Xella opäť generálnym reklamným partnerom CE.ZA.AR 2008

Už po siedmy rok udeľovala Slovenská komora architektov Cenu za architektúru – CE.ZA.AR 2008. Spoločnosť Xella Slovensko, ktorá patrí k popredným výrobcom vysoko kvalitných a ekonomicky dostupných stavebných systémov a komponentov,  bola už po štvrtýkrát generálnym reklamným partnerom tejto prestížnej architektonickej súťaže.


Hodnotenie prihlásených architektonických diel sa každoročne realizuje pod prísnou taktovkou odbornej poroty. V tomto roku boli jej členmi Ing. arch. Ľubomír Závodný – predseda poroty, Ing. arch. Igor Jeník (GER), Ing. arch. Pavol Paňák, Mgr. Miloš Pietor, Ing. arch. Ján Stempel (ČR), prof. Ing. Akad. arch. Alena Šramková (ČR), Ing. arch. Zuzana Zacharová.

Cena za architektúru  – CE.ZA.AR 2008 sa udeľuje v 6 kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér.  Rozhodovanie poroty prebiehalo v dvoch etapách. V prvom kole vybrala porota spomedzi 63 prihlásených architektonických diel v každej kategórii tri nominované stavby. V druhom kole odborná porota vybrané diela osobne navštívila, posúdila a následne rozhodla, ktoré z nich sa stanú víťazmi jednotlivých kategórií.

Cenu v kategórii Rodinné domy – Nadstavba rodinného domu, Medzierka, Bratislava od Ing. arch. Iľju Skočeka – odovzdal víťazovi osobne konateľ spoločnosti Xella Ing. Martin Polák.

Slávnostný večer aj tento rok zrealizoval vyhlasovateľ súťaže – Slovenská komora architektov 8. októbra 2008 v historickej budove Slovenského národného divadla. Po slávnostnom večere si pozvaní hostia a sponzori pozreli divadelné predstavenie od W. Shakespeara – Skrotenie zlej ženy. Siedmym ročníkom CE.ZA.AR 2008 sprevádzal prítomných hostí na doskách SND moderátor a herec Peter Kočiš.

Víťazné diela CE.ZA.AR 2008

Kategória  RODINNÉ DOMY
Nadstavba rodinného domu, Bratislava
Autor: Ing. arch. Iľja Skoček   

Kategória BYTOVÉ DOMY
ATHOS – PORTOS – ARAMIS, Bratislava
Autori: Ing. arch. Peter Čavara, Ing. arch. Marek Kolčák, Ing. Akad. arch. Fedor Minárik

Kategória OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Dom smútku, Modra
Autori: Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. Mária Krumpolcová, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Vladimír Vodný

Kategória  REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV
Areál Starý mlyn, Branč
Autori: Ing. arch. Patrícia Kvasnicová, Ing. arch. Tibor Zelenický

Kategória  INTERIÉR
Kardiocentrum Nitra, Nitra
Autori: Ing. arch. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica

Kategória  EXTERIÉR
Revitalizácia toku Dubová V KM 4,32 – 5,27, Piešťany
Autori: Ing. Eva Wernerová, Ing. arch. Igor Bučenec,  Ing. arch. Peter Pospiech

   
  Foto: Ctibor Bachratý

Zdroj: Xella Slovensko, spol. s r. o.