Bratislavský Centrál znovu ožíva
Galéria(5)

Bratislavský Centrál znovu ožíva

Na mieste bývalých kúpeľov Centrál v Bratislave vyrastie polyfunkčný areál s rovnakým názvom. Na ploche takmer 2 ha pribudnú v mestskej časti Ružinov nové obchodné a hotelové prevádzky. Nad parkom s rozlohou viac ako 1 ha, ktorý bude tvoriť strechu dvojpodlažnej obchodnej časti, vyrastú moderné bytové objekty a niekoľko podlaží administratívnych priestorov a hotela.


„Mestská časť Bratislavy dorastie o prirodzenú štruktúru. Nespadne tu z oblakov nákupné stredisko v kontajneri prímestského typu, ale vytvoríme mestské prostredie už temer zabudnutých pasáží,“ predstavuje projekt polyfunkčného areálu Centrál jeho autor Ing. arch. Ivan Kubík.

„Založíme park s rozmerom krajinotvorby, ktorý bude piatou fasádou areálu. Z nadhľadu ho budú vnímať obyvatelia bytov, hoteloví hostia i zamestnanci v prenajímateľných administratívnych priestoroch. Týmto projektom sa výrazne zrekultivuje chátrajúci parčík v predpolí budúceho hotela, ako aj plocha priľahlého športového areálu školy na Metodovej ulici.“

Na pozemku s rozlohou 2 ha, ktorý sa uvoľní po zbúraní bývalých kúpeľov Centrál, vznikne štvorpodlažná podzemná architektúra obsahujúca približne 1 500 odstavených vozidiel, komunikačné priestory a zázemie TZB (na celkovej ploche asi 90 000 m2). Na úrovni terénu bude bezbariérovými vstupmi sprístupnený dvojpodlažné nákupné stredisko, bytové objekty, hotel a prenajímateľné priestory administratívy. Retailové priestory (na ploche asi 33 000 m2) umožnia umiestnenie všetkých veľkostí obchodných prevádzok až po priestory fitness, wellness a hotelového bazénu na 3. NP.

Dominantou vo vedute mesta bude 100 m vysoká zasklenená štíhla veža, ktorá bude pozostávať z 8 podlaží hotela (360 lôžok), 7 podlaží administratívnych priestorov (asi 6 000 m2) a 8 podlaží rezidenčného ubytovania vo veľkometrážnych bytoch s možnosťou rozvinutia dispozícií aj do dvoch podlaží – s výhľadom na karpatský oblúk, Hrad, či meander Dunaja.

Bytové objekty sú dvoch typov. V línii Metodovej ulice budú dva objekty trojuholníkového pôdorysu s desiatimi, resp. dvanástimi obytnými podlažiami. Jelačičovu ulicu dokomponujú tri bytové a jeden univerzálne prenajímateľný objekt. Bytové domy (viac ako 400 bytov) poskytnú škálu bývania od 1-izbových bytov (35 m2), cez 2- a 3-izbové (40 – 85 m2), 4-izbové (85 – 100 m2), až po bytové dispozície s rozlohou viac ako 100 m2.

Riešenie dopravných väzieb v danom území je zosúladené s priepustnosťou priľahlých križovatiek. Už teraz je schválené ľavé odbočenie z Trnavskej cesty, Levická ulica sa stala obojsmernou, Jelačičova a Metodova ulice zase jednosmernými po celej dĺžke navrhovaného objektu. Zásobovanie areálu je riešené ako mimivoľné odbočenie do krytého zásobovaciehi dvoru pozdĺž Metodovej ulice. Pohyb osobných automobilov na tomto území je optimalizovaný na minimálne dĺžky pozemných komunikácií s komfortnými rampami sprístupňujúcimi štyri podzemné podlažia.

(pet)
Vizualizácie: Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Radoslav Vlkovič