Reálne vs nereálne ceny v tendroch

Reálne vs nereálne ceny v tendroch

Skanska SK, a. s. reaguje na vyjadrenia,  že jej ponuky pri tendroch boli neprimerane nízke, resp. že pri cenových ponukách nie je možné stavby realizovať v požadovanej kvalite.

Podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska neprimerane nízke ceny vo verejnom obstarávaní deformujú podnikateľské prostredie a nie je ich možné realizovať pri dodržaní požadovanej kvality. Skanska SK svoje cenové ponuky rozhodne nepovažuje za neprimerane nízke a očakáva, že s nimi v tendroch uspeje.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) kritizuje stavebnú skupinu Skanska za neprimerane nízke cenové ponuky pri viacerých pokračujúcich tendroch na Slovensku. Táto situácia podľa zväzu deformuje prirodzené podnikateľské prostredie a neprimerane nízke ponukové ceny nie je možné realizovať pri dodržaní požadovanej kvality. Skanska si však za svojimi ponukami stojí, rozhodne ich nepovažuje za neprimerane nízke a očakáva, že v tendroch so svojimi najnižšími ponukami bude úspešná.

„Na základe týchto skúseností sme toho názoru, že neprimerane nízke ceny sú pre investorov v konečnom dôsledku nevýhodné a skupina Skanska týmto atakom na slovenský stavebný trh sleduje cieľ presťahovať na Slovensko svoje stavebné kapacity z Českej republiky,“ tvrdí prezident zväzu Zsolt Lukáč v liste zaslanom nedávno ministrovi dopravy Ľubomírovi Vážnemu, generálnemu riaditeľovi Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Igorovi Chomovi a generálnemu riaditeľovi Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Štefanovi Hlinkovi. List, ktorý má agentúra SITA k dispozícii, dostal na vedomie aj premiér Robert Fico.

Zväz stavebných podnikateľov oslovených žiada, aby pri vyhodnocovaní výberových konaní vzali do úvahy jeho stanoviská, a aby sa zasadili o také legislatívne zmeny, ktoré by zamedzili opakovaniu podobných situácií pri verejnom obstarávaní. Lukáč sa v liste odvoláva na valné zhromaždenie zväzu z 23. marca, na ktorom sa diskutovalo o transparentnosti podnikateľského prostredia. Valné zhromaždenie uložilo prezídiu zväzu zaoberať sa touto problematikou a obrátiť sa listom na kompetentné inštitúcie.

Skanska nesúhlasí s tvrdením, že jej ponuky sú neprimerane nízke. „Výsledná ponúkaná cena je reálna, obsahujúca všetky požadované náklady potrebné k úspešnej a kvalitnej realizácii spomínaných projektov ako i primeraný zisk. Skupina Skanska má veľmi striktné viacstupňové procesy zmenšovania a vyhodnocovania rizík pri všetkých projektoch podobnej veľkosti,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti Skanska SK, a.s. Bratislava Magdaléna Dobišová.

Pred odovzdaním ponúk prešli projekty týmto hodnotiacim procesom na úrovni materskej spoločnosti Skanska AB s centrálou vo Švédsku. Výkonný viceprezident Skanska AB Roman Wieczorek ubezpečil ministra Vážneho, že Skanska tak ako všade na svete je i na Slovensku schopná zrealizovať projekty v uvedenom čase, požadovanej kvalite a ponúkanej cene. Skanska sa ako člen Zväzu stavebných podnikateľov dozvedela o liste od agentúry SITA. Skanska odmieta, že by chcela presťahovať svoje stavebné aktivity z Českej republiky na Slovensko. Na Slovensku zamestnáva 950 pracovníkov a vo svojej organizačnej štruktúre platnej od 1. apríla má tri špecializované závody na dopravné staviteľstvo: Tunely SK, Cesty, mosty SK a Železničné staviteľstvo SK. Ich zamestnanci pracujú nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie.

„V predošlých dvoch mesiacoch prebehlo z pohľadu slovenských stavebných kapacít niekoľko významných tendrov, pričom v každom z nich skupina Skanska výrazne podhodnotila ponuky pod štátnou expertízou stanovené ceny a ceny konkurenčných spoločností, ako domácich tak zahraničných,“ uvádza sa v liste ZSPS. Skanska podľa neho v tendri na výstavbu žilinského úseku diaľnice D3 Strážov – Brodno ponúkla cenu o 39,4 % nižšiu oproti cene štátnej expertízy. Ponuka firmy Skanska v tendri na výstavbu rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť bola podľa zväzu nižšia o 33,5 %, v súťaži na modernizáciu železničného úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá o 27,6 % a pri obstarávaní odkanalizovania podunajskej časti bratislavského regiónu o 27,5 %.

„Nepoznáme expertízu, ani ktorá renomovaná spoločnosť ju pripravovala. Poznáme len tzv. predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá bola zverejnená vo vestníku obstarávateľom. Z tohto pohľadu naše ceny boli nižšie ako predpokladaná hodnota zákazky, čo je však v stavebnej praxi bežný jav,“ uviedla ďalej Dobišová. Svedčia o tom podľa firmy i príklady iných súťaží, kde mali iné stavebné spoločnosti rôzne odchýlky v percentách od predpokladanej hodnoty zákazky. V ôsmich rôznych súťažiach boli ponuky Skanska nižšie v rozpätí od 19 % v prípade obstarávania prác na úseku cesty prvej triedy v Zlatých Moravciach až po 61 % v tendri na druhú časť rekonštrukcie Zimného štadióna v Bratislave.

Skanska informovala, že žiadna z ponúk v štyroch spomínaných tendroch nebola doteraz vyhodnotená. „Ak nás investor požiada o vysvetlenie ceny, alebo časti ponuky, v požadovanom čase mu vysvetlenie poskytneme tak, ako sme to už dvakrát urobili pri D3 ako i pri ponuke na modernizáciu železničnej trate. Podľa zadaných parametrov jednotlivých súťaží však očakávame, že budú naše ponuky vyhodnotené ako najlepšie,“ dodala Dobišová. Skupinu Skanska ako člena zväzu zaráža, že ju zväz neoslovil, ani neposlal list na vedomie. Skanska považuje tento postup za neštandardný, prehodnocuje ho a následne prijme adekvátne závery.

Zdroj: SITA

KategórieUdalosti