Príklady kvalitných striech: 26. Bratislavské sympózium STRECHY 2019

Bratislavské sympózium STRECHY 4

Organizátori 26. Bratislavského sympózia STRECHY 2019 sa aktuálne venujú príprave a organizácii odborného podujatia pre širokú laickú a odbornú verejnosť. Mimoriadne nás potešil veľký záujem zo strany prednášateľov. Môžeme s radosťou skonštatovať, že počet prednášok by nám zaplnil aj tri a pol dňové sympózium.

Program je však optimalizovaný k daným časovým možnostiam, avšak tie vzácne a odborne najkvalitnejšie prednášky odznejú, pretože sme sa rozhodli vyjsť v ústrety prednášajúcim, poslucháčom a širokej strechárskej verejnosti. Bude prednesených 28 prednášok a účastníkom sympózia bude k dispozícii 18 promo firemných stolíkov v rámci sprievodného programu.

logo Bratislavského sympózia STRECHY

Organizáciu a odbornú garanciu sympózia zabezpečuje Cech strechárov Slovenska, v spolupráci s Partnermi sympózia STRECHY 2019: SKSI Slovenská komora stavebných inžinierov a STU SvF Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta.

Sympózium podporujú: Icopal a.s. Štúrovo, československý odborný strechársky časopis STŘECHY-FASÁDY-IZOLACE Ostrava, A.W.A.L., s.r.o. Praha a JAGA GROUP s.r.o. Bratislava. Záštitu nad sympóziom prevzal Čestný predseda CSS Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.

Veríme, že všetci účastníci sympózia STRECHY 2019 zhodnotia ako po spoločenskej a aj odbornej stránke podujatie kladne tak, ako ich zhodnotili aj v predchádzajúcich ročníkoch. Ako odborníkov na strechy nás veľmi teší, že je neutíchajúci záujem o strechársku problematiku a z našej strany je vždy možnosť ponúknuť nové a aktuálne poznatky v oblasti striech. Takéto konštatovanie je prejavom úspechu a profesionality, čo je pre nás veľmi povzbudzujúce v ďalšej našej činnosti smerom k strechárskej verejnosti.

Bližšie informácie nájdete na www.cechstrecharov.sk

logo Cech strechárov Slovenska

Ing. Eduard Jamrich
Predseda CSS
Odborný garant sympózia STRECHY 2019

KategórieStrecha, Udalosti