0001

Zavítajte do Piešťan na konferenciu SANHYGA 2022

V poradí už 26. ročník medzinárodnej vedecko - technickej konferencie prinesie v dvojdňovom programe to najdôležitejšie a najnovšie z oblasti zdravotnej techniky. 

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov. Účasť potvrdili aj firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Program tohtoročnej konferencie, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostrediav spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov pozostáva z tematických okruhov:

  • legislatíva a technické predpisy
  • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • vodovody v budovách
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • vsakovanie
  • protipožiarne systémy
  • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI
  • technologické zariadenia v zdravotnej technike
  • progresívne systémy pre odpadové vody
SSTP, celý názov
Zdroj: SSTP

Odborným garantom je doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. zo Stavebnej fakulty STU Bratislava. Večerný program spestrí slávnostné odovzdanie ceny SSTP v oblasti zdravotnej techniky: cena prof. Ing. Ľudovíta Hrdinu za rok 2021. Program a prihlášku na konferenciu nájdete aj na www.sstp.sk.