Kaštieľ v Bratislave-Rusovciach.

Vláda začína rekonštruovať kaštieľ v Rusovciach

Práce za 105 miliónov eur sa majú začať na stavenisku v tejto bratislavskej mestskej časti v najbližších dňoch. Vláda schválila 12. júna rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ Rusovce. Obnovený objekt bude slúžiť na štátne reprezentatívne účely aj pre verejnosť.

Práce majú trvať 54 mesiacov a dozor nad nimi  je v rukách  Úradu vlády SR. Realizácia rekonštrukcie mešká, podľa vládneho uznesenia z roku 2019, práce mali byť hotové do konca decembra 2024.

Proces obnovy oficiálne odštartovali v utorok 25. júna vicepremiér Robert Kaliňák, vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra a zástupcovia zhotoviteľa. Práce zrealizuje víťazné konzorcium HOCHTIEF SK, HORNEX a ADIFEX.

„Konečne po 22 rokoch, odkedy sa rozpráva o rekonštrukcii kaštieľa v Rusovciach a po posledných piatich rokoch, kedy prebiehalo verejné obstarávanie, sme konečne v cieli a zároveň aj na začiatku,“ skonštatoval Gedra. Poďakoval všetkým, vrátane bývalej vlády, ktorí priložili ruku k dielu.

Okrem procesných vecí, týkajúcich sa verejného obstarávania, označil za najnáročnejšiu vec získať na projekt financie. Na začiatku boli očakávané náklady rekonštrukcie okolo 85 mil. eur, výsledná suma verejného obstarávania bola 105 mil. eur.

Kaštieľ je v správe Úradu vlády SR. Zámer obnovy schválila vláda v lete 2012. Verejné obstarávanie na samotnú rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, proces brzdilo viacero konaní o námietkach v priebehu jednotlivých etáp súťaže. Na začiatku júna Úrad pre verejné obstarávanie ukončil konanie k opakovaným námietkam, týkajúcim sa vyhodnotenia súťaže a určenia víťaznej ponuky. Námietky zamietol.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky Rusovce

Výdavky na rekonštrukciu: 63 857 054 eur
Krajinná architektúra: 1 549 680 eur
Čeľadník vrátane historických záhrad a parku: 20 078 216 eur
Doplnené položky: 1 337 068 eur

Stavebné práce podľa ZoD : 104 186 422 eur
Technický dozor investora: 1 941 886 eur
Expertný tím: 1 557 000 eur
Dizajn-manuál – dopracovanie: 60 000 eur
Projektová dokumentácia interiéru: 120 000 eur
Interiérové vybavenie a mobiliár: 3 814 400 eur
Realizácia IBS: 2 922 068 eur
Stavebné práce mimo ZoD: 1 320 000 eur
Ostatné prevádzkové náklady: 757 420 eur
Výdavky spolu ( s DPH): 116 679 195 eur

Zdroj: ÚV SR