Teplá voda pre 105 bytových jednotiek

tepla voda pre 105 bytovych jednotiek

Pri súčasných cenách energie je pochopiteľné, že výrobcovia vykurovacích zariadení hľadajú riešenia úspornej prípravy teplej vody. Vzhľadom k novej európskej smernici o energetickej efektívnosti sa však vyžaduje aj vývoj a inštalácia nových technológií, ktorými sa zníži spotreba energie. Jedným z inovatívnych riešení ohrevu teplej vody a vykurovania je aj modulárny zásobníkový systém MSS/3 značky Vaillant.

„Modulárny zásobníkový systém predstavuje vynikajúcu možnosť znižovania spotreby primárnej energie. Je určený pre rodinné domy, ale využitie si nájde aj vo väčších objektoch, napríklad v bytových domoch. Možno ním totiž zásobovať až 105 bytových jednotiek,“ vysvetľuje Juraj Malík, produktový manažér Vaillant Group Slovakia, s. r. o.

Flexibilné riešenie pre každého
Ako členský štát Európskej únie nás prechod na úspornejšie a ekologickejšie spôsoby vykurovania a prípravy teplej vody neminie. Značka Vaillant preto prichádza s flexibilným modulárnym systémom, ktorý je kombináciou solárneho systému s podporou vykurovania v spojení so zdrojom tepla a riadením vykurovacieho systému inteligentnou ekvitermickou riadiacou jednotkou novej generácie auroMATIC 620/3. Srdcom MSS systému je multifunkčný akumulačný zásobník allSTOR exclusiv 3. generácie s vysoko efektívnym systémom vrstveného ohrevu vody. Súčasťou zásobníka je vysokokvalitná tepelná izolácia, ktorá minimalizuje tepelné straty a umožňuje dosahovať v zásobníku teplotu až 95 °C. allSTOR sa vyrába v niekoľkých veľkostiach od 300 do 2 000 litrov, pričom ich možno kombinovať do kaskády, kde získame až 6 000 l teplej vody. Ako zdroj tepla môže užívateľ využiť plynový kondenzačný kotol, tepelné čerpadlo a pod.

Teplá vody optimálnej teploty
Súčasťou MSS systému je solárny modul auroFLOW exclusiv a modul pre prípravu teplej vody aguaFLOW exclusiv. Moduly možno inštalovať buď priamo na zásobník, alebo vedľa na stenu. „Solárny modul má priamo integrované všetky dôležité snímače a riadiace prvky, pomocou ktorých možno solárny zisk zvýšiť oproti bežným solárnym zariadeniam až o 10 percent. Jeho súčasťou je tiež vysokoúčinné čerpadlo a nový prietokový snímač špeciálne navrhnutý pre nízke prietoky,“ popisuje J. Malík. Solárny modul je dostupný v dvoch prevedeniach –  do 20 m2 a do 60 m2 kolektorovej plochy s možnosťou zapojenia až 4 modulov do kaskády. Samozrejmosťou je automatický dohrev vody v noci alebo v prípade nedostatku slnečného žiarenia sa teplá voda dohreje prostredníctvom externého zdroja tepla. S modulom pre prípravu teplej vody možno zabezpečiť požadované množstvo teplej vody optimálnej teploty. Vďaka presnému zmiešavaciemu ventilu a citlivému prietokovému snímaču sa dá teplota vody precízne regulovať. Modul sa vyrába v troch výkonových verziách, najväčší s výkonom až 45 l/min.

Zásobník s vrstveným ukladaním vody

Bežné zásobníky teplej vody zohrievajú celý objem vody naraz. V zásobníku allSTOR sa však využíva vrstvené ukladanie vody. Studená voda, ktorá má väčšiu hustotu a je ťažšia, sa ukladá v spodnej časti zásobníka. Nad ňu sa vrství teplá voda, pričom nedochádza k ich vzájomnému premiešaniu. Lepšiemu vrstveniu napomáha aj stratifikačná doska umiestnená v strednej časti zásobníka. Zohrievanie vody prebieha prostredníctvom solárneho modulu alebo externého zdroja tepla. Tie z dolnej časti odoberajú studenú vodu, ktorá sa v doskovom výmenníku modulu zohrieva a ukladá sa ako vrstva v hornej časti zásobníka. V hornej časti zásobníka je teplota vody najvyššia a využíva sa najmä prípravu teplej vody cez modul, ktorá slúži ďalej na kúpanie alebo sprchovanie. Pre vykurovanie sa využíva stredná časť (vrstva) zásobníka.

Viac informácií nájdete na www.vaillant.sk

Foto: Vaillant

–>–>