image 63172 25 v1
Galéria(6)

Certifikovaný pasívny rodinný dom

V obci Vřesina rozprestierajúcej sa v Moravsko-sliezkom kraji vyrástol rodinný dom v pasívnom štandarde, ktorý získal certifikát Centra pasívneho domu.

03
04
05
06
01

Tento certifikovaný pasívny rodinný dom bol dokončený v roku 2013. Príbeh domu nám rozpovedal Ing. Jan Koloděj zo spoločnosti Chytrý dům.

Čo to znamená certifikovaný pasívny dom?
Ako najväčšiu výhodu pre zákazníka vidím v tom, že stavba zodpovedá projektovej dokumentácii, ktorá je rovnako kontrolovaná nezávislou organizáciou – Centrom pasívnych domov.

Aké podmienky musí dom splniť, aby dostal tento certifikát?
Certifikácia sa realizuje v dvoch rovinách. V prevej fáze sa kontroluje projektová dokumentácia a optimalizácia v PHPP. Po odladení prípadných chýb sa vydá osvedčenie „Certifikovaný pasívny dom – projekt“. Nasleduje realizácia podľa skontrolovanej projektovej dokumentácie. Dom musí spĺňať parametre pre pasívny dom, teda merná potreba tepla na vykurovanie musí byť menšia ako 15 kWh/(m2 . rok), celková intenzita výmeny vzduchu n50 môže byť maximálne 0,6 h–1 (meraním sa pri dome vo Vřesine preukázala hodnota 0,32 h–1) a posledný sledovaný parameter je merná potreba primárnej energie, ktorá môže byť maximálne 120 kW/(m2 . rok). Rieši sa letné prehrievanie, vzduchotechnické rozvod a pod. V rámci realizácie je potrebné vykonávať podrobnú fotodokumentáciu, ktorá sa odovzdáva spoločne s výsledkom blower door testu, protokolom o regulácii vzduchotechniky, technickými parametrami jednotlivých materiálov, vzduchotechnickej jednotky a zdrojom tepla do Centra pasívneho domu.

Kto certifikát udeľuje?
V Českej republike je to Centrum pasivního domu.

Nosný systém drevostavby tvorí ľahká skeletová konštrukcia 2by4

Z akých materiálov sa realizovala nosná konštrukcia domu?
Ide o drevostavbu. Konkrétne sa použil ľahký skeletový systém 2by4. Nosná konštrukcia stien sa realizovala z fošní s rozmerom 60/120 mm. Na vytvorenie priestoru na vloženie tepelnej izolácie sa prichytili navyše drevené I-profily Steico wall 240 mm.

Aké ďalšie typy stavebných výrobkov a materiálov sa uplatnili na dosiahnutie pasívneho štandardu?
Tepelná izolácia na báze sklenej minerálnej vlny Knauf Ecose bez obsahu formaldehydov, fenolov, akrylátovej živice a prídavných umelých farbív, celulóza, drevovláknité dosky, na izolovanie podlahy sa použili izolačné dosky na báze sivého polystyrénu Isover EPS Grey. Vetranie, príprava teplej vody a pokrytie potreby tepla na vykurovanie je zabezpečené vetracou jednotkou Nilan Compakt s doplnkovým elektrokotlom.

Na tepelné izolovanie fasády sa použila tepelná izolácia na báze sklenej minerálnej vlny s hrúbkou 480 mm.

Aké boli podmienky z hľadiska osadenia bytového domu na pozemku?
Orientácia pozemku je na JV a JZ, čo nie je na realizáciu domu v pasívnom štandarde najvodnejšie. Z dôvodu menších solárnych ziskov bolo potrebné navrhnúť väčšie hrúbky izolácií fasády a strechy. Na tepelnú izoláciu fasády sa použila izolácia s hrúbkou 480 mm, hrúbka izolácie v streche je 540 mm a podlaha je zaizolovaná s izolačnými doskami s hrúbkou 250 mm.

Záklop tvorí drevovláknitá doska. Priestupy sa tesnili pomocou parobrzdy.

Aké boli požiadavky zo strany investora a ako sa ich architektovi podarilo naplniť?
Štúdiu spracovávala Ing. arch. Petra Malá. Investori boli s jej spoluprácou nadmieru spokojní.

Vďaka akému technickému vybaveniu spĺňa dom pasívny štandard?
Filozofiou firmy Chytrý dům je používať jednoduché a užívateľsky príjemné riešenia. Preto sa použila kompaktná vetracia jednotka Nilan Compakt, ktorá je certifikovaná Passivhaus Inšitútom v Darmstadte. Jednotka je kombinovaná s elektrokotlom.

Rozhvor pripravila: Andrea Dingová

Zastavaná plocha: 93,3 m2.
Úžitková plocha: 135,7 m2
Realizácia: 2013
Umiestnenie: Vřesina okr. Ostrava
Architektonická štúdia: Ing. arch. Petra Malá
Realizácia: Chytrý dům, s. r. o.
Nosný systém: ľahký skelet 2by4

TEXT: Jan Koloděj, wad
FOTO: Chytrý dům