Administratíva s kritériami pasívneho domu
Galéria(4)

Administratíva s kritériami pasívneho domu

Uplynulý mesiac sa na Fakulte architektúry STU v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie národného kola IV. ročníka anonymnej medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Isover Architectural Contest 2009. Súťaž vypísali divízia ISOVER firmy Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., a Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FA STU v Bratislave. Súťažnou úlohou bolo navrhnúť administratívnu budovu pre firmu Isover v štandarde spĺňajúcom kritériá pasívneho domu.


Do národného kola bolo zaslaných 10 návrhov a zúčastnili sa ho študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Osemčlenná porota, vedená jej predsedom prof. Ing. arch. Robertom Špačkom, PhD. (FA STU, Bratislava), posudzovala na neverejnom zasadnutí zaslané práce vo dvoch kolách. Do druhého kola postúpilo 5 prác a porota následne rozhodla hlasovaním o ich poradí. Prvé tri návrhy postupujú do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční koncom apríla v hlavnom meste Slovinska – v Ľubľane.

1. miesto

– autori: Martina Pitlaničová, ­Michal Bálek
(Foto pri perexe)

2. miesto

– autori: Róbert Löffler, Vladimír Hain

2. miesto – hodnotenie poroty: Administratívna budova je zaujímavá svojím skulpturálnym architektonickým stvárnením fasád v podobe dvoch objektov s kamennou štruktúrou povrchu opláštenia a zelenou strechou. Riešenie parteru a samotné hmotové riešenie nie je jednoznačným vyjadrením administratívnej funkcie. Pozitívom návrhu je primeraná veľkosť zasklených plôch a ich vhodná  orientácia. 
Vizualizácia: Róbert Löffler, Vladimír Hain

3. miesto
– autori: Peter Kucharovič, Tomáš Krištek, Ondrej Kurek3. miesto – hodnotenie poroty: Návrh vyjadruje svoju kvalitu z hľadiska pasívneho štandardu výberom vhodného tvaru, ktorý navonok presvedčivo vyjadruje funkciu objektu. Natočenie dispozície pôsobí v niektorých momentoch formálne v rozpore s jednoduchým kompaktným kubusom. Kombinácia zasklených a plných plôch na fasádach je dobre proporčne zvolená. Vnútorné átriá so zeleňou sú pozitívnym prvkom z hľadiska chladenia objektu v letných mesiacoch.             
Vizualizácia: P. Kucharovič, T. Krištek, O. Kurek

Odmeny:
– autori: Marián Lucký, Monika ­Kazáriková
– autori: Tomáš Benák, Peter Lényi

(pet)

Článok bol uverejnený v časopise ASB.