verejna prezentacia urbanistickej studie kamenne namestie
Galéria(2)

Verejná prezentácia Urbanistickej štúdie Kamenné námestie

Bratislavský primátor Milan Ftáčnik pozýva odbornú i laickú verejnosť na prezentáciu, prerokovanie Urbanistickej štúdie Kamenné námestie. Štúdia definuje základne podmienky, pravidlá pre budúci rozvoj jednej z najcennejších lokalít v širšom centre slovenskej metropoly a bude slúžiť ako vecný podklad pre spracovanie zmien, doplnkov Územného plánu zóny Dunajská.

verejna prezentacia urbanistickej studie kamenne namestie 7382 big image
Úprava územnoplánovacej dokumentácie, a taktiež zorganizovanie architektonických súťaží na riešenie verejných priestorov pre možný urbanisticko-investičný rozvoj územia, sú pritom podmienkou pre to, aby bratislavská samospráva pristúpila k možnému prenájmu, predaju pozemkov v jej vlastníctve. Štúdia posudzuje územie o rozlohe približne 37-tisíc m2, pričom vo vlastníctve mesta je 3.600 m2. Prezentácia bude 25. novembra 2013 (pondelok) so začiatkom o 18.00 hod. v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca.

Podujatím nadväzuje mesto na prezentácie významných projektov, ktorých realizáciu na území slovenskej metropoly plánuje súkromný či verejný investor. Na prezentácii sa okrem zástupcov samosprávy, primátora Milana Ftáčnika či hlavnej architektky Ingrid Konrád, zúčastnia spracovatelia štúdie či odborní zamestnanci magistrátu.

Textová i grafická časť urbanistickej štúdie je zverejnená na oficiálnej webovej stránke mesta (www.bratislava.sk, časť Verejné prezentácie), dokumentácia je však k nahliadnutiu i v Kancelárii prvého kontaktu bratislavského magistrátu (Front Office – Primaciálne námestie).

Verejnosť môže svoje pripomienky posielať do 29. novembra mailom na adresu primator@bratislava.sk, alebo poštou spracovateľovi štúdie (SIEBERT + TALAŠ, spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava).

Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Foto: Dano Veselský