image 74425 25 v1
Galéria(8)

Bytový dom s ekologickou technikou

Keď stojíte pred terasovými domami, ktoré postavil architektonický ateliér KMP Architektur AG, máte pocit, že vidíte schody, ktoré vedú priamo do neba. Svojím nezvyčajným tvarom táto architektúra citlivo dotvára priľahlý svah. Perfektné prostredie, jedinečný výhľad a vykurovacia technika, ktorá je rovnako zaujímavá a ohľaduplná k životnému prostrediu ako celá stavba. Veľká obytná plocha na relatívne malom pôdoryse, no napriek tomu veľká miera individuálneho prístupu a súkromia.

01Nussbaum Stiebel Eltron PIC00001340 00 vyrovnany
02Nussbaum Stiebel Eltron PIC00001318 00
04Nussbaum Stiebel Eltron PIC00001515 00
05Nussbaum Stiebel Eltron  PIC00001503 00
06Nussbaum Stiebel eltron PIC00000413 00
07Nussbaum Stiebel Eltron PIC00001440 00
03Nussbaum Stiebel Eltron PIC00001423 00

Projekt
Terasový dom Lohrain s 27 bytovými jednotkami
Rainstrasse 40 + 42, CH – 5415 Nussbaumen
Architekt: KMP Architektur AG Architekten ETH/FH/SIA, Etzelmatt 1, CH – 5430 Wettingen
Inštalované zariadenie: Vetrací systém s tepelným čerpadlom Stiebel Eltron LWZ
Obytná plocha: 130 až 150 m2
Realizácia stavby: 2006 a 2007

Presvedčivý čerstvý vzduch

Ľudia, ktorí sa sem sťahujú, hľadajú pohodlie s trochou luxusu. Mnohí noví majitelia bytov predali svoje rodinné domy, pretože práca v záhrade ich zaťažovala, a hľadali bývanie, ktoré by im poskytlo porovnateľné možnosti, no bez záväzkov. Do tejto koncepcie výborne zapadá multifunkčný systém, ktorý neponúka iba základné funkcie ako vykurovanie a prípravu teplej vody, ale navyše aj automatické vetranie. Vďaka nemu možno presne nastaviť prívod čerstvého vzduchu a jeho vlhkosť. Okrem toho systém spätne získava 90 % tepla, ktoré pri bežnom vetraní uniká cez otvorené okno. Výhodou tohto riešenia je stále príjemné ovzdušie v miestnostiach, bez ohľadu na to, či je niekto v byte, alebo nie. A navyše, príjemné pohodlie, ktoré šetrí veľa energie. Vysoká miera individuálneho prístupu, ktorá sa prejavuje už pri decentralizovanom technickom riešení vykurovania, je charakteristická pre celú budovu. Bývanie je spoločné, no susedia neprichádzajú do kontaktu priamo. Terasy s rozlohou až do 100 m2, vybavené zabudovanými nádobami na rastliny na okrajoch, poskytujú obyvateľom domu viac priestoru vonku a väčšie súkromie ako mnohé záhrady. V obci Nussbaumen vznikla architektúra pre náročných.

Pán Pinzon, pri tomto objekte ste sa rozhodli pre tepelné čerpadlo LWZ, hoci ste mohli využiť aj teplo z teplárne. Aké dôvody zavážili?
Z hľadiska životného prostredia by teplo z teplárne takisto prichádzalo do úvahy, no cenovo boli obe riešenia rovnaké. Pri tepelnom čerpadle sme však za rovnaké peniaze získali nielen zdroj vykurovania, ale aj automatického vetrania – a to je, pochopiteľne, veľký bonus navyše.

A pomohlo vám toto rozhodnutie pri predaji?
Nepochybne áno. Pri rozhodovaní o kúpe nehnuteľnosti je otázka vykurovania zakaždým prvoradá, no ak klientovi vysvetlíte výhody tepelného čerpadla, vždy prejaví veľký záujem. Napokon má toto riešenie aj výhody aj z hľadiska administratívy: centrálne vyúčtovanie nákladov na vykurovanie nie je potrebné.

Mala takáto decentralizácia vykurovacieho systému vplyv aj na architekto­nický projekt?
Vôbec nie! Keď sme sa rozhodli pre tepelné čerpadlo LWZ, bol už projekt takmer hotový. Práve inštalácia tepelného čerpadla je veľmi jednoduchá. Ku každému bytu vedie iba vodovodné potrubie. Teplo z teplárne by si vyžiadalo oveľa vyššie náklady.

Akú úlohu hrá faktor komfortu pri integrovanom vetraní?
Našu cieľovú skupinu tvorili seniori a páry, v ktorých sú obaja partneri zárobkovo činní. Pre obe tieto skupiny je automatické vetranie veľmi výhodné. Či sú užívatelia bytu dlhodobo na cestách, alebo prídu domov po dlhom pracovnom dni, ich byt je vždy príjemne vyvetraný aj bez toho, že by pre to museli niečo urobiť. Ak niekto váha medzi dvomi objektmi, môže byť integrované vetranie pri rozhodovaní tým najvýznamnejším argumentom. My by sme sa vždy rozhodli rovnako.

Tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON LWZ 303/403 je univerzálne komplexné zariadenie pre budovy s nízkou spotrebou energie. Medzi jeho funkcie patrí vykurovanie, príprava teplej vody a vetranie. Teplo na vykurovanie získava toto čerpadlo z vonkajšieho vzduchu a využíva ho aj na prípravu teplej vody. Inovatívny krížový protiprúdový výmenník odoberá zo vzduchu 90 % energie a využíva ju na predhrievanie čerstvého vzduchu. Toto komplexné tepelné čerpadlo je vybavené 200-litrovým zásobníkom teplej vody a má všetky funkcie na riadenie vykurovania, vetrania a prípravy teplej vody.

Text + Foto | Stiebel Eltron

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.