Kurz Základy moderných drevostavieb

kurz zaklady modernych drevostavieb

Iniciatíva proLignum v spolupráci s Technickou univerzitou Graz, Slovenskou technickou univerzitou Bratislava, Žilinskou univerzitou, Technickou univerzitou vo Zvolene a Českým vysokým učením technickým v Prahe organizuje ďalšie z podujatí o drevostavbách a využití dreva ako stavebného materiálu.

Kurz Základy moderných drevostavieb sa bude konať v termíne od 27. do 28.11.2012 v Žiline a nadväzuje  na semináre a konferencie iniciatívy proLignum o využití dreva v stavebníctve a architektúre z rokov 2009 až 2012 v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici.

Podujatie v Žiline je určené inžinierom, architektom, technikom, zhotoviteľom a dodávateľom drevených konštrukcií. Počas dvojdňového kurzu sa účastníci dozvedia všetko o najnovších výrobkoch (napr. XLAM), technológiách a ich použití. Uznávaní odborníci budú takisto prednášať o najnovších poznatkoch o dreve a jeho požiarnej odolnosti, o navrhovaní nosných konštrukcií, o spojovacích technikách a mnohom inom na európskej úrovni.

proLignum je spoločnou  iniciatívou organizácií ZSD SR (Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky),  ČAPLH (Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství), Nadace dřevo pro život a proHolz Austria na propagáciu dreva na Slovensku a v Českej republike. Cieľom iniciatívy je prostredníctvom firemne a krajinne neutrálnych propagačných kampaní v rámci prednášok s odbornou garanciou dosiahnuť zvýšenie spotreby dreva v stavebníctve a posilniť pozitívny obraz dreva ako stavebného materiálu.

Partnermi podujatia v Bratislave sú i Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska a Slovenská komora stavebných inžinierov. Kurz je zaradený do programu celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov.

Prihlásenie je možné na stránke www.prolignum.sk najneskôr do 20.11.2012.

–>–>

Komentáre