Partneri sekcie:

Dotácie na tepelné čerpadlá a fotovoltiku sa na tento rok už minuli

dotácie
Zdroj: iStock / Andrii Yalanskyi

Podľa informácií zverejnených na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sú dotácie na fotovoltické panely a tepelné čerpadlá z programu Zelená domácnostiam II na tento rok už minuté. Ešte stále sa dá žiadať o príspevok na slnečné kolektory a kotol na biomasu.

Po minulé roky fungoval program Zelená domácnostiam tak, že žiadateľ musel striehnuť na nové termíny, kedy sa dala zaregistrovať žiadosť o dotáciu. V roku 2021 mali premiéru tzv. zásobníky. Žiadateľ spĺňajúci podmienky (najmä tú, aby sa nehnuteľnosť nachádzala mimo bratislavského kraja) sa do nich mohol od 8. februára zaregistrovať a žiadosti sa vybavovali postupne.

Preto sa väčšina dotácií minula už koncom marca. „V zásobníku projektu Zelená domácnostiam II je zaregistrovaných 1967 nových žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá v hodnote viac ako 5,7 miliónov €. Tohtoročný zásobník pre tepelné čerpadlá je naplnený,“ uvádza sa na webe projektu.

Podobná informácia je aj pri dotáciách na fotovoltické panely: „V zásobníku projektu Zelená domácnostiam II je zaregistrovaných 825 nových žiadostí o poukážky na fotovoltické panely v hodnote viac ako 1,2 miliónov €. Tohtoročný zásobník pre fotovoltické panely je naplnený.“

Z celkovej sumy 10,8 miliónov €, doplnenej do zásobníkov na tento rok, bolo na fotovoltické panely vyčlenených 1,6 miliónov €. Na tepelné čerpadlá bolo vyčlenených 6 miliónov €.

Zatiaľ nie je známe, či existuje hoci aj teoretická možnosť doplnenia dotačných zdrojov programu Zelená domácnostiam II na tento rok. Termín spustenia nových dotačných schém v rámci programu komplexnej obnovy rodinných domov financovanej z európskeho Plánu obnovy je rovnako ešte vo hviezdach.