Vyliečiť „bolesti“ miest – úloha pre mladých architektov

vyliecit bolesti miest uloha pre mladych architektov

Nájsť „liek“ na problémové miesta v mestách a obciach bude úlohou účastníkov tohtoročnej medzinárodnej prehliadky mladých architektonických talentov Young Architect Award. Od 21. februára môžu študenti aj začínajúci architekti do 33 rokov prihlásiť svoje práce na tému Boľavé miesta miest a obcí.

Súťaž mladej generácie architektov s názvom Young Architect Award 2013 vstupuje do svojho 5. ročníka. I tentoraz organizátori za hlavné zameranie súťaže zvolili aktuálnu spoločenskú tému – citlivú otázku neduhov mestského urbanizmu. Súťažiaci z ČR a zo zahraničia budú hľadať najlepšie riešenie Boľavých miest miest a obcí.

Môžu si nájsť vlastné miesto, ktoré podľa nich potrebuje zásah architekta, a prihlásiť svoju prácu do kategórie Iniciačná štúdia. Účastníci však budú mať na výber aj zo zadaní pripravených priamo zástupcami miest a obcí. Tu uplatnia svoj talent pri návrhu úprav konkrétnych verejných priestorov a budov. Pôjde napríklad o okolie Čertovky v Prahe, libereckú autobusovú stanicu, Kostelní náměstí v meste Nymburk, vytvorenie rekreačného nábrežia pozdĺž Svratky v Brne, využitie Eliášovej štoly v obci Úsilné atď.

Výzvou je pre súťažiacich aj Cena Holcim, zameraná na projekty, ktoré okrem základného zadania spĺňajú aj podmienky trvalo udržateľnej výstavby. Tu sú kritériami ohľaduplnosť k životnému prostrediu, zmysluplné využívanie finančných zdrojov a pod. Práve udržateľnosť je krédom spoločnosti Holcim Česko, ktorá sa tohto roku stala hlavným partnerom súťaže.

Viac informácií na www.yaa.cz.

–>–>

Komentáre