5. Národnej BIM konferencia 3
Galéria(44)

Viac ako 350 odborníkov na 5. Národnej BIM konferencii

Záujem o BIM na Slovensku nezadržateľne rastie. Takto jednoducho by sa dalo zhodnotiť aktuálne dianie v oblasti informačného modelovania stavieb.

Dôkazom rastúceho záujmu o problematiku BIM je 5. Národná BIM konferencia, organizovaná BIM asociáciou Slovensko v spolupráci s vydavateľstvom JAGA, ktorá sa konala 17. októbra 2019 v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave a na ktorú si našlo cestu rekordných viac ako 350 odborníkov z praxe.

Sme veľmi radi, že záštitu nad podujatím prevzali tento rok nielen minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek, ale aj primátor Bratislavy Matúš Vallo a tiež starostka bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Tak, ako po minulé roky, konferenciu podporili Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenská komora architektov.

BIM KONFERENCIA 2019 0060
BIM KONFERENCIA 2019 0074
BIM KONFERENCIA 2019 0058
5. Národnej BIM konferencia 2
5. Národnej BIM konferencia 3
5. Národnej BIM konferencia 4
5. Národnej BIM konferencia 5
5. Národnej BIM konferencia 6

Národná BIM konferencia už tradične prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a načrtáva budúcnosť uplatnenia prostredníctvom skúseností zahraničných prednášajúcich. So záujmom tak môžeme sledovať rôzne pohľady na využitie BIM v praxi a rozmanitosť názorov pri diskusii o tom, čo vlastne BIM znamená pre jednotlivých účastníkov životného cyklu stavby. Toto prepojenie jednoznačne pomáha pri identifikácii bariér a nových výziev, ktoré implementácia BIM prináša.

Nová platforma Národnej BIM konferencie sa opiera o 3 základné piliere, ktoré sú orientované na účastníka s cieľom zabezpečiť kvalitné programové obsadenie na medzinárodnej úrovni pre rozmanité spektrum poslucháčov:

  • vedomosti – odborné prednášky,
  • zručnosti – BIM Workshop,
  • podpora na trhu – BIM Expo.

Odborné prednášky

V hlavnej konferenčnej sále sa predstavilo spolu 16 prednášajúcich (10 zo Slovenska, 6 zo zahraničia), ktorí sa vo svojich príspevkoch zamerali na rozmanité témy z oblasti pozemného a aj inžinierskeho staviteľstva.

Odbornú časť konferencie otvoril hlavný rečník doobedňajšej časti, Dr. Souheil Soubra, prezident EU BIM Task Group, ktorý priblížil víziu uplatnenia informačného modelovania stavieb v Európe, primárne v oblasti verejného sektora. Predpokladá sa, že digitalizácia stavebníctva by mohla priniesť 15 až 25 % úsporu pre globálny trh s infra­štruktúrou do roku 2025, čo predstavuje pre verejných obstarávateľov obrovský potenciál, ako dosiahnuť úspory prostredníctvom BIM, a to nielen znížením stavebných a prevádzkových nákladov, ale aj získaním sociálnych a environmentálnych výhod.

5. Národnej BIM konferencia 7

Poobedňajšiu časť začala Dr. Ilka May z Nemecka, ktorá ponúkla inšpiratívne príklady a nápady na využitie herných technológií pri výstavbe a prevádzke budov a zariadení. Vízia schopnosti ponúknuť funkčný systém digitálnych dvojčiat na modelovanie a analýzu budúcich prevádzkových procesov a nákladov sa opiera o iné priemyselné odvetvia, kde je už dnes táto technológia samozrejmosťou.

5. Národnej BIM konferencia 11

Pri diskusii o motivačných faktoroch implementácie BIM väčšina opýtaných uvádza investorov ako tých, ktorí výrazne ovplyvňujú mieru využitia informačného modelovania stavieb v praxi. Preto sme ako súčasť konferencie zaradili panelovú diskusiu, kde prijali pozvanie Peter Dovala z YIT Slovakia, Pavel Pelikán z J&T Real Estate, Rastis­lav Valovič z Penta Real Estate, Jiří Hájek z Národnej diaľničnej spoločnosti a Radoslav Štefánek zo Železničnej spoločnosti Slovensko. Spoločne s prezidentom BIMaS Michalom Pasiarom diskutovali o tom, ako vidia budúcnosť BIM na Slovensku.

5. Národnej BIM konferencia 17

BIM Workshop

Novinkou tohtoročnej konferencie bol workshop zameraný na konkrétne riešenia využiteľné v dennodennej praxi. V tejto časti sa účastníkom predstavilo spolu 22 prednášajúcích (12 zo Slovenska, 10 zo zahraničia). Musíme konštatovať, že táto časť prekonala naše očakávania a na základe požiadavky z dotazníka spokojnosti od účasníkov vyhradíme pravdepodobne budúci rok viac priestoru na jednotlivé praktické ukážky.

5. Národnej BIM konferencia 5

BIM Expo

V rámci odborného programu obyčajne nie je priestor na predstavenie celého portfólia produktov a služieb, preto sme sa rozhodli v rámci konferencie pilotne zaradiť BIM Expo, kde sa predstavilo spolu 30 vystavovateľov. Jednotlivé firmy prezentovali svoje technologické či softvérové riešenia a v neposlednom rade produkty, ktoré ponúkajú svojim klientom na Slovensku.

5. Národnej BIM konferencia 14

Spoločenský večer

BIM je primárne založený na spolupráci a sme presvedčení, že je potrebné v čo najväčšej miere združovať ľudí, ktorí nevnímajú BIM ako nevyhnutné zlo či iba ako cieľ, ale predovšetkým ako nástroj na dosiahnutie vyššej kvality projektov.

Najmä preto sme sa rozhodli pri príležitosti 5. výročia Národnej BIM konferencie rozšíriť podujatie o večernú časť, ktorá prinesla okrem priestoru na stretnutie a nové kontakty s „BIM pozitívnymi“ ľuďmi zo stavebného segmentu aj príjemnú atmosféru a umelecký zážitok v podobe vystúpenia Lucie Šipošovej z Red Cat Cabaret spoločne s Triom Chick2Chick a artistkou Janou Drábikovou s umeleckým menom Blond miracle.

Spoločenský večer 14

Vyvrcholením spoločenského večera bolo odovzdávanie cien. Cenu za najlepšiu prednášku Národnej BIM konferencie – PURE BIM 2019 (PÚtavý REčník) získal na základe hlasovania odbornej poroty Michal Antal za prednášku Implementácia BIM pre technickú správu existujúcej budovy, v rámci ktorej priblížil aktuálne možnosti využitia informácií z modelu a proces pri zavádzaní BIM v oblasti facility managementu.

Spoločenský večer 16

Historicky prvú Cenu za rozvoj BIM na Slovensku si z rúk prezidenta BIMaS prevzali Radoslav Vlkovič a Miroslav Šustek za aktívnu prácu v pracovných skupinách BIMaS a spoločnosť YIT Slovakia, a.s., za formalizáciu požiadaviek BIM pre dodávateľov. Z nášho pohľadu je nesmierne dôležité správne definovať požiadavky na BIM, vhodne ich prepojiť s očakávaniami a rozhodujúcimi kritériami, čo vo výsledku prispieva k obojstrannému pochopeniu zámeru a k aktívnemu predchádzaniu sporným situáciám. Stavanie na dobrých príkladoch a pozitívne motivovanie je z nášho pohľadu kľúčové, preto sme sa rozhodli, že BIM asociácia Slovensko bude každoročne oceňovať aktivity spojené s rozvojom BIM na Slovensku.

Spoločenský večer 13

Na záver musíme poďakovať všetkým partnerom, ktorí podujatie podporili a vďaka ktorým sme vedeli kvalitne, pl­nohodnotne a cenovo prístupne zabezpečiť odbornú stránku a hladký priebeh novej platformy Národnej BIM konferencie. Tešíme sa na stretnutie v roku 2020.

TEXT: Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, BIM asociácia Slovensko
FOTO: Miro Pochyba