Cena za architektúru CE.ZA.AR 2018

Cena za architektúru CE.ZA.AR 2018

Slovenská komora architektov na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 26. júla, slávnostne oznámila nominované diela XVII. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2018.

Úlohou ocenenia CE•ZA•AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. Práve z tohto dôvodu vkladá Slovenská komora architektov, reprezentovaná predstavenstvom, mnoho úsilia do organizácie i propagácie súťaže. Šestnásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry.

Tlačovej konferencie, ktorá sa konala v priestoroch Berlinky, Slovenskej národnej galérie sa za vyhlasovateľov a organizátorov sa zúčastnili:

Imrich Pleidel (architekt, predseda Slovenskej komory architektov),
Oľga Miháliková (sekretárka a projektová manažérka Ceny CE∙ZA∙AR),
Petr Hájek (architekt, Česká republika – člen poroty)
Pavol Macho (umelecký sklár, Slovenská republika – člen poroty),
Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko – člen poroty)

V úvode tlačovej konferencie zdôraznil člen medzinárodnej poroty profesor Petr Hájek pohľad a hlavné kritéria hodnotenia sedemčlennej poroty: „Na Slovensku sú rovnako dobrí architekti, ako všade inde v strednej Európe. Náš kultúrny priestor je identický a tak aj rozloženie talentu v spoločnosti. Čo však na Slovensku chýba, sú príležitosti. Tých je veľmi málo. Tým, ktorým na kvalitnej architektúre záleží, si priestor na tvorbu vytvoria. Dôležité je, že dnes prezentujeme stavby, ktoré vznikli na základe rôznych podmienok a ktoré reprezentujú isté hodnoty a vzťahy.“

Predseda medzinárodnej poroty architekt Pavel Nasadil vo svojom vyjadrení zdôraznil, že: „Dobrá architektúra nie je otázkou peňazí, ale výsledkom intenzívnej spolupráce architekta s investorom na osobnej úrovni so vzájomným odhodlaním a dôverou. Aktuálny ročník ukazuje, že i v prostredí silných obmedzení a nízkeho rozpočtu môžu vznikať premyslené, podnetné a osviežujúce riešenia.“

„Aj napriek tomu, že sa ako výtvarník venujem vizuálnemu umeniu, architektúra ma zaujala v modelovaní a zhmotnení intelektu vo forme priestoru a jeho atmosféry. Kvalitná architektúra, ktorá je o vzťahoch a podmienkach pre bývanie a život, nie vo vizuálnych efektoch ani efektných fotografiách, je zastúpená aj v aktuálnom ročníku Ceny“, uviedol umelecký sklár Pavol Macho.

Portugalský architekt Filipe Magalhães, pôsobiaci v meste Porto, neskrýval príjemné pocity z diel, ktoré mal možnosť vidieť: „Z obhliadok stavieb bolo jasné, že ocenené projekty boli schopné sa vyrovnať s aktuálnymi problémami s ľahkou eleganciou. Nie najlepšími klientmi, malými rozpočtami, zväzujúcimi limitmi pamiatkovej ochrany, so zložitosťou riešených území a iné, všetky boli príkladné vyriešené.
Pochopenie obmedzení pri týchto projektoch prostredníctvom rozhovorov s autormi a prehliadkam „in situ“ dokázali, že tieto diela sú viac než len obyčajným výtvorom „estetiky“. Ocenené projekty sú skutočne výnimočné a mali by inšpirovať nielen architektov ale i verejnosť tak, aby mohli spoznať a pochopiť architektúru s veľkým , „A“.

Citlivosť v ktorej boli riešené dané problémy, ako napríklad redizajn nefunkčného sídliskového námestia, odkrývanie potenciálu starých domov, vytváranie rozprávkovo naivného priestoru pre život, tvorba verejných priestranstiev dokázali všestrannosť súčasnej slovenskej architektúry. V rámci obmedzeného rozpočtu a práci väčšinou pod úrovňou minima, architekti dokázali znova a znova, že je možné urobiť niečo výnimočné, ak sú jasné úmysly na správnom mieste.

A ak by som mal povedať jeden záver z celého procesu hodnotenia prihlásených diel, tak je to ten, že architektúra je skutočným nástrojom verejnosti.“

Ako uviedla architektka Miriam Lišková: „V prehliadke najlepšej architektúry dlhodobo absentujú realizácie financované z verejných zdrojov, situácia tohtoročného ročníka je v podstate bez zmeny; bola nominovaná len jedna stavba financovaná štátnou správou.“

Kto rozhoduje o udelení cien CE∙ZA∙AR 2018
Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2018 náleží medzinárodnej odbornej porote v zložení:

Petr Hájek (architekt, Česká republika),
Peter Jurkovič (architekt, Slovenská republika),
Miriam Lišková (architektka, Slovenská republika),
Filipe Magalhães (architekt, Portugalsko),
Pavol Macho (umelecký sklár, Slovenská republika),
Pavol Mikolajčák (architekt, Taliansko),
Pavel Nasadil (architekt, Česká republika).

Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. Na základe hlasovania, ktoré prebehne v mesiaci september na portáli hn.online, bude udelené ocenenie „Cena verejnosti“. I tento rok udelí počas slávnostného galavečera organizátor ocenenie „Patrón architektúry“ za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom.

O udelení cien rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota z celkového počtu 85 prihlásených návrhov vybrala diela určené do druhého kola. Koncom mesiaca júl si pozrela 22 prác zaradených na „short list“. Po obhliadkach zvolila odborná porota nominácie v každej kategórii.

Hlasovaním zároveň porota určila víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia počas slávnostného galavečera tajné a známe iba porote.

Počas štyroch dní prešla medzinárodná porota takmer viac ako tisíc kilometrov naprieč celým Slovenskom. O ocenenie CE∙ZA∙AR 2018 budú v jednotlivých kategóriách „bojovať“ nasledovné nominácie:

RODINNÉ DOMY

DOM PRI LESE
Bratislava – Rusovce
autori: Ľubomír Peráček, st., Ľubomír Peráček, ml.
foto: Ľubomír Peráček, ml., Jozef Barinka

Rodinný dom
Hainburg an der Donau
autori: Henrich Korec, Ladislav Jurík
foto: Tomáš Manina

DOM P
Moravany nad Váhom
autori: Tomáš Szőke, Ivan Príkopský, Katarína Príkopská
foto: Katarína Príkopská

DuboDom
Svätý Jur
autor: Pavol Šiška
spolupráca: Peter Sálus , Michal Bažalík
foto: Dominik Sepp

BYTOVÉ DOMY

Hájpark 1. etapa a Hájpark 2. etapa
Bratislava
autori: Lukáš Kordík, Štefan Polakovič, Drahan Petrovič, Katarína Jägrová, Jana Benková, Samuel Zeman, Katarína Bergerová, Patrícia Botková
foto: Bohumil Šálek

Rezidencie Pri Mýte
Bratislava
autori: Tomaž Krušec, Lena Krušec, Vid Kurinčič, Ana Kučan, Luka Javornik
spolupráca: ValloSadovsky Architects , Tomáš Bartko
foto: Mateja Vonkomerová, Vid Kurinčič, Studio AKKA

Objekty so zmiešanou funkciou
Trnava
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Marián Stanislav, Viliam Zajíček, Zuzana Krejčířová, Elena Šoltésová, Jakub Španiel
foto: BoysPlayNice Photography

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Mlynica
Bratislava
autori: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková, Tomáš Vrtek
spolupráca: Roman Žitňanský, Katarína Bergerová, Patrícia Botková

foto: Jakub Skokan, Martin Tůma (BoysPlayNice)

Vyhliadková veža na Dubni
Žilina
autori: Gábor Nagy, Ladislav Vikartovský
foto: Erik Tomašek

OBNOVA A PRESTAVBA

Obnova meštianskych domov
Trnava
autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Marián Stanislav, Viliam Zajíček, Mateja Vonkomerová, Marcel Vadík, Elena Šoltésová, Zuzana Krejčířová
foto: BoysPlayNice Photography

Nová synagóga
Žilina
autori: Martin Jančok, Michal Janák, Eva Štrocholcová
foto: Kathrine Thude, Daniela Dostálková

INTERIÉR

Bistro Soho
Bratislava
autori: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Andrej Olah
foto: Juraj Chlpík

Prízemný byt
Bratislava
autori: Tomáš Krištek, Laura Pastoreková, Ondrej Kurek
foto: Tomáš Krištek

EXTERIÉR

Kino „Úsmev“ Košice
Košice
autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Juraj Červený spolupráca: Martin Ratkoš
foto: Kino Úsmev, Pavol Šilla

Námestie Centrum, Sídlisko III
Prešov
autori: Irakli Eristavi, Pavol Šilla spolupráca: Martin Jančok
foto: Daniela Sabová, Matúš Kička, Daniela Sabová, Pavol Šilla

Supergola
Stupava
autori: Ransu Heleni’s, Tobias Foged Permin, Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Danica Pišteková, Veronika Trnovská, Vít Halada, Benjamín Brádňanský, účastníci [1:1] WORKSHOPU 2017
foto: Anna Horčínová, Lorcan Koethe

Termín vyhlásenia výsledkov

Mená laureátov Ceny za architektúru CE•ZA•AR 2018 budú známe len členom poroty a ostanú utajené až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera
4. októbra 2018 v Bratislave v priamom prenose o 20:05 na Dvojke.

Záštitu nad Cenou prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Slovenská komora architektov dlhodobo spolupracuje i s hlavným mestom SR, v zastúpení ktorého prevzal aj tento rok záštitu primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Vyhlasovateľ súťaže:
Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava

Viac na www.ce-za-ar.tv