3 2

VOM – vegetačné oporné múry

VOM je vrecový vegetačný ochranný systém, ktorý používa celosvetovo uznávané princípy mechanicky stabilizovanej pôdy, takže sa dá naň spoľahnúť, ako na bežné masívne oporné múry z betónu alebo kameňa, aj keď je to mäkký materiál. VOM je nízkouhlíková zelená technológia, ktorá sa inštaluje rýchlejšie, trvá dlhšie, vyzerá úplne prirodzene a stojí menej peňazí. VOM je ekologický, mäkký a poddajný stavebnicový systém. VOM je nízkouhlíková zelená technológia, ktorá sa inštaluje rýchlejšie, trvá dlhšie, vyzerá úplne prirodzene a stojí menej peňazí.

Využitie

VOM je ekologické inžinierstvo, skutočne zelené riešenie pre oporné múry, protierózne, protipovodňové steny, pre stabilizáciu svahov, rigolov ,brehov vodných tokov a nádrží, pre prirodzený vzhľad násypov pri cestách, diaľniciach ,mostoch, železniciach ,ekodukty, podchody, nadchody pre divú zver, krajinné a záhradne úpravy ,parky a ťažko dostupné lokality a pre mnoho ďalších aplikácií.

Úžitky

VOM je dokonalým riešením pre časté problémy s reguláciou erózie a stratou pôdy.
VOM predstavuje 60% nákladov na betón oporne mury.
VOM vytvárajú o 97% menej emisií skleníkových plynov s porovnateľnými betónovými dielami.
VOM je jednoduchý systém troch základných komponentov ( geotextília + zmes zeminy alebo štrku + spojka), ktoré sa často inštalujú za polovičný čas oproti betónovým, alebo kamenným stenám.
VOM nepotrebuje pri montáži žiadne špeciálne vybavenie ako žeriavy, miešačky a pod.
VOM má životnosť dlhšiu ako betón (cca 120 rokov podľa hodnotenia ASTM systémom).
VOM je ľahký mäkký produkt, ktorý možno jednoducho integrovať s inými systémami v obmedzenom, ťažko prístupnom, alebo nestabilnom teréne.
VOM steny vyžadujú minimálne počiatočné vyrovnanie a ukotvenie podložia.
VOM sú flexibilné , ktoré sa dokonale prispôsobia nerovnostiam, kríkom, stromom a iným prekážkam.
VOM steny znižujú hlukové znečistenie tým, že absorbujú odrazový zvuk do vegetatívnych pôd a odstránenia problémy s graffitmi.
VOM je recyklovateľný, netoxický produkt.
VOM vegetačné steny nie sú použiteľné pre sprejerov na grafity.
VOM pri použití na spevnenie brehov potokov, riek, jazier a rybníkov neohrieva vodu a tým je pre vodné živočíchy omnoho prijateľnejší, ako betónové a kamenné steny.
VOM je schopný udržať akúkoľvek vegetáciu je veľmi vhodný pre biotopy a biokoridory.

5

1

Technické výhody

VOM sa môže použiť do výšky múru až 20 m.
VOM je odolný voči seizmickej aktivite a pohybom podložia.
VOM je ľahký na prepravu aj do zle prístupných lokalít a vysokohorského terénu.
VOM je možné použiť na výsadbu a pestovanie plodín ako jahody, čučoriedky a pod.
Rýchla inštalácia. VOM steny sa inštalujú do ½ času konvenčných terénnych stien a sú ľahko konštruované.
Nízka porušenie miesta. Minimálne výkopy, ľahká výstuž, žiadne formy, pätky alebo výstuže a vynikajúce odtokové a drenažne vlastnosti.
VOM je prirodzená záhrada pre výsadbu úžitkových a okrasných rastlín.
Na plnenie vriec je možné použiť aj materiály z miesta výstavby, bez potreby dovozu z iných lokalít.
Po montáži VOM systému okamžitá ochrana svahu.

www.green-bags.sk