Spoločnosť Xella vyhlásila víťazov architektonickej súťaže

Spoločnosť Xella vyhlásila víťazov 12. ročníka architektonickej súťaže študentov univerzít SR a ČR na tému Záhrady pivovaru Eggenberg v Českom Krumlove, zakomponovanie novej zástavby do historickej časti mestskej pamiatkovej rezervácie. Porota vyhodnotila 53 prihlásených študentských návrhov a ocenila 6 najlepších, ktorí získali aj finančnú odmenu.

Tri prvé ceny porota udelila návrhom z Česka – 1. cenu si prevzal Martin Rezek a Tomáš Stránsky, Fakulta architektúry ČVUT FA Praha, Ateliér Luboš Plata, 2. cenu Jana Holečková a Tomáš Holub, Fakulta architektúry ČVUT FA Praha, Ateliér Arnošta Navrátila a 3. cenu Bára Srpková, Fakulta architektúry VUT FA Brno, Ateliér Vítězslava Nový.

Tento rok sa už druhýkrát mali možnosť do hodnotenia prihlásených súťažných návrhov zapojiť aj vydavateľstvá a médiá zo SR a ČR. Najlepšie u nich bodovala Liana Spodniaková, Fakulta architektúry STU, Bratislava – získala Cenu vydavateľstva Mladá fronta Slovensko a odborného časopisu Stavba, Cenu odborného časopisu Eurostav, Cenu odborného časopisu Stavebné materiály a tiež Ceny odborných časopisov Dom a Byt a Stavajte s nami.

V troch kolách porota hodnotila 6 kritérií, invenčnosť diela a nosná idea, urbanistické riešenie zvolenej lokality, návrh v kontexte histórie mesta, kvalita architektonického a dispozičného riešenia, úroveň grafického spracovania a miera uplatnenia stavebného systému YTONG, uviedol vedúci marketingu s.r.o. Xella Slovensko Albert Priehoda.

Predmetom činnosti Xella Slovensko (Stráže – Šaštín) je výroba a predaj pórobetónových výrobkov vo forme panelov a tvárnic, priemyselné stavby, bytové a občianske stavby a iné.

Zmena obchodného mena z Hebel Pórobetón Šaštín na Xella Pórobetón SK sa uskutočnil 31. januára 2003. Dodatkom tejto zmluvy sa zlúčili Hebel Pórobetón Šaštín so zanikajúcou firmou YTONG Slovakia (Zemianske Kostoľany).

Zdroj: TASR

Komentáre