Partneri sekcie:

Juh Slovenska sa rozbieha

Juh Slovenska sa rozbieha

Väčšie slovenské mestá sú hladné po retailových centrách, čo sa prejavuje ich intenzívnym pribúdaním. No aj v menších mestách v relatívne blízkej vzdialenosti od tých väčších si obyvatelia zvykli na pravidelné výjazdy za nakupovaním a oddychom mestského štandardu. Juh Slovenska okrem toho ťaží i z ekonomicky prijateľnej situácie, ktorá sľubuje dobrú kúpyschopnosť obyvateľstva. Veľmi dobre si to uvedomujú aj developeri – v Nitre, Trnave, Štúrove, Komárne i v Nových Zámkoch vznikajú nové obchodno-zábavné centrá. Jedným z nich je novozámocké Aquario.

Nákupné centrum Aquario Shopping Center, ktoré sa práve začína stavať a má byť hotové už v novembri tohto roku, je umiestnené v lokalite nákupnej zóny Nových Zámkov, kde sa už nachádza hypermarket Tesco a obchodný objekt Big Box.

Investorom projektu je bratislavská spoločnosť Aquario Shopping Center, s. r. o., (ASC), ktorá je dcérskou spoločnosťou rakúskej spoločnosti Cuubuus. Spoločnosť ASC sa rozhodla pre koncentráciu obchodov, zariadení poskytujúcich služby, možností občerstvenia a stravovania v jednej architektonicky zapamätateľnej budove. Na celkovej ploche takmer 4 300 m2 bude na dvoch podlažiach vyše 50 obchodov, reštaurácia, kaviareň, služby a viacero prevádzok rýchleho občerstvenia. O prenájom sa stará spoločnosť Spiller Farmer. Prehľadnú osovú koncepciu rozmiestnenia jednotlivých funkcií s veľkorysým riešením spoločných priestorov dopĺňa parkovisko s kapacitou 206 miest.

Projekt nákupného centra je dielom slovenskej pobočky rakúskej architektonickej kancelárie Cuubuus, ktorá v súčasnosti realizuje viacero realitných projektov v strednej Európe. „Nákupné centrum je založené na jednoduchom princípe komunikačného jadra v centrálnej pozdĺžnej osi objektu, ktoré tvorí presvetlené átrium s galériou. Na átrium sú po stranách na oboch podlažiach priamo napojené jednotlivé prevádzky. Átrium je prekryté pozdĺžnym presvetľovacím strešným svetlíkom,“ hovorí o základnej architektonickej koncepcii akad. arch. Radomír Kopecký z architektonického ateliéru Cuubuus Engineering.

Hlavný vstup do objektu je v osi tohto centrálneho átria z východnej strany od parkovísk Tesco a Big Box. Vstupná reprezentačná čelná fasáda je celozasklená a portál hlavného vstupu je akcentom obsahujúcim zaujímavé architektonické prvky – tieniacie lamely a vysunuté prekrytie na štyroch štíhlych stĺpoch prebiehajúcich cez dve podlažia.

Bočné fasády sú architektonicky jednoduchšie stvárnené – sú zväčša plné a dopĺňajú ich pásy nadsvetlíkov a v jednej časti aj výkladné plochy a bočný vstupný portál, ktoré sú prekryté ľahkou sklenenou strieškou.

Aquario v Nových Zámkoch je prvým z plánovanej siete obchodných centier spoločnosti ASC. Podobné centrá spoločnosť pripravuje v Štúrove a v Komárne. O ďalší projekt sa usilovala aj v Prievidzi pri hypermarkete Tesco, mestské zastupiteľstvo však zatiaľ odmietlo predať pozemky.

Názov stavby: Nákupné centrum Aquario Nové Zámky
Miesto stavby: Nitrianska cesta, Nové zámky
Účel stavby: obchod, služby, stravovanie
Architekti: Architektonická kancelária Cuubuus Engineering, s. r. o., Bratislava – akad. arch. Radomír Kopecký, Ing. Miloslav Kopecký, Ing. Ľubomír Murín
Investor: Aquario Shopping Center, s. r. o, Bratislava
Zastavaná plocha: 4 270 m2
Obstavaný priestor: 43 280 m3
Počet parkovacích miest: 206
Projekt na stavebné povolenie: december 2006
Realizačný projekt: marec 2007
Začiatok výstavby: apríl 2007
Ukončenie výstavby: november 2007
Investičné náklady: 232 mil. Sk

Martina Jakušová
Vizualizácie a grafické prílohy: Cuubuus Engineering, s.r.o., Bc. Lukáš Šíp, Bc. Igor Salcer