zúčastnených.

 

Autor: maviom architekti (Martina Sladká, Vít Sladký)
Poloha: Krátká, Česká republika
Projekt: 2012 – 2013
Realizácia: 2014
Zastavaná plocha: 108 m2
Úžitková plocha: 155 m2
Obstavaný priestor: cca 536 m3

 

Text: Marie Urbancová
Foto: Jiří Ernest