Výstavba vedecko-technologického parku CEPIT je pripravená
Galéria(2)

Výstavba vedecko-technologického parku CEPIT je pripravená

Výstavba vedecko-technologického parku CEPIT v bratislavskej mestskej časti Vajnory je pripravená. Začne sa následne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Najprv je naplánovaná výstavba infraštruktúry – všetkých inžinierskych sietí a komunikácie s napojením na Rybničnú ulicu. Prví investori majú svoje projekty v schvaľovacom konaní na príslušnom stavebnom úrade.

Ide o projekty Energetického a výskumného centra, Dátového centra a Business centra. Na príprave výstavby Dátového centra spolupracuje CEPIT s renomovanou medzinárodnou spoločnosťou Strabag Property and Facility Services, s. r. o. Investorom a prevádzkovateľom Energetického a výskumného centra bude česká spoločnosť Tenergo Brno, a. s. Projekt Business centra je spojený s vybudovaním centrály spoločnosti Hansa – Flex Hydraulik, s. r. o., pre západné Slovensko. Stavebníkom infraštruktúry je spoločnosť CPT Infra, s. r. o.
Informovala o tom konateľka spoločnosti CEPIT Property Management, s. r. o., Tatiana Mikušová.

Ako sa uvádza na internetovej stránke projektu, výmera pozemku, na ktorom má stáť vedecko-technologický park, je 633 000 štvorcových metrov. V plánoch sa počíta s počtom 10 000 študentov a učňov, so 7000 zamestnancami a 2500 obyvateľmi.

Vedúca vajnorského stavebného úradu Zuzana Klaučová pre TASR potvrdila, že územné rozhodnutie na stavbu časti prvej etapy CEPIT infraštruktúra – stavebná etapa 1A je právoplatné od 8. mája 2008. „Vo veci návrhu na umiestnenie stavby Centrum obchodu a služieb CEPIT je vydané rozhodnutie o prerušení územného konania, stavebné konanie sa ešte nezačalo, nakoľko je potrebné rozhodnúť najprv vo veci územného konania,“ povedala. Na mestskú časť Vajnory boli podané ešte dva návrhy na umiestnenie stavby – sú tu objekty CEPIT Datacenter Bratislava a Energetické výskumné centrum CEPIT.

Zdroj: TASR
Vizualizácia: CEPIT MANAGEMENT, s. r. o.