image 70216 25 v1
Galéria(8)

Zapojte sa do súťaže – Progresívne cenovo dostupné bývanie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR už od roku 1998 každoročne organizuje súťaž Progresívne cenovo dostupné bývanie, ktorej 17. ročník bol vypísaný v januári 2014. Jej predmetom sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2014.

Vydrany 00
Dun. Klatov 00
Lukov 02
Nove Zamky 00
Spisske Podhradie 02
Svodin 01
Velka Calomia 01

Prihlášky do súťaže ministerstvo prijíma do 31. januára 2015.

Súťaž je vypísaná v nasledujúcich kategóriách:

  • bytové domy s úsporným riešením bytov,
  • rodinné domy,
  • formy bývania odlišného štandardu,
  • obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov s nižším štandardom a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.

Prihláška do súťaže, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese: www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=153974.

Bližšie informácie vám poskytne odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja na číslach: 02/594 94 623, 02/594 94 726, prípadne elektronicky na adrese: eva.suraniova@mindop.sk.

Ukážky ocenených stavieb z predchádzajúceho ročníka (Svodín, Nové Zámky, Spišské Podhradie, Lukov, Dunajský Klátov, Veľká Čalomija, Vydrany).

Medzi ocenené stavby nepatria veľké obytné súbory súkromných developerov, práve naopak, ministerstvo už roky vyzdvihuje snahu malých miest a obcí riešiť akútnu otázku nájomných bytov či sociálneho bývania. Každý rok kvalita prihlásených realizovaných obytných objektov stúpa, dokonca sa nájdu medzi nimi aj architektonicky veľmi zaujímavé riešenia, ktoré veľmi citlivo riešia otázku nákladovo a prevádzkovo úspornej výstavby s čo najvyššou estetickou hodnotou. Partneri súťaže pomáhajú ministerstvu pripraviť zaujímavé ceny, ktoré sú pre ocenené obce a stavebníkov príjemnou odmenou a obvykle aj ďalším stimulom do nových projektov.

Text: MVDRR a Mária Nováková
Foto: PCDB – MVDRR