Revitalizácii Turzovských kúpeľov pomôže súťaž. Odhad investície je 10 miliónov

Areál Turzovských kúpeľov zasadený v prírode dolného Spiša
Zdroj: KSK

Košický samosprávny kraj vyhlásil dvojkolovú architektonicko–urbanisticko-krajinársku anonymnú súťaž návrhov obnovy a rozvoja kúpeľov v meste Gelnica v regióne Spiš

Podobne ako v prípade kúpeľov Sliač na strednom Slovensku je kvalitná súťaž cestou ako nájsť spôsob revitalizácie a efektívneho fungovania pre kúpeľný komplex. Vznikol na prelome 19.  a  20. storočia. Projektoval ho Gedeon Majunke, ktorý stál pri zrode viacerých budov vo Vysokých Tatrách.

Podmienky a zadanie vyhlásenej súťaže konzultoval kraj so Slovenskou komorou architektov, Krajským pamiatkovým úradom aj externými odbornými poradcami. Termínom predloženia návrhov do prvej etapy je 2.máj. Do 19. mája dostanú účastníci vyrozumenie, termín predloženia návrhov do 2.etapy je 3.júl a výsledky budú známe do 15. septembra 2023.

Košický samosprávny kraj ju vyhlásil začiatkom marca 2023, ale informoval o nej už v októbri v roku 2022. Podľa predsedu kraja Rastislava Trnku je cieľom prepojenie národnej kultúrnej pamiatky a jej okolia s požiadavkami modernej doby. Nemenej dôležité je obnoviť status kúpeľov ako miesta pre spoločenský, kultúrny a športový život miestnych obyvateľov dolného Spiša. Krajská samospráva odkúpila areál bývalých Turzovských kúpeľov v prvej polovici roka 2021.

Stav budovy Vila Praha pred asanáciou.
Stav budovy Vila Praha pred asanáciou | Zdroj: KSK

Kraj chce investovať tri milióny z vlastných peňazí

Obnovené kúpele majú potenciál vytvoriť v cestovnom ruchu 45 pracovných miest a zaujať podnikateľov.  Vyhláseniu súťaže predchádzala podnikateľská štúdia, ktorá naznačila, akým smerom sa budú kúpele v  Hnileckej doline ako turistická destinácia uberať.

Určila tiež cieľovú skupinu klientov, rentabilnú ubytovaciu kapacitu, aj odhadovanú investíciu 10 miliónov eur v cenách roka 2022 a ich návratnosť. Dôležitou poznámkou v súvislosti s financovaním obnovy je, že súťaž slúži na overenie predpokladaných nákladov a bude slúžiť ako indikátor pre ich prípadnú aktualizáciu.

Investícia je plánovaná s využitím 70 % cudzích zdrojov – bankového úveru, zdrojov investičného fondu alebo Slovak Investment Holding a 30 % vlastných zdrojov vo výške 3 milióny eur.

Do druhej etapy postúpi maximálne päť uchádzačov

Podľa súťažných podmienok bude mať architektonická súťaž dve etapy. V prvej etape  ohodnotí porota jednotlivé návrhy objektov z pohľadu  urbanizmu, krajinárstva anonymne.

Do druhej etapy postúpia maximálne piati uchádzači, ktorých porota vyzve na dopracovanie. Autori postupujúcich návrhov budú honorovaní a na dopracovanie svojich plánov v druhom kole budú mať ďalšie dva mesiace. Víťazný návrh plánuje župa po ukončení súťaže predstaviť na jeseň 2023.

Súčasťou areálu sú štyri vily/kúpeľné domy, tajch aj pozemky vo výmere približne 200 árov. Villa – Praha/Thurzo je natoľko poškodená, že je pripravený na asanáciu. Ďalšie  tri budovy – Kúpeľný  dom Pionier (NKP), Hlavná budova a Vila Turista-Baník sú predmetom technického posudku.

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Juraj Hermann – autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Peter Pasečný – autorizovaný krajinný architek SKA,
Pavol Šilla – autorizovaný architekt SKA
Peter Lényi – autorizovaný architekt SKA,
Peter Kucharovič ml : autorizovaný architek SKA,

Závislí na vyhlasovateľovi:

Peter Serfözö – autorizovaný architek SKA,
Matej Ovčiarka – vedúci odboru regionálneho rozvoja KSK