Snímka obrazovky 2023 06 08 o 12.28.52
Galéria(10)

Byty pri Avione tak skoro nebudú: Projekt na Galvaniho prechádza úpravami

Partneri sekcie:

V lokalite neďaleko Avionu mali pôvodne vzniknúť až tri stovky bytov. Nový polyfunkčný súbor disponoval všetkými potrebnými povoleniami, developer však stavať dodnes nezačal a nakoniec sa rozhodol projekt pozmeniť. Polyfunkčný dom Galvaniho od renomovanej architektonickej kancelárie má vzniknúť na dnes nevyužívanej a zanedbanej ploche. Finálna podoba projektu je však rovnako neznáma ako začiatok stavebných prác.

Prvé zmienky o výstavbe v oblasti, charakteristickej najmä kancelárskymi a obchodnými stavbami, siahajú do roku 2017. Developer Bones a.s. chcel zmeniť pozemok v slepej časti Galvaniho ulice, pričom nový polyfunkčný komplex navrhol v neveľkej vzdialenosti obchodného centra Avion či diaľnice D1.

Daná parcela susedí z južnej časti predajňou obchodnej prevádzky XXXLutz, na západe sa nachádza železničná trať (podľa dokumentácie vo vzdialenosti len 50 metrov), z východu je situovaná kancelárska budova a v severnej časti sa nachádzajú obchody a frekventovaná Ivanská cesta.

Snímka obrazovky 2023 06 08 o 12.28.52
Snímka obrazovky 2023 06 08 o 12.28.56
Snímka obrazovky 2023 06 13 o 1.45.01
Snímka obrazovky 2023 06 13 o 1.45.36
Snímka obrazovky 2023 06 13 o 1.45.46
Snímka obrazovky 2023 06 13 o 1.45.50
Snímka obrazovky 2023 06 13 o 1.45.53
Snímka obrazovky 2023 06 13 o 1.45.57

Daný pozemok je dnes, aj po šiestich rokoch od ohlásenia zámeru, zanedbaný a nevyužívaný. Developer ho však už mohol začať meniť, k dispozícii má totiž všetky potrebné povolenia. V roku 2017 vydalo Hlavné mesto na projekt súhlasné záväzné stanovisko, čím potvrdilo súlad s územným plánom.

Vo februári roku 2021  bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby a máji nadobudlo právoplatnosť. Hneď v tomto mesiaci bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, ktoré projekt získal v októbri roku 2021. Dané stavebné povolenie však bolo zmenené Opravou zrejmej nesprávnosti v danom rozhodnutí až v apríli tohto roku.

Developer po novom projekt upravil a Hlavné mesto naň aktuálne vydalo súhlasné záväzné stanovisko. Právoplatne povolená stavba tak bude obsahovať tri hlavné stavebné objekty – A, B a C. Z hľadiska funkčného využitia je rozdelená na 2 celky. Objekt A (menšia južná časť stavby) je apartmánový dom, Objekt B a C (väčšia severná časť stavby) tvoria bytové domy. Táto časť stavby sa nemení a nie je predmetom aktuálneho posúdenia.

Snímka obrazovky 2023 06 08 o 12.28.56
Polyfunkčný dom Galvaniho | Zdroj: Morocz Tacovsky / EIA

Podľa dokumentácie EIA z roku 2018 má sedempodlažný apartmánový dom disponovať celkovým počtom 90 apartmánov –  18 jednoizbových, 66 dvojizbových a 6 trojizbových. Situované budú na druhom až siedmom nadzemnom podlaží, pričom štyri nebytové priestory sa majú nachádzať na prvom. V tomto objekte by malo byť aj detské centrum o rozlohe 387,25 metrov štvorcových. 

Bytové domy o rovnakej podlažnosti by mali obsahovať 189 bytov –  22 jednoizbových, 161 dvojizbových a 6 trojizbových. A celkovo by mali všetky tri stavby obsahovať 327 parkovacích miest v jednom polozapustenom podzemnom podlaží.

Tieto údaje platia pri prvom posudzovanom variante, celkovo sa tu teda malo nachádzať 279 nehnuteľností. Druhý variant počítal s osempodlažnými stavbami s rovnakým počtom apartmánov, avšak s navýšením bytových jednotiek na celkový počet 216. V tomto prípade by Polyfunkčný dom Galvaniho mohol disponovať až 321 nehnuteľnosťami a počtom 349 parkovacích miest. Podľa právoplatného rozhodnutia Okresného úradu je nakoniec preferovaný prvý variant. 

Developer sa ho však rozhodol upraviť. V zmysle najnovších informácií zo záväzného stanoviska, je pre každý stavebný objekt navrhnutá konštrukčne a prevádzkovo oddelená nadstavba, ktorá obsahuje 10 bytov. Sedempodlažné objekty má teda nadstavba doplniť o ôsme podlažie. Ďalej sa navrhuje rozšíriť povolenú stavbu polyfunkčného domu o prístavbu jedného podzemného podlažia zo severozápadnej strany Objektu C (väčšia časť) a Objektu B (menšia časť). 

Rozšíriť by sa tak mala navrhovaná podzemná garáž, pričom súčasťou rozšírenia je aj nové prepojenie chodníkov v smere na Ivanskú cestu. Po zmenách by Polyfunkčný dom Galvaniho obsahoval 199 bytových jednotiek a 84 apartmánov na ôsmich nadzemných podlažiach. Počet parkovacích miest by sa zvýšil na 348. 

Snímka obrazovky 2023 06 13 o 1.45.57
Polyfunkčný dom Galvaniho – juhozápadný pohľad | Zdroj: Morocz Tacovsky / EIA

O architektonickú stránku novostavby sa postaralo renomované architektonické štúdio Morocz Tacovsky, ktoré navrhlo objekt v pôdorysnom tvare písmena Z s nepravidelnými zalomenými okrajmi. Na základe najnovších vizualizácií, zverejnených na stránke architektonickej kancelárie, prešla budova redizajnom. Z balkónov boli odstránené paravány a stavba sa stala kompaktnejšou. Zlepšením prešla aj fasáda, ktorá je sčasti pravdepodobne obložená kameňom. Celkovo ide o oveľa reprezentatívnejšiu podobu projektu, než aký bol uvedená v roku 2018. 

Podľa informácií od architekta Michala Tačovského je však projekt stále vo vývoji. Je teda pravdepodobné, že dané vizualizácie sa budú ešte upravovať a finálna podoba developmentu môže prejsť redizajnom. Vizualizácie v našom článku tak nezodpovedajú budúcej podobe projektu rovnako ako novšie obrazové materiály na webstránke architektonickej kancelárie.

Na základe dokumentácie z minulosti by mal byť projekt postavený v troch etapách, pričom celkové náklady sa majú vyšplhať na 16,4 milióna eur. Aj táto suma bude pravdepodobne ešte upravená.

V spoločnosti Bones a.s., ktorá je vlastníkom pozemkov, sú štatutárnymi podnikatelia Ivan Ostrihoň a Jozef Kožár. Podľa Trendu má skúsenosti s realitným biznisom prvý menovaný, ktorý stojí aj za spoločnosťou Tatra Real. Tá realizovala napríklad projekt Office 142 na Vajnorskej. 

V konečnom dôsledku môže projekt dobre vyplniť dosiaľ zanedbaný pozemok. Dostupnosť nákupného centra, diaľnice či služieb, robia z Polyfunkčného domu Galvaniho atraktívny development. Bohužiaľ, nateraz vysí otáznik na konečnou podobou zámeru, aj keď je jeho vizuál prepracovanejší, nejde o finálny výraz.

Ďalšou neznámou je termín výstavby. Development sa nezačal realizovať ani dva roky od získania stavebného povolenia. Jeho začiatok výstavby ako i konečný vizuál je nateraz len hudbou budúcnosti.