image 93482 25 v2
Galéria(4)

BIM v praxi

Partneri sekcie:

Pojem Industry 4.0 už dávno nie je neznámym pojmom, ktorý by bol obrazom budúcnosti alebo akého si sci-fi filmu. Industry 4.0 je už predo dvermi a jeho nástup je nezvrátiteľný. Tak ako pred 200 rokmi ovládla priemysel para, tak pred 100 rokmi roztočila elektrická energia ozubené kolesá, aby tieto mohli byť následne pred 50 rokmi zautomatizované.

MG 4131
17629879 1412593352148596 703888841378223526 n
Skola 1

V súčasnosti čelíme nástupu digitálnej automatizácie. Digitálna automatizácia však nie je len o autonómnych vozidlách a lietadlách. Výsostne sa dotýka aj stavebníctva, ktoré bude zdigitalizované, čo prinesie spoločnostiam úsporu času a investícií pričom vznikne priestor na rozvoj a ďalšiu modernizáciu. Stavebné firmy sa stanú podstatne efektívnejšie. Na to aby sa Slovenské firmy dostali na túto úroveň však musia prejsť podstatnými zmenami. Pre efektívnu implementáciu na základe stanovenej stratégie budú nútené prejsť transformáciou na digitálnu firmu dosahujúcej “level expert“ v dátovej analytike. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu v stavebníctve je BIM.

„Building Information Modeling“ je komunikačný jazyk medzi všetkými zúčastnenými stranami, kde z benefitov modelu ťažia od investora, cez generálneho dodávateľa, až po správu budov. Architektonicko-inžinierska kancelária HESCON s.r.o., ako jeden zo zakladajúcich členov BIM asociácie na Slovensku, chce ísť príkladom v implementovaní digitalizácie a transparentnosti do stavebníctva a preto investuje nemalé úsilie a financie do prípravy.

V HESCONe bola skratka BIM spomenutá prvý krát už v roku 2012 majiteľom firmy Erikom Hrnčiarom. Od tej doby firma kontinuálne naberá skúsenosti v tejto problematike. Tým, že HESCON už od počiatku navrhoval všetky projekty v 3D, bol predurčený k úspešnému vypracovaniu BIM modelov. Hneď na začiatku bolo jasné, že je nevyhnutné vytvoriť komplexnú stratégiu implementácie BIMu pre všetkých projektantov. V lete 2016 bola zamestnancom HESCONu oficiálne predstavená dlhodobá stratégia BIM v spolupráci s PhD. Ing. Tomášom Funtíkom, viceprezidentom BIM asociácie na Slovensku. HESCON spolupracuje na zaradení BIMu do praxe s firmou Allplan-Nemetschek, ktorá na jeseň toho istého roku vypracovala priamo na sídle analýzu a navrhla strategický plán implementácie. Ako hlavný bod prípravy bol vybraný pilotný projekt. Komplexné riešenie projektu bolo preberané so školiteľmi na denno-dennej báze. Efektivitu a úspešnosť celého tímu už len podčiarkuje aj čerstvé víťazstvo dvornej stážistky a študentky STUBA Katky Kollárovej na Bim Challenge 2017.

Pre HESCON je dôležité zúčastňovanie sa na školeniach, seminároch a prezentáciách na tému BIM, v záujme nielen vzdelávania vlastných projektantov, ale taktiež edukovania budúcich formou zdieľania skúseností z praxe. Jedine tak sa podarí implementovať Bim v čo najkratšom čase a dať stavebníctvu transparentnosť a budúcnosť, ktorú si zaslúži.

www.hescon.sk


PR článok spoločnosti HESCON s.r.o.