image 73887 25 v1
Galéria(17)

Cesta od drevenice k drevostavbe

Hoci všetky cesty vedú do Ríma, príkladná ukážka malej pôsobivej drevostavby stojí v inom talianskom meste – Brescia. Keďže drevo má dnes v stavebníctve hlavne estetickú úlohu, je príjemné sledovať, ako sa konštrukčne opäť vracia do popredia s novou technologickou úpravou vo forme panelov z krížom lepeného dreva X-LAM.

6  1
7
8
10
11
14
16
21

Architektonický výraz rodinného domu bol do veľkej miery ovplyvnený okolitou krajinou. Tak topografiou pozemku, ako aj miestnymi stavebnými tradíciami. Prevýšenie medzi dvoma bodmi na hraniciach parcely miestami dosahuje až 4 m, čo bolo výrazne určujúcou podmienkou pri navrhovaní domu. Ako hovoria autori projektu, štúdio Estudoquarto: ,,Projekt sa narodil z dreva a hliny.“ Dom má tri úrovne a každá z nich klesá postupne spolu s terénom, čo je vlastne aj dôvod jeho pozdĺžneho tvaru. Koncept totiž staval na tom, že dom má čo najvernejšie zapadnúť do tichého kontextu kopcovitej krajiny. Krajinu navyše rešpektuje aj z architektonického hľadiska, a to konkrétne použitím dreva ako takmer jediného stavebného materiálu.

Na prvý pohľad dom zaujme podlhovastým tvarom, ktorý nasleduje obrysy krajiny, čo nie je typické v mestách horského typu. Aj z historického hľadiska sa dlhé a úzke stavby využívali skôr na duchovné a nie na svetské účely. Z tvaroslovia horských miest rodinný dom prevzal aspoň trojuholníkový štít, keď už podobu jednoúrovňovej architektúry poňal formou kaskády. Pôdorys stavby sleduje krivku, vznikajú rôzne výhľady na okolitú panorámu a na konci tejto pomyselnej krivky je štítová stena s veľkými oknami. V tomto bode budovu pomyselne dvíha zo zeme profil z oxidovaného železa. Architektúra stavby takto aktívne reaguje na okolitý priestor, nie je len bezmyšlienkovitým vsadením do parcely.

Základnou požiadavkou klienta bolo, aby konštrukcia nebola postavená zo železobetónu. Ateliérové štúdio sa preto rozhodlo vystavať nosnú časť kompletne z dreva. Toto drevo má zároveň i pohľadovú povrchovú úpravu, ktorá pravdivo vypovedá o tom, z čoho sa konštrukcia skladá. Ďalšou výhodou použitia dreva je aj nízka hmotnosť, takže veľmi nezaťažuje základy. Nosné prvky tvoria panely z krížom lepeného smrekového dreva, zvané aj X-LAM. Technológia týchto panelov zabezpečuje priestorovú stabilitu na všetkých troch úrovniach – vo všetkých troch konštrukčných častiach. Panely X-LAM sa využili komplexne: na podlahe, nosných stenách i strešnej konštrukcii. Panely sú prefabrikované, čo síce vyžaduje projektovanie v rámci rozmerov daného modulu, ale taktiež to znamená veľkú časovú úsporu. Panely sú vopred narezané pri výrobe a na mieste realizácie sa už len spájajú do jedného celku.

Prefabrikované panely umožnili experimentovať s tvarom domu a panely po narezaní vyriešili zložité konštrukčné výzvy. Strecha nepotrebuje žiadnu oporu, stabilitu jej dodáva spojenie dvoch plošných prvkov v mieste hrebeňa, čím vzniká pevná centrálna chrbtica domu.

Dom sa dá rozdeliť na dve rovnaké časti pozdĺž hrebeňa strechy. Južnejšia polovica pozostáva z jednej veľkej miestnosti, ide o priestory spoločenské. Severnejšia časť zahŕňa skupinu malých miestností na spanie a jedná sa o priestory súkromné.

Smerom od juhozápadu k severozápadu nasledujú za sebou hlavná spálňa s kúpeľnou a obývacia izba so zarámovaným výhľadom. V strede sa nachádza kuchyňa, kúpeľňa, spálňa a jedáleň a koncovú časť tvorí prístrešok pre autá.

Rodinný dom spĺňa pasívny štandard, tepelná izolácia tvorí na fasáde 30 cm hrubú vrstvu a pozostáva až zo štyroch vrstiev minerálnej vlny s rôznou hustotou. Vďaka tomu dom pri bežnom vykurovaní reaguje okamžite – priestory sú vyhriate za veľmi krátky čas a teplo neuniká von ani núteným vetraním, a to vďaka systému rekuperácie tepla. Celkovú spotrebu energie znižuje aj využívanie alternatívnych zdrojov energie.

Ateliéru sa pri rodinnom dome skutočne podarilo takmer nemožné. Architekti využili drevo úplne komplexne, dokonca i v kúpeľni, a nikde sa nesnažili skrývať to, že práve ono (a nie napríklad tehla) je hlavným stavebným materiálom. Ich realizácia vzdáva hold drevu, jeho farbe, štruktúre, vôni a prírodnej povahe. Starnúci drevený obklad symbolizuje zmeny, ktoré sa prirodzene dejú v prírode v priebehu času.

Autor: Architekti Estudoquarto
Lokalita: Bione Brescia, Italy
Realizácia: 2013

TEXT: Katarína Vankušová  
FOTO: Marcio Tolotti
ZDROJ: Architekti Estudoquarto