Dilatačné závery s neobvykle veľkým uhlom kríženia

Mostné závery dodávané na nové mostné konštrukcie na diaľnici Zürich severný obchvat

Mostné závery dodávané na nové mostné konštrukcie na diaľnici Zürich severný obchvat boli špeciálne navrhnuté pre obzvlášť šikmý uhol kríženia s mostnou konštrukciou.

V blízkej vzdialenosti od ústredia mageby, na sever od najväčšieho mesta Švajčiarska, Zürichu, prešla severná diaľnica (časť diaľnic A1 a A4) veľkým projektom modernizácie a rozširovania. Mageba môže s potešením oznámiť, že dostala príležitosť podporiť tento projekt dodaním dilatačných záverov na rekonštrukciu troch mostných objektov v mieste, kde diaľnica a jej nájazdy a zjazdy v oboch smeroch križujú železnicu pod veľmi šikmým uhlom. Ukončenie mostných konštrukcií malo zvlášť významný dosah vo vzťahu k dilatačným záverom, ktoré museli byť navrhnuté s neobvykle veľkým uhlom kríženia, až 37 stupňov. Šesť dodaných dilatačných záverov, ktoré boli nedávno nainštalované, sú hrebeňové mostné závery TENSA®FINGER RSFD, z ktorých každý je navrhnutý pre dilatačný pohyb 100 mm. Mostné závery – dva o celkovej dĺžke 60 m a štyri o dĺžke 20 m – sa vyrábali v neďalekom závode mageba v Rakúsku.

Mostné závery dodávané na nové mostné konštrukcie na diaľnici Zürich severný obchvat
Dilatačné závery boli vyrobené hlavne v závode mageby vo Fussachu v Rakúsku
Mostné závery dodávané na nové mostné konštrukcie na diaľnici Zürich severný obchvat
Tím mageby dohliadala na montáž dilatačných záverov, zabezpečovala kvalitu montáže a tým pomáhala zaistiť, že budú dobre slúžiť svojmu účelu v budúcich desaťročiach

Tento projekt je so svojimi osobitnými požiadavkami typický pre výzvy, ktorým každý deň čelíme, a zároveň  neustále prispôsobovanie našich štandardných produktov  tak, aby spĺňali neštandardné požiadavky projektov na celom svete – a našťastie z času na čas, priamo v našej vlastnej blízkosti.

Zdroj: mageba